Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-10-2023, Wtorek, 12:18


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2023-01-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 19 grudnia 2022 r.                                        
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 27 grudnia 2022 r..
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma  z dnia 28 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 29 grudnia 2022 r.
 7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 452_LVIII_22 Projekt 452_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 751604 bajtów 26
2. Projekt uchwały 453_LVIII_22 Projekt 453_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 739877 bajtów 9
3. Projekt uchwały 454_LVIII_22 Projekt 454_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 788596 bajtów 17

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 2022-12-28

 

 • Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Błonia z dnia 28.12.2022 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku   więcej Informacja 2022-12-23

Uprzejmie informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej w dniach  27 grudnia 2022 r.  do 30 grudnia 2022 r. będzie nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy zakładu produkcyjnego Mars, Pass 2022-12-19

Błonie, dnia 19.12.2022r.

WRK-RR.6220.13.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 19.12.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 55.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję środowiskową nr 10.2022 z dnia 08.03.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 19.12.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-12

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 listopada 2022 r.                                        

3.        Wnioski do porządku obrad.

4.        Wręczenie Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

5.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.

6.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

9.        Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2023:

1)       Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2)       Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3)       Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4)       Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5)       Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/422/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnością. (nowelizacja ustawy Prawo oświatowe z dnia 15.09.2022 r.).

16.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Bieniewicach, gmina Błonie.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

20.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

21.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

22.     Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od dn. 01.10.2021 r. do dn. 30.09.2022 r.

23.     Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2023.

24.     Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

25.     Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 432_LVII_22 Projekt 432_LVII_22.pdf 234891 bajtów 11
2. Projekt uchwały 433_LVII_22 Projekt 433_LVII_22.pdf 314845 bajtów 9
3. Projekt uchwały 434_LVII_22 Projekt 434_LVII_22.pdf 706963 bajtów 9
4. Projekt uchwały 435_LVII_22 Projekt 435_LVII_22.pdf 225929 bajtów 8
5. Projekt uchwały 436_LVII_22 Projekt 436_LVII_22 (anonimizacja).pdf 375661 bajtów 11
6. Projekt uchwały 437_LVII_22 Projekt 437_LVII_22 (anonimizacja).pdf 600440 bajtów 6
7. Projekt uchwały 438_LVII_22 Projekt 438_LVII_22.pdf 22512162 bajtów 9
8. Projekt uchwały 439_LVII_22 Projekt 439_LVII_22.pdf 567963 bajtów 8
9. Projekt uchwały 440_LVII_22 Projekt 440_LVII_22.pdf 2298972 bajtów 9
10. Projekt uchwały 441_LVII_22 Projekt 441_LVII_22.pdf 2684328 bajtów 8
11. Projekt uchwały 442_LVII_22 Projekt 442_LVII_22.pdf 469418 bajtów 8
12. Projekt uchwały 443_LVII_22 Projekt 443_LVII_22.pdf 450968 bajtów 8
13. Projekt uchwały 444_LVII_22 Projekt 444_LVII_22.pdf 824385 bajtów 10
14. Projekt uchwały 445_LVII_22 Projekt 445_LVII_22.pdf 2488131 bajtów 12
15. Projekt uchwały 446_LVII_22 Projekt 446_LVII_22.pdf 4911356 bajtów 7
16. Projekt uchwały 447_LVII_22 Projekt 447_LVII_22.pdf 10686800 bajtów 10
17. Projekt uchwały 448_LVII_22 Projekt 448_LVII_22.pdf 6115703 bajtów 9

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-08

W dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:15 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2022-12-06

W dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2023.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 /-/ Irena Waśniewska

 Informacja Burmistrza Błonia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2022-11-28

Błonie, dnia 28 listopada 2022 roku 

Informacja

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 97 a ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 28.11.2022 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zamiarze dokonania, w trybie art. 95 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, podziału nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu podziału można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 5, tel. 22 725 30 04, wew. 170 i 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.plZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja SKM_22722112814570.pdf 33205 bajtów 16
2. Ogłoszenie SKM_22722112814571.pdf 36895 bajtów 16

Otwarty konkurs ofert na opiekę nad dziećmi do lat 3 w 2023 roku 2022-11-18

W dniu 17 listopada Burmistrza Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Błonie w 2023 roku".

Szczegóły w Zarządzeniu i załącznikach poniżej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kalkulacja kosztów Załącznik nr 2 do ogłoszenia - kalkulacja kosztów.pdf 189179 bajtów 10
2. Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie.pdf 1214591 bajtów 6
3. treść zarządzenia Zarządzenie Burmistrza Błonia 78.2022.pdf 215607 bajtów 6
4. Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf 163315 bajtów 1
5. Wzór oferty Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty.pdf 965754 bajtów 6

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na wykonywaniu odbioru zwłok bezdomnych zwierząt domowych, dzikich oraz ich części z miejsc publicznych, dróg itp. położonych na terenie Gminy Błonie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2022-11-18

zobaczWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-16

W dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Sportu w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna KościńskaLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-07

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 26 września i 10 października 2022 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Pojęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 18. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

                                                                                      /-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 419_LVI_22 Projekt 419_LVI_22.pdf 688721 bajtów 20
2. Projekt uchwały 420_LVI_22 Projekt 420_LVI_22.pdf 696118 bajtów 14
3. Projekt uchwały 421_LVI_22 Projekt 421_LVI_22.pdf 1494159 bajtów 14
4. Projekt uchwały 422_LVI_22 Projekt 422_LVI_22.pdf 4926399 bajtów 16
5. Projekt uchwały 423_LVI_22 Projekt 423_LVI_22.pdf 317703 bajtów 14
6. Projekt uchwały 424_LVI_22 Projekt 424_LVI_22.pdf 2661524 bajtów 11
7. Projekt uchwały 425_LVI_22 Projekt 425_LVI_22.pdf 1580096 bajtów 11
8. Projekt uchwały 426_LVI_22 Projekt 426_LVI_22.pdf 587902 bajtów 14
9. Projekt uchwały 427_LVI_22 Projekt 427_LVI_22.pdf 7570879 bajtów 8
10. Projekt uchwały 428_LVI_22 Projekt 428_LVI_22 (anonimizacja).pdf 321101 bajtów 12
11. Projekt uchwały 429_LVI_22 Projekt 429_LVI_22.pdf 4270307 bajtów 11
12. Projekt uchwały 430_LVI_22 Projekt 430_LVI_22 (anonimizacja).pdf 371001 bajtów 10
13. Projekt uchwały 431_LVI_22 Projekt 431_LVI_22.pdf 342298 bajtów 8
14. Załącznik do projektu uchwały 427_LVI_22 Załącznik do projektu 427_LVI_22.pdf 6108654 bajtów 5

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-03

W dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaZawiadomienie WRK-RR.6220.08.2022 o wydaniu decyzji nr 41.2022 2022-11-03

Błonie, dnia 31.10.2022r.

WRK-RR.6220.08.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 31.10.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 41.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie na dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/2, 217/10 ob. Radonice.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 03.11.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść decyzji Decyzja Fanex podczyszczalnia.pdf 169765 bajtów 2

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla 2022-11-02

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, podjąłem decyzję o przystąpieniu gminy Błonie do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań do taniego, szybkiego i wygodnego zakupu węgla.

Obecnie prowadzimy rozmowy z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej, który przewidywany jest jako punkt dystrybucyjny na terenie gminy Błonie. Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Nie są w niej uwzględnione koszty konfekcjonowania (np. pakowanie w worki, pojemniki czy palety) i transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r. Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku. Wzór wniosku zostanie opublikowany.

 

Burmistrz
Zenon ReszkaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2022-10-31

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

W dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      1. Sytuacja dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Błonie.

2.      2. Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół (zasady zwrotu kosztów).

3.      3. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Błonie - raport z badań przeprowadzonych w 2022 roku 2022-10-19

Diagnoza

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Błonie - raport z badań przeprowadzonych w 2022 roku
Autor:

LV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 10.10.2022 r. 2022-10-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr LII/395/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04.07.2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

9. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 412_LV_22 412_LV_22.pdf 754959 bajtów 15
2. Projekt uchwały 413_LV_22 413_LV_22.pdf 711459 bajtów 10
3. Projekt uchwały 414_LV_22 414_LV_22 (anonimizacja).pdf 408609 bajtów 8
4. Projekt uchwały 415_LV_22 415_LV_22 (anonimizacja).pdf 359619 bajtów 6
5. Projekt uchwały 416_LV_22 416_LV_22.pdf 1269763 bajtów 11
6. Projekt uchwały 417_LV_22 417_LV_22.pdf 4802626 bajtów 7
7. Załącznik do projektu 412_LV_22 Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 412_LV_22.pdf 2514483 bajtów 3

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-10-03

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Przedstawienie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037”.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena Waśniewska

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
11
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl