Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-10-2019, Niedziela, 15:45
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Informacja o dyżurze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 21 października 2019 r. 2019-10-17

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 października 2019 r. dyżur w zastępstwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu będzie pełnił II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu Radny Jacek Cieślak (pok. 203, II piętro).

Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-10-10

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w placówce.

2. Analiza potrzeb rozbudowy infrastruktury oświatowej na terenie Gminy.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-10-07

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 października 2019 r. o godz. 17.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie stypendiów i nagród.

3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 9 września 2019 r.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy 

    Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

7. Procedura związana z wyborami ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:

            1) Przedstawienie opinii przez powołany przez Radę Miejską Zespół ds. zaopiniowania

                kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

            2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

            3) Przeprowadzenie tajnych głosowań w sprawie wyboru ławników do:

                       a. Sądu Okręgowego w Warszawie,

                       b. Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

            4) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonych tajnych    

                głosowań w sprawie wyborów ławników do poszczególnych sądów 

                powszechnych.

            5) Podjęcie uchwał w sprawie:

                        a. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,

                        b. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru, którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – Część A2.

10. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

12. Informacja z działalności Straży Miejskiej w roku 2018 i w I półroczu roku 2019 r.

13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-10-03

W dniu 11 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-10-02

W dniu 09 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-10-01

W dniu 08 października 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-10-01

W dniu 07 października 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiInformacja o zmianie miejsca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 30 września 2019 r. 2019-09-26

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2019 r. dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu odbędzie się w pok. 108 (I piętro).

Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-09-18

W dniu 25 września 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – skargi i wnioski.

2. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska dotycząca funkcjonowania fabryki Soprema.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-09-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 09 września 2019 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 8 lipca 2019 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Błonie- Radonice 4.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej, położonej w Błoniu, w obrębie 0029-29, przy ul. Łąki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

14. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiLista pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do realizacji w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku 2019-08-28


Szanowni Państwo,
Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego przeprowadziła weryfikację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W załączeniu przedstawiamy listę projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz listę projektów odrzuconych.

W związku ze zmianami w regulaminie BO, w Obszarach, w których wartość zweryfikowanych przez Komisję projektów nie przekracza kwoty dla danego Obszaru, wszystkie projekty przyjmuje się do realizacji, bez przeprowadzania głosowania.
Po weryfikacji Komisja stwierdza, że w Obszarach 3, 5 i 8 wartość projektów nie przekroczyła wysokości środków przeznaczonych dla danych Obszarów. W pozostałych Obszarach konsultacje z mieszkańcami odbędą się w dniach 9-13 września.

Przemysław Kubicki
Sekretarz GminyZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Lista odrzuconych projektów B_O_2020_propozycje_odrzucone.pdf 33639 bajtów 22
2. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję B_O_2020_propozycje_do_glosowania.pdf 41562 bajtów 34

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-09-02

W dniu 05 września 2019 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.

             Przewodniczący Komisji
                                                                                                      /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-08-27

W dniu 05 września 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

         Przewodnicząca Komisji
         /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-08-27

W dniu 04 września 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

 

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.


                                                                                                   Przewodnicząca Komisji
/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-08-27

W dniu 02 września 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
2. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
3. Sprawy różne.

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji
 /-/ Ewa PodymaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - ul. Traugutta 18 2019-07-26


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja informacja_Burmistrza_26_07_2019.pdf 271672 bajtów 21

Ostrzeżenie Państwowej służby Hydrogeologicznej nr 1/2019 2019-07-23


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść ostrzeżenia Ostrzeżenie PSH nr 1 2019.pdf 58812 bajtów 5

Informacja dot. Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019r. 2019-07-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu informuje, że Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu ogłoszonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pełna informacja poniżej w załączniku
 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o usługach opiekuńczych info ops opiekuncze.pdf 127226 bajtów 11

Informacja 2019-07-08

Informujemy, że począwszy od 05.08.2019 w Centrum Kultury w Błoniu (ul. Jana Pawła II 1 B – II piętro), w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.00 dyżur będzie pełnił Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Błoniu.

Tel. kontaktowy: Robert Szklarski 690 942 222

 X Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-07-01

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 08 lipca 2019 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

X Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 10 czerwca 2019 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części działki ewid. nr 57/1, M. Błonie, obręb 0015-15.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

10. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

11. Zamknięcie sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiDyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 2019-07-01

Informujemy, że w związku z okresem urlopowym w miesiącach: lipiec i sierpień br. przyjęcia intresantów w ramach Dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej będą odbywały się po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu terminu. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej – tel. 22 752 63 33Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-06-27

W dniu 04 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-06-26

W dniu 03 lipca 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2019-06-28

Błonie, dnia 28.06.2018r.

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

Burmistrz Błonia,działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 28.06.2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  :

 • część stanowiącą 35 m.kw. działki  ewid.nr 59 obr. 0016-16 , położonej -  Rynek 10 w Błoniu, stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej,
 • część stanowiącą  63 m.kw działki ewid.nr 60 obr. 0016-16, położonej w Błoniu – Rynek róg ul. Sienkiewicza,  stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchonmości wykaz-26062019.pdf 37591 bajtów 6

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych 2019-06-24

Od 24 czerwca do 24 lipca 2019 r. można składać uwagi i wnioski do projektu uchwały  Sejmiku Województwa Mazowieckiego w spr. określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczneZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. cd. Obw_Sejmik_Woj_Maz_konsultacje_24_06_2019_1.pdf 241038 bajtów 4
2. Obwieszczenie Obw_Sejmik_Woj_Maz_konsultacje_24_06_2019.pdf 426037 bajtów 4

Zapytanie ofertowe nr WOKS/1/6/2019 na sporządzanie i dostawę posiłków do szkół 2019-06-19

Termin składania ofert: 12.07.2019 godz. 16:00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treśc zapytania i druk oferty doc00223520190619115832.pdf 1869384 bajtów 3
2. Zarządzenie Burmistrza doc00223420190619115815.pdf 493885 bajtów 1

Informacja 2019-06-18

Uprzejmie informujemy, że od 19 czerwca do 5 lipca br. w środy i piątki  działalność  gospodarcza będzie  czynna  od godz. 9.30

Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwić w okolicznych  urzędach w Baranowie, Brwinowie, Lesznie oraz Ożarowie Mazowieckim.

Za utrudnienia przepraszamy.WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 2019-06-14

OGŁOSZENIE

Informuję, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim oraz z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z poź. zm. ) stanowi, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 6) duchowni; 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 8) funkcjonariusze Służby Więziennej; 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Wobec powyższego zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonać Radzie Miejskiej w Błoniu w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu na stronie internetowej www.blonie.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta – Ratusz pok. Nr 1 i Biurze Rady Miejskiej – Centrum Kultury – piętro II – są dostępne wzory:

- karty zgłoszenia kandydata na ławnika

- listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata na ławnika

- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika

oraz informacja o dodatkowych dokumentach wymaganych do zgłoszenia kandydata dokonywanego na karcie zgłoszenia.

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 6 pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 10.00-18.00 od wt. do pt. 8.00-16.00.

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Błoniu tel. (22)752-63-33 oraz Sekretarz Gminy tel. (22)725-30-06 w.110.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja krk Informacja krk.pdf 228315 bajtów 10
2. Klauzula RODO Klauzula RODO.pdf 20078 bajtów 2
3. Lista poparcia Lista poparcia.pdf 82128 bajtów 2
4. Oświadczenie 1 Oświadczenie 1.pdf 22319 bajtów 6
5. Oświadczenie 2 Oświadczenie 2.pdf 22499 bajtów 4
6. Oświadczenie 3 Oświadczenie 3.pdf 23051 bajtów 3
7. Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie lekarskie.pdf 256775 bajtów 4
8. Zgłoszenie - druk Zgłoszenie.pdf 278676 bajtów 4

Informacja dot. składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne 2019-06-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Informacja_oswiadczenia_oplaty_za_wode13_06_2019.pdf 60710 bajtów 6

Informacja 2019-06-13

Uprzejmie informujemy, iż z powodu utrzymujących się upałów Urząd Miejski w Błoniu w dniu jutrzejszym (piątek 14.06.2019 r.) będzie czynny do godz. 14.00.Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-06-10

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność firmy SOPREMA. Omówienie zgłaszanych uwag mieszkańców c.d.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-06-04

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie działalności kulturalnej na terenie Gminy Błonie.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-06-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

IX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 13 i 27 maja 2019 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Błonie za 2018 rok:

    a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2018 rok,

    b) debata nad raportem,

    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.

5. Procedura związana z absolutorium:

    a) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

              - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, 

              - sprawozdania finansowego za rok 2018,

              - informacji o stanie mienia komunalnego.

    b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2018.

    c) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

    d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2018.

     e) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2018 i sprawozdania finansowego za rok 2018 - dyskusja.

    f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 r.

    g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu wobec oczekiwanego społecznie rozwiązania dla miasta i gminy Błonie polegającego na wprowadzeniu drugiej strefy biletowej dla Miasta i Gminy Błonie.

15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

16. Zamknięcie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiOdwołanie dyżuru 2019-06-03

W związku z posiedzeniem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska w dniu 03 czerwca 2019 r. dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu zostaje odwołany.

                                                                                                             Biuro Rady MiejskiejInformacja dla mieszkańców gminy Błonie 2019-05-31

Informacja dla mieszkańców gminy BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Informacja.pdf 509339 bajtów 11
2. Raport o stanie gminy Błonie Raport o stanie gminy Błonie.pdf 8725123 bajtów 24
3. Zgłoszenie - druk Zgłoszenie - druk.pdf 579007 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-05-30

W dniu 06 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaWykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) za okres 01.01.2018-31.12.2018 2019-05-30

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) - Burmistrz Błonia podaje do wiadomości publicznej wykaz podatników, którym umorzył zaległości podatkowe, rozłożył na raty, odroczył terminy płatności oraz udzielił ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego w kwocie przewyższającej 500zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz umorzeń za 2018 rok akcyza 2018.pdf 77689 bajtów 6

Informacja o zmianie miejsca posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-05-28

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaplanowane w dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa Podyma

 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-05-27

W dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w placówce.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-05-27

W dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność firmy SOPREMA. Omówienie zgłaszanych uwag mieszkańców c.d.

2. Sprawy różne.

                                     Przewodnicząca Komisji

                                    /-/ Irena WaśniewskaVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-05-23

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

VIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 27 maja 2019 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2019.
 4. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                    /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-05-23

W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Barbara WielogórskaZawiadomienie o zakazie uprawy maku i konopi 2019-05-21

Błonie, dnia 2019.05.17

 Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Miejski w Błoniu informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1660) oraz Uchwałą Nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim, na terenie miasta i gminy Błonie występuje zakaz uprawy maku i konopi w roku 2019.

W stosunku do osób nie przestrzegających w/w zakazu wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.

 Burmistrz Błonia ogłasza nabór wniosków dot. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2019-05-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie nabor_prace_konserwatorskie.pdf 4273062 bajtów 24

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-05-10

W dniu 16 maja 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i analiza wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2018.

 

               Przewodnicząca Komisji

              /-/ Barbara WielogórskaInformacja 2019-05-08

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 do 17 maja br. działalność gospodarcza będzie  czynna  w godzinach 09.00 - 12.00  z powodu wyjazdu służbowego pracownika.

Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwić w okolicznych  urzędach w Baranowie, Brwinowie, Lesznie oraz Ożarowie Mazowieckim.

                                                                  Za utrudnienia przepraszamy.VII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-05-06

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 maja 2019 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

VII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 8 kwietnia 2019 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Błonie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska – Etap I- Obszar A, Obszar B, Obszar C, Obszar D, Obszar E.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

12. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

13. Zamknięcie sesji.

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-04-30

W dniu 09 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                        /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-04-30

W dniu 08 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                /-/ Grażyna KościńskaOdwołanie dyżuru 2019-04-29

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu zostaje odwołany.

                                                                                                     Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 2019-04-29

W dniu 06 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w placówce.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                         /-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-04-23

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność firmy SOPREMA. Omówienie zgłaszanych uwag mieszkańców c.d.

2. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                             /-/ Irena WaśniewskaKOMUNIKAT dotyczący ograniczeń w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne, czyli tzw. liczniku 300 2019-04-19

Szanowni Państwo,

 w związku ze zmianami w ustawie o ewidencji ludności, w zakresie uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawowe ograniczenie w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne, czyli tzw. licznik 300.

 

Ważne informacje:

Od 1 stycznia do 30 kwietnia  2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji teletransmisyjnej – na mocy przepisów przejściowych – są uprawnione do uzyskiwania danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców w sposób ilościowo nieograniczony (bez limitu udostępnień).

Powyższe ulegnie zmianie od dnia 1 maja 2019 r. Od tej daty podmiot publiczny, który nie posiada decyzji teletransmisyjnej, będzie bowiem uprawniony do uzyskania wyłącznie  300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

W roku 2019 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej rozpocznie się z dniem 1 maja 2019 r. Jeśli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. na rzecz danego podmiotu publicznego nieposiadającego decyzji teletransmisyjnej organ gminy z prowadzonego przez siebie rejestru mieszkańców udostępni 300 danych jednostkowych, w przypadku skierowania kolejnego wniosku, nie będzie już uprawniony do jego realizacji. Organ gminy w opisanej powyżej sytuacji, jak również w stosunku do następnych wniosków tego podmiotu publicznego, który wykorzystał limit udostępnień, w oparciu o art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności, zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Począwszy od roku 2020 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej następować będzie w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia (rok kalendarzowy).

Wskazać przy tym należy na dwie bardzo istotne cechy samego limitu udostępnień:            

Po pierwsze, dotyczy on odrębnie każdego z rejestrów mieszkańców, co oznacza, że limit 300 udostępnień nie dotyczy wszystkich rejestrów mieszkańców łącznie, a contrario każdy rejestr mieszkańców to odrębny limit udostępnień.

Po drugie, limit ma charakter odnawialny, w sytuacji, gdy podmiot publiczny wykorzysta ustawowy limit udostępnień w danym roku kalendarzowym, celem uzyskania kolejnych danych może wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji, bądź oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień, co każdorazowo następować będzie z dniem  1 stycznia kolejnego roku.

USCSO UM w Błoniu

 Informacja 2019-04-16

Uprzejmie informujemy, że w dn. 17.04.2019 r. nie będzie czynny punkt potwierdzeń Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Błoniu. Za utrudnienia przepraszamy.Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2019-04-09

W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie i wdrożenie Programu „Bezpieczny Pieszy”.

2. Wyznaczenie miejsc wymagających przebudowy i modernizacji - drogi, skrzyżowania.

3. Sprawy bieżące.

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                      /-/ Jarosław UraszewskiInformacja 2019-04-05

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 kwietnia do 26 kwietnia br. działalność gospodarcza będzie czynna w godzinach 09.00 - 12.00.
Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwić w okolicznych  urzędach w Baranowie, Brwinowie, Lesznie oraz Ożarowie Mazowieckim.

Za utrudnienia przepraszamy.Konkurs ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej na terenie Parku Bajka w Błoniu w okresie 26.04-30.10.2019 - drugie postępowanie 2019-04-04

Termin składania ofert: 11.04.2019 godz. 12:00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zapytania zapytanie bajka nowe.pdf 3737670 bajtów 38
2. Wyniki zapytania ofertowego wyniki bajka 12042019.pdf 886827 bajtów 7

Informacja 2019-04-02

Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja 2019 r. /czwartek/ jest dniem wolnym od pracy.
Urząd Miejski w Błoniu będzie w tym dniu nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.VI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-04-01

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 08 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

VI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji w dniu 26 listopada 2018 r., 17 grudnia 2018 r., 14 stycznia 2019 r., 11 lutego 2019 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2020 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Błonie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyznaczenia nowego trasowania planowanych Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Błonie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Błoniu.

18. Rozpatrzenie spraw dotyczących ewentualnych czynności podejmowanych przez samych zainteresowanych Radnych, bądź przez Radę, w przedmiocie weryfikacji przesłanek ewentualnego wygaśnięcia mandatów Radnych.

19. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

20. Zamknięcie sesji.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-03-28

W dniu 04 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                              /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 2019-03-18

W dniu 25 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Sytuacja w błońskich placówek oświatowych w związku z planowanym strajkiem.

2. Sprawy różne.

                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                          /-/ Ewa PodymaInformacja o kwocie dotacji w przeliczeniu na ucznia w przedszkolu publicznym 2019-03-15

Informacja sporządzona na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).

1) podstawowa kwota dotacji w przeliczeniu na ucznia w przedszkolu publicznym w Gminie Błonie obliczona na dzień 01.01.2019 wynosi – 1066,91 zł

2) statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych Gminy Błonie, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018r. pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych wynosi - 674
 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-03-13

W dniu 19 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Zajęcie stanowiska w sprawie:

- poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

2. Zajęcie stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.

3. Zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników.

4. Sprawy różne.

                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Grażyna KościńskaInformacja 2019-03-06

Uwaga! W dniu 08.03.2019 r. Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Błoniu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 Konkurs ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej na terenie Parku Bajka w Błoniu w okresie 26.04-30.10.2019 2019-02-26

Termin składania ofert: 12 marca 2019 r. (wtorek)  godz. 12:00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja o unieważnieniu postępowania uniewaznienie.pdf 301477 bajtów 2
2. Zaproszenie do składania ofert i wzór oferty zapytanie bajka 2019.pdf 950442 bajtów 30
3. Zestawienie ofert zestawienie ofert bajka.pdf 924945 bajtów 11

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2019-02-25

W dniu 04 marca 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność firmy SOPREMA. Omówienie zgłaszanych uwag mieszkańców.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                    /-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-02-25

W dniu 04 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w placówce.

2. Wypracowanie propozycji obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

4. Sprawy różne.

                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                      /-/ Ewa PodymaInformacja Starosty Warszawskiego Zachodniego dot. zmiany konta bankowego, na które należy wnosić roczne opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 2019-02-08


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja info_PWZ_zmian_konta.pdf 215989 bajtów 9

V Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-02-01

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

V Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 19 listopada 2018 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś ul. Sochaczewska.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Błonie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Górna.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Wieś.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2.

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4.

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5.

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6.

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki.

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty.

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice.

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela.

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś.

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie-Wieś.

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki.

47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2019.

48. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2019.

49. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

50. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2019-01-31

W dniu 07 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Plan pracy na rok 2019.

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                        /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2019-01-30

W dniu 06 lutego 2019 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                     /-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2019-01-21

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sytuacji Centrum Kultury w Błoniu oraz filii w Radzikowie i Bramkach.

2. Wstępne informacji nt. Dni Błonia 2019.

3. Sprawy różne.

                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                          /-/ Ewa PodymaWspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Błoniu 2019-01-21

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sytuacji związanej z drogą nr 579.

2. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiKomunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium RP i do innych państw UE 2019-01-17


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Komunikat KOMUNIKAT_ziemniaki_UE_3_01_19 .pdf 109924 bajtów 8

Kontrole dot. stosowanego opału 2019-01-11
Realizując zapisy uchwały antysmogowej Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego, dotyczącej jakości spalanych paliw stałych w kotłach, piecach i kominkach oraz dbając o jakość powietrza na terenie gminy Błonie, w związku z trwającym w pełni okresem grzewczym informujemy, że będą prowadzone cykliczne kontrole Straży Miejskiej w Błoniu wraz z pracownikami w ochrony środowiska w zakresie spalania paliw stałych w piecach.

Sprawdzane będą m.in.: wilgotność drewna za pomocą wilgotnościomierza, dokumenty potwierdzające jakość spalanego paliwa (węgla).

Kontrole będą przeprowadzane regularnie zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście.

 IV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-01-09

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 14 stycznia 2018 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Uhonorowanie Mistrzów Świata w Tańcu Towarzyskim Amatorów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
 6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 03.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś ul. Sochaczewska.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Tomasz WiśniewskiWspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Błoniu 2019-01-09

W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                /-/ Tomasz WiśniewskiOgłoszenie 2019-01-08

OGŁOSZENIE
o likwidacji
Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "HUGONEK"

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "Hugonek" z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego   Rejestru  Sądowego  z   dnia   26  października   2018  r.  (sygnatura sprawy WA.XIV NS-REJ. KRS/037745/18/539) została wszczęta likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "HUGONEK".

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali:
1/ Piotr Rutkowski
2/ Agnieszka Zimak
3/ Małgorzata Stępień

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 stycznia 2019 r. na adres: ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie
 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-12-20

W dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Błonie.
 2. Zima w mieście.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesje Rady Miejskiej.
 4. Zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.
 5. Sprawy różne.

                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                               /-/ Ewa PodymaIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-12-17

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

III Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2019:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów - Obszar 1 i Obszar 2.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do składu Związku Międzygminnego "UTRATA".

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiOdwołanie dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2018-12-10

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 r. dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu zostaje odwołany.

                                                                                                          Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-12-07

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                       /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-12-07

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 2. Plan pracy komisji na rok 2019.
 3. Sprawy różne.

                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                       /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2018-12-07

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 3. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
 4. Sprawy różne.                                                                          

                                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  /-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 2018-12-04

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 3. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
 4. Sprawy różne.

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                           /-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2018-12-04

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia: 

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 2. Plan pracy komisji na rok 2019.
 3. Sprawy różne.

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                          /-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-11-29

W dniu 06 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1.  Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        /-/ Barbara WielogórskaInformacja dotycząca kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie 2018-11-28


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o dotacjach BIP dotacje listopad2018_2.pdf 35614 bajtów 2

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 2018-11-26


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść informacji info o wykazie.pdf 330109 bajtów 5
2. Wykaz nieruchomości wykaz.pdf 373562 bajtów 13

II Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-11-20

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

II Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego. 
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji problemowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Błonia.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 03.12.2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.
 12.  Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiNowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 2018-11-15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków zgodnie z art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 328 ze zm.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 22 listopada 2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie miasta i gminy Błonie.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja Wody Polskie DECYZJA_WODY_POLSKIE.pdf 322703 bajtów 6
2. Taryfy 2018 TARYFY_2018_3.pdf 157648 bajtów 9

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Błoniu kadencji 2018-2023 2018-11-15

OGŁOSZENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego

w Warszawie III

z dnia 9 listopada 2018 r.

zawiadamiam, że

I Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

kadencji 2018-2023

odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                          /-/ Zenon ReszkaLIV Sesja Rady Miejskiej 2018-10-30

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

LIV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 05 listopada 2018 r. o godz. 19.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacje o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 15 października 2018 r.
 3.  Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Błonie – Wieś ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 12. Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-10-30

W dniu 05 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-08

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
    
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
    
W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Sporządził: Piotr Siemiak – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie pisma Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., znak:DLP-I.062.3.2016.EL.Pismo Starosty PWZ dot. wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-08-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. pismo PWZ wwi.JPG 195630 bajtów 5Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
8
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl