Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
16-06-2021, Środa, 16:58


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ”
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dnia 12  maja  2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

WPP.6721.1.1.2017
Pass- Batorego północ
 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ”.

   
     Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U z 2016 r., poz. 778 z póżn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały nr XXXIII/275/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ”.
Obszar planu obejmuje położone we wsi Pass, części działek ewidencyjnych: nr 2/28 i 2/67  oraz działki ewidencyjne nr  2/29, 2/46, 2/48, 2/56, 2/57, 2/58.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6  w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu  w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).

Uchwała nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2017.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  w terminie do dnia  14 czerwca 2017 r.  mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać  kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres   05-870 Błonie, ul. Rynek 6, ustnie  do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego  ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl/.
Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

ZAŁĄCZNIK Rysunek obszaru planu- pdf


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rysunek obszaru planuPlik PDF 850.39 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-05-12 15:23:15
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-05-12 15:26:57

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl