Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
16-10-2021, Sobota, 10:22


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2021-10-11

 

W dniu 18 października 2021 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie bieżącej sytuacji w Gminie Błonie.

2.      Sprawy różne.

 

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na działce o nr ewid. 281/14 ob. Żukówka. 2021-10-07

termin składania ofert: 29 października 2021r.

realizacja zadania: do 15 grudnia 2021r.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść zapytania Zapytanie ofertowe_biegły_3.pdf 72116 bajtów 2
2. Umowa-wzór umowa_bieglego_wzor_WRK.pdf 81817 bajtów 0
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf 106267 bajtów 0

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-10-05

W dniu 12 października 2021 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Bramkach, Filia Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z działalnością Domu Kultury w Bramkach.

2. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Bramek.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-10-05

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 11  października 2021 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 6 i 14 września 2021r.                                                         

3.     Wnioski do porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi z dnia 13 września 2021r.

11. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

12. Zamknięcie sesji.

 

       Przewodniczący Rady

                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 303_XXXVI_21 303_XXXVI_21.pdf 5948317 bajtów 16
2. Projekt uchwały 304_XXXVI_21 304_XXXVI_21.pdf 1833811 bajtów 11
3. Projekt uchwały 305_XXXVI_21 305_XXXVI_21.pdf 4924562 bajtów 12
4. Projekt uchwały 306_XXXVI_21 306_XXXVI_21 (anonimizacja).pdf 282123 bajtów 10
5. Projekt uchwały 307_XXXVI_21 307_XXXVI_21.pdf 2057277 bajtów 17
6. Projekt uchwały 308_XXXVI_21 308_XXXVI_21.pdf 1500674 bajtów 16
7. Projekt uchwały 309_XXXVI_21 309_XXXVI_21.pdf 10283844 bajtów 10

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-09-30

 

W dniu 7 października 2021 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisj Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Wielogórska

 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-09-29

W dniu 6 października 2021 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.
   

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska


 

 Konkurs na najem pomieszczenia odnowy biologicznej w Centrum Sportu w Błoniu 2021-09-17


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz ofertowy.doc 51712 bajtów 10
2. Wzór umowy Wzór umowy.pdf 3075396 bajtów 4
3. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert.pdf 1118915 bajtów 14

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-09-16

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu


 

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa; Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska) w dniu 23 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie kwestii infrastruktury drogowej w gminie Błonie.

3. Sprawy różne.


 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski


 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska


 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma


 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski


 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska


 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaZawiadomienie o wydaniu decyzji nr 49/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach - instalacja do tłoczenia oleju roślinnego, Marysinek 2021-09-13

    Błonie, dnia 09.09.2021r.

WRGNiOŚ.6220.09.2021


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 09.09.2021 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 49.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 13.09.2021 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść decyzji Decyzja tłocznia Marysinek.pdf 106666 bajtów 4

Dotacje na 2022 r. dla właścicieli lasów prywatnych 2021-09-10

Starosta Warszawski Zachodni informuje o możliwości złożenia przez właścicieli lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2022 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi.

Wniosek należy złożyć do Starosty Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
w terminie do dnia 28 października 2021 roku (liczy się data wpływu do starostwa).

Informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 733 72 49, wydzialsrodowiska@pwz.plXXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-09-09

OGŁOSZENIE
 

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XXXV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 14 września 2021 r. na godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Wnioski do porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/288/21 z 6 września 2021r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021

5.   Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

    Przewodniczący Rady

                                                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 301_XXXV_21 301_XXXV_21.pdf 220299 bajtów 9
2. Projekt uchwały 302_XXXV_21 302_XXXV_21.pdf 3843399 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-09-09

W dniu 13 września 2021 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                                                 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   /-/ Barbara Wielogórska


więcej... 


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-08-30

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 6 września 2021 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury      w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 czerwca 2021 r. i 28 czerwca 2021 r.                                                                           
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Błonie na lata 2021 - 2027”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Błońskiej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12, 4/13 oraz części działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10 obr. 0006.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 14 lipca 2021 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Rady Nadzorczej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. skargi Pana … z dnia 07 czerwca 2021 r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia wniosku Pani … z dnia 28 czerwca 2021 r.
14.    Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
15.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 291_XXXIV_21 291_XXXIV_21.pdf 2288597 bajtów 15
2. Projekt uchwały 292_XXXIV_21 292_XXXIV_21.pdf 1900485 bajtów 12
3. Projekt uchwały 293_XXXIV_21 293_XXXIV_21.pdf 2230397 bajtów 11
4. Projekt uchwały 294_XXXIV_21 294_XXXIV_21.pdf 2223294 bajtów 12
5. Projekt uchwały 295_XXXIV_21 295_XXXIV_21.pdf 397780 bajtów 12
6. Projekt uchwały 296_XXXIV_21 296_XXXIV_21.pdf 328311 bajtów 10
7. Projekt uchwały 297_XXXIV_21 297_XXXIV_21.pdf 330142 bajtów 11
8. Projekt uchwały 298_XXXIV_21 298_XXXIV_21.pdf 5680775 bajtów 11
9. Projekt uchwały 299_XXXIV_21 299_XXXIV_21.pdf 3842228 bajtów 10
10. Projekt uchwały 300_XXXIV_21 300_XXXIV_21.pdf 2068143 bajtów 9
11. Załącznik do uchwały nr 292_XXXIV_21 do uchwały 292_XXXIV_21.pdf 2670014 bajtów 6
12. Załącznik nr 1 do uchwały nr 293_XXXIV_21 293_XXXIV_21 Zał. Nr 1.pdf 922145 bajtów 10
13. Załącznik nr 2 do uchwały nr 293_XXXIV_21 293_XXXIV_21 Zał. Nr 2.pdf 1305691 bajtów 4

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-08-26

W dniu 2 września 2021 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji
/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-08-26

W dniu 2 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-08-26

W dniu 2 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.


 

Porządek posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/22.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 3. Sprawy różne.


 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-08-25

W dniu 1 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

 2. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji
/-/ Grażyna KościńskaDodatkowy nabór wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021 r. 2021-08-24

Błonie, dnia 23.08. 2021 r.


    O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia ogłasza  dodatkowy  nabór  wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych  przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021 r.  Ostateczny  termin składania wniosków do 26 sierpnia 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój  nr 6, tel. 22 725 30 04 w. 172   lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl   
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wniosek zal_4_wniosek_o_oszacowanie_szkod23_08_2021.docx 45769 bajtów 6

Konsultacje ustawy dot. budowy CPK 2021-08-19

Informacja dotycząca konsultacji ustawy o usprawnienieu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego - do pobrania w plikach poniżej

 

Termin zgłaszania uwag: 31.08.2021

Projekt ustawy dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349462Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji SKMBT_22321081911090.pdf 1687228 bajtów 6

Zaproszenie do składania ofert cenowych dot. najmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1B 2021-08-17

Termin składania ofert: 31.08.2021, godz. 12.00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty 5_Oferta.pdf 196203 bajtów 8
2. Klauzula informacyjna dot. RODO 8_Klauzula informacyjna.pdf 852010 bajtów 0
3. Oświadczenie nr 1 6_Oswiadczenie.pdf 359839 bajtów 0
4. Oświadczenie nr 2 7_Oswiadczenie.pdf 365974 bajtów 0
5. Pełna treść zaproszenia 1_Zaproszenie.pdf 476054 bajtów 10
6. Regulamin konkursu 2_Regulamin.pdf 3734840 bajtów 8
7. Rozkład pomieszczeń 3_Rozklad pomieszczen.pdf 18245447 bajtów 2
8. Wzór umowy najmu 4_Umowa najmu.pdf 878165 bajtów 4

Poszukiwani specjaliści - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2021-08-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w gm. Błonie w miejscu ich zamieszkania.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna dot. RODO klauzula_informacyjna_RODO.docx 20162 bajtów 0
2. Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o naborze.pdf 399208 bajtów 2

Zapytanie ofertowe dot. wykonania ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na działce o nr ewid. 281/14 ob. Żukówka 2021-08-09


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy Zal_1_Formularz_ofertowy_biegly9_8_21.pdf 106267 bajtów 1
2. Umowa - wzór umowa_bieglego_wzor9_8_21.pdf 81801 bajtów 2
3. Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_biegly_2_9_8_21.pdf 72011 bajtów 3

Zapytanie ofertowe na dostawę gorących posiłków do szkół 2021-08-06

Termin składania ofert: 25.08.2021 godz. 16.00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk oferty druk oferty.docx 16113 bajtów 2
2. Informacja o wyniku zapytania info_wyniki_catering.pdf 315275 bajtów 0
3. Pełna treść zapytania doc00390420210806110258.pdf 1577980 bajtów 6

Obwieszczenie Burmistrza dot. oszacowania szkód spowodowanych deszczem nawalnym w dniu 16. lipca br. 2021-08-04

Błonie, dnia 4.08.2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021r.  będą przyjmowane do dnia  13.08.2021 r.
Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój  nr 6, tel. 22 725 30 04 w. 172  lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl   
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wniosek o oczacowanie szkód wniosek_o_oszacowanie_szkod.docx 45769 bajtów 0

Zaproszenie do składania ofert cenowych dot. najmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1B 2021-07-26

Termin składania ofert: 13.08.2021, godz. 12.00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk oferty 5. Oferta-zał. nr 3 do RK.pdf 196203 bajtów 6
2. Klauzula informacyjna 8. klauzula informacyjna-zał. nr 6 do RK.pdf 852010 bajtów 2
3. Oświadczenie 1 6. oświadczenie-zał. nr 4 do RK.pdf 359839 bajtów 0
4. Oświadczenie 2 7. oświadczenie-zał. nr 5 do RK.pdf 365974 bajtów 0
5. Regulamin konkursu 2. Regulamin konkursu.pdf 3691599 bajtów 9
6. Rozkład pomieszczeń 3. rozkład pomieszczeń - zał. nr 1 do RK.pdf 18245447 bajtów 2
7. Wzór umowy najmu 4. umowa najmu - zał. nr 2 do RK.pdf 878165 bajtów 4
8. Zaproszenie do składania ofert 1. Zaproszenie do składania ofert.pdf 223800 bajtów 13

Zaproszenie do składania ofert - modernizacja nawierzchni boiska do gry w teqball 2021-07-22

Termin składania ofert - 4.08.2021Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf 249095 bajtów 0
2. Pełna treść zaproszenia zaproszenie.pdf 1145500 bajtów 9
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja.pdf 2331034 bajtów 7
4. Wzór umowy umowa.pdf 5703259 bajtów 3

Od 01.07.2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji nt. źródeł ciepła 2021-07-02

Ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Powoduje to powstanie nowych obowiązków po stronie właścicieli lub zarządców budynków lub lokali.

Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
W terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
Nie później niż w terminie 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Obowiązek składania deklaracji wprowadzony jest od 1 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i obowiązku składania deklaracji dostępne są na stronie Projektu ZONE - Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji


Deklaracja - formularz A - dot. budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja - formularz A - dot. budynków i lokali mieszkalnych
Autor:
Deklaracja - formularz B - dot. budynków i lokali niemieszkalnych

Deklaracja - formularz B - dot. budynków i lokali niemieszkalnych
Autor:

Zaproszenie do składania ofert cenowych dot. najmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1B 2021-06-30


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku przetargu wynik_gastronomiaCK.pdf 151585 bajtów 12
2. Regulamin 2_Regulamin_konkursu.pdf 3784078 bajtów 22
3. Zał. nr 1 - Rozkład powierzchni 3_Rozklad_pomieszczen_zal_nr_1_CK_restauracja.pdf 18249251 bajtów 18
4. Zał. nr 2 - Wzór umowy najmu 4_Umowa_najmu_zal_nr_2_CK_restauracja.pdf 878165 bajtów 13
5. Zał. nr 3 - Wzór oferty 5_Oferta_zal_nr_3_CK_restauracja.pdf 196203 bajtów 12
6. Zał. nr 4 - Oświadczenie 6_Oswiadczenie_zal_nr_4_CK_restauracja.pdf 359839 bajtów 4
7. Zał. nr 5 - Oświadczenie 7_Oswiadczenie_zal_nr_5_CK_restauracja.pdf 365974 bajtów 4
8. Zał. nr 6 - Klauzula informacyjna 8_Klauzula_informacyjna_zal_nr_6_CK_restauracja.pdf 852010 bajtów 3
9. Zaproszenie do składania ofert 1_Zaproszenie_do_ skladania_ofert.pdf 225209 bajtów 21

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-06-23

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XXXIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 28 czerwca 2021 r. na godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Błonie na rok szkolny 2021/2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie części działek ewid. nr 24,27 obr. 0012
 6. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 288_XXXIII_21 Projekt 288_XXXIII_21.pdf 373658 bajtów 10
2. Projekt uchwały 289_XXXIII_21 Projekt 289_XXXIII_21.pdf 2173906 bajtów 9
3. Projekt uchwały 290_XXXIII_21 Projekt 290_XXXIII_21.pdf 1980096 bajtów 6
4. Załącznik do uchwały nr 289_XXXIII_21 zał.2.pdf 740070 bajtów 3
5. Załącznik do uchwały nr 289_XXXIII_21 zał. 3.pdf 527261 bajtów 4
6. Załącznik do uchwały nr 289_XXXIII_21 zał.1.pdf 989882 bajtów 5

Informacja 2021-06-22


Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) stanowisko działalności gospodarczej będzie nieczynne. Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwić w okolicznych urzędach w Baranowie, Brwinowie, Lesznie oraz Ożarowie Mazowieckim.

Za utrudnienia przepraszamy.Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-06-21

W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-06-21

W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 16.50 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaInformacja 2021-06-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu  21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) punkt potwierdzający profil zaufany będzie czynny do 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-06-15

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa Podyma


 Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2021-06-11

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020., poz.65) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 11.06.2021 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w obrębie 0016-16 :

- część działki ewid.nr 60 o pow.63 m.kw., położonej Rynek róg Sienkiewicza w Błoniu,

- część działki ewid.nr 59 o pow.35 m.kw., położonej Rynek 10 w Błoniu ,

- część działki ewid.nr 85 o pow. 11 m.kw., położonej przy ul.11 Listopada 3/1 w Błoniu, stanowiące własność Gminy Błonie, przeznaczone do wynajmu w formie bezprzetargowej.


 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_nieruchomosci_wyw_11_06_2021.pdf 33653 bajtów 5

Raport o stanie gminy Błonie za 2020 rok 2021-06-08

Na Sesji Rady Miejskiej w Błoniu, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, Burmistrz Błonia przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz Radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Błonie. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Błonia.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 28aa ust. 7 mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 11 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Błonie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu (Ratusz, ul. Rynek 6) w dniach: w poniedziałek do godz. 18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w plikach poniżej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz zgłoszenia udziału w dyskusji Druk zgłoszenia.pdf 117849 bajtów 0
2. Raport o stanie gminy Błonie za 2020 rok Raport o stanie Gminy Błonie 2020.pdf 34955612 bajtów 14

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-06-07

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie stypendiów i nagród.

3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 17 maja 2021 r.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Raport o stanie Gminy Błonie za 2020 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2020 rok,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.

6. Procedura związana z absolutorium:

a) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, 

- sprawozdania finansowego za rok 2020, 

- informacji o stanie mienia komunalnego.

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020.

c) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2020.

e) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020 i sprawozdania finansowego za rok 2020 - dyskusja.

f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020 i sprawozdania finansowego za 2020 r.

g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.

16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 276_XXXII_21 276_XXXII_21.pdf 282585 bajtów 11
2. Projekt uchwały 277_XXXII_21 277_XXXII_21.pdf 270196 bajtów 6
3. Projekt uchwały 278_XXXII_21 278_XXXII_21.pdf 279922 bajtów 6
4. Projekt uchwały 279_XXXII_21 279_XXXII_21.pdf 164352 bajtów 10
5. Projekt uchwały 280_XXXII_21 280_XXXII_21.pdf 283830 bajtów 9
6. Projekt uchwały 281_XXXII_21 281_XXXII_21.pdf 1261344 bajtów 10
7. Projekt uchwały 282_XXXII_21 282_XXXII_21.pdf 548615 bajtów 14
8. Projekt uchwały 283_XXXII_21 283_XXXII_21.pdf 714871 bajtów 14
9. Projekt uchwały 284_XXXII_21 284_XXXII_21.pdf 7648065 bajtów 16
10. Projekt uchwały 285_XXXII_21 285_XXXII_21.pdf 263358 bajtów 12
11. Projekt uchwały 286_XXXII_21 286_XXXII_21.pdf 1499261 bajtów 11
12. Projekt uchwały 287_XXXII_21 287_XXXII_21.pdf 3817416 bajtów 12

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-06-02

W dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaInformacja 2021-06-01

Uprzejmie informujemy, że w dniu  4.06. (piątek) Urząd Miejski w Błoniu jest nieczynny

Przepraszamy za utrudnienia.

Podstawa prawna: Zarządzenie Burmistrza Błonia nr 27/2021 z 11.05.2021 r.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-06-01

W dniu 08 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sytuacji w placówkach oświatowych.

2. Lato w mieście.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaOd dnia 1 czerwca 2021 (do wyczerpania środków) można składać wnioski o udzielenie dofinansowania do wymiany systemu grzewczego (pieca, paleniska) na terenie gminy Błonie. 2021-05-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Plik do pobrania wniosek_wymiana_syst_grzewczego_2021.pdf 704706 bajtów 2

Konkurs na najem pomieszczeń gastronomicznych w Centrum Sportu 2021-05-28

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu w imieniu Gminy Błonie zaprasza do składania ofert cenowych w konkursie na najem zespołu pomieszczeń gastronomicznych wraz z wyposażeniem.

 

Termin składania ofert: 11.06.2021 godz. 14.00

miesjce składania ofert: Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, I piętro, sekretariatZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz dla Oferentów.doc 51712 bajtów 10
2. Pełna treść ogłoszenia Ogłoszenie.pdf 3082546 bajtów 28
3. wyniki postępowania - dodano: 11.06.2021 SKM_C284e21061117030.pdf 316848 bajtów 8
4. Wzór umowy Wzór umowy.pdf 4824895 bajtów 8
5. Załącznik nr 1 do Umowy najmu Załącznik nr 1 do Umowy najmu zespołu pomieszczeń gastronomicznych.pdf 176467 bajtów 12
6. Załącznik nr 2 do Umowy najmu Załącznik nr 2 do Umowy najmu zespołu pomieszczeń gastronomicznych.pdf 166121 bajtów 11
7. Załącznik nr 3 do Umowy najmu Załącznik nr 3 do Umowy najmu zespołu pomieszczeń gastronomicznych.pdf 237695 bajtów 8

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Błonie 2021-05-28


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja inwentaryzacja_2021.pdf 300549 bajtów 0

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 2021-05-27


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz osób fizycznych i prawnych - umorzenia Wykaz 2020r.pdf 108468 bajtów 6

Informacja 2021-05-26

Uprzejmie informujemy, że w dniu  31 maja 2021 r. (poniedziałek) stanowisko działalności gospodarczej będzie nieczynne. Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwić w okolicznych  urzędach w Baranowie, Brwinowie, Lesznie oraz Ożarowie Mazowieckim.

Za utrudnienia przepraszamy.Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-05-20

W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1.        Omówienie wykonania budżetu Gminy Błonie za 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-05-18

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 16:00 w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-05-10

OGŁOSZENIE

W dniu 17 maja 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 19 kwietnia 2021 r.                         
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania mieszkańców kamienicy położonej w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 21.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Skargi z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

          Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 240_XXVII_21 240_XXVII_21.pdf 1806764 bajtów 10
2. Projekt uchwały 270_XXXI_21 270_XXXI_21.pdf 316804 bajtów 8
3. Projekt uchwały 271_XXXI_21 271_XXXI_21.pdf 349254 bajtów 8
4. Projekt uchwały 272_XXXI_21 272_XXXI_21.pdf 513268 bajtów 8
5. Projekt uchwały 273_XXXI_21 273_XXXI_21.pdf 3572758 bajtów 10
6. Projekt uchwały 274_XXXI_21 274_XXXI_21.pdf 1410632 bajtów 10
7. Projekt uchwały 275_XXXI_21 275_XXXI_21.pdf 3787143 bajtów 8

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-05-06

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 13 maja 2021r. r. o godz. 17.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568  ze zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

      2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję 

           Rady   Miejskiej.

      3. Sprawy różne.

      4. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

                                                                                                          /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

     Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

 

     Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

                                                                                                       /-/ Irena WaśniewskaInformacja 2021-05-04

Informujemy rolników, że na terenie wsi  Stare Faszczyce 36 gmina Błonie, stacjonuje pasieka  licząca 40 rodzin pszczelich.
    W związku z powyższym bardzo ważne jest  prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw.  Szczegóły na stronie internetowej  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  piorin.gov.pl  w zakładce Strona główna  Aktualności pt. „Pamiętajmy o pszczołach”.


WRGNiOŚ, Urząd Miejski w BłoniuInformacja 2021-04-30

Zakład Usług Komunalnych w Błoniu informuje, że od dnia 04.05.2021 r. kasa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz.:  7:30 – 11:30Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-04-30

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sytuacji po przeprowadzonej rekrutacji w przedszkolach.

2. Dyskusja w sprawie rozpoczęcia działań w celu utworzenia oddziałów zerowych w szkołach.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-04-12

OGŁOSZENIE

W dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 08 i 22 marca 2021 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Błonie 2021-2027”

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12, 4/13 oraz części działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10 obr. 0006.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 5/1, 5/2 obr. 0006 oraz fragmentach działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10, 17 obr. 0006.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2021 roku.

14. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

15. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 240_XXVII_21 Projekt 240_XXVII_21.pdf 1806764 bajtów 10
2. Projekt uchwały 261_XXX_21 Projekt 261_XXX_21.pdf 4534481 bajtów 7
3. Projekt uchwały 262_XXX_21 Projekt 262_XXX_21.pdf 1593378 bajtów 5
4. Projekt uchwały 263_XXX_21 Projekt 263_XXX_21.pdf 3586052 bajtów 4
5. Projekt uchwały 264_XXX_21 Projekt 264_XXX_21.pdf 3630389 bajtów 12
6. Projekt uchwały 265_XXX_21 Projekt 265_XXX_21.pdf 3751567 bajtów 6
7. Projekt uchwały 266_XXX_21 Projekt 266_XXX_21.pdf 1895936 bajtów 6
8. Projekt uchwały 267_XXX_21 Projekt 267_XXX_21.pdf 436199 bajtów 7
9. Projekt uchwały 268_XXX_21 Projekt 268_XXX_21.pdf 1702467 bajtów 7
10. Projekt uchwały 269_XXX_21 Projekt 269_XXX_21.pdf 3806921 bajtów 7
11. Zał. nr 1 do projektu 264_XXX_21 Zał. nr 1 do projektu 264_XXX_21.pdf 812724 bajtów 9
12. Zał. nr 1 do projektu 265_XXX_21 Zał. nr 1 do projektu 265_XXX_21.pdf 870042 bajtów 5
13. Zał. nr 2 do projektu 264_XXX_21 Zał. nr 2 do projektu 264_XXX_21.pdf 1138464 bajtów 5
14. Zał. nr 2 do projektu 265_XXX_21 Zał. nr 2 do projektu 265_XXX_21.pdf 1285270 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-04-08

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

W dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. 
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Wielogórska


 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-04-07

W dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    /-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-04-06

W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  /-/ Irena WaśniewskaRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021-03-24


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść raportu Raport.pdf 115397 bajtów 24

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-19

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XXIX Sesję Rady Miejskiej

na dzień 22 marca 2021 r. na godz. 18:00

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Błoniu w obrębie 0029-29 przez Gminę Błonie w zamian za zaległości podatkowe.

6. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 22.03.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 258_XXIX_21 Projekt 258_XXIX_21.pdf 3889733 bajtów 11
2. Projekt uchwały 259_XXIX_21 Projekt 259_XXIX_21.pdf 1254135 bajtów 7
3. Projekt uchwały 260_XXIX_21 Projekt 260_XXIX_21.pdf 727577 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-03-19

W dniu 22 marca 2021 r. o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-15

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 17.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ oraz projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja o ODWOŁANIU posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-03-02

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska zaplanowane w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16.30 w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu nie odbędzie się. Data kolejnego posiedzenia Komisji zostanie podana w późniejszym terminie.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-01

OGŁOSZENIE

W dniu 08 marca 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 08 lutego 2021 r.                                        
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla wsi Cholewy etap I.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 7. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 08.03.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie   i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

 

          Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 253_XXVIII_21 Projekt 253_XXVIII_21.pdf 2433412 bajtów 17
2. Projekt uchwały 254_XXVIII_21 Projekt 254_XXVIII_21.pdf 1074331 bajtów 9
3. Projekt uchwały 255_XXVIII_21 Projekt 255_XXVIII_21.pdf 21191432 bajtów 11
4. Zał. Nr 1 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 1 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 1272376 bajtów 8
5. Zał. Nr 2 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 2 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 3010107 bajtów 5
6. Zał. Nr 3 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 3 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 775303 bajtów 3
7. Zał. Nr 4 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 4 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 152474 bajtów 4

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-02-25

W dniu 04 marca 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                              /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-02-24

W dniu 03 marca 2021 r. o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-02-24

W dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16:30 w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-02-22

W dniu 01 marca 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaDyrektor Centrum Sportu zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automat vendingowy (samosprzedający napoje i/lub przekąski) 2021-02-15

Termin składania ofert: 26.02.2021, godz. 14.00

Miejsce składania ofert: Centrum Sportu w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty - plik do edycji Załącznik nr 2 Formularz oferty.doc 48640 bajtów 22
2. Informacja o wyborze oferty inf_wybor_oferty_automat_ven_8_3_21.pdf 295893 bajtów 5
3. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert.pdf 2541261 bajtów 25

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-02-03

W dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań sportowvch na terenie Gminy Błonie za 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-02-02

OGŁOSZENIE

W dniu 08 lutego 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 grudnia 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu

5. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności województwa mazowieckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Błoniu w obrębie 0029-29 przez Gminę Błonie w zamian za zaległości podatkowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Błonia na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2020 r., w sprawie – sygn. akt: IV SA/Wa 2246/20 dotyczącego Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji Mieszkańca Gminy Błonie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji Mieszkańca Gminy Błonie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

19. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

20. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 08.02.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 230_XXVI_20 230_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 444863 bajtów 15
2. Projekt uchwały 239_XXVII_21 239_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 1361270 bajtów 14
3. Projekt uchwały 240_XXVII_21 240_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 1810866 bajtów 12
4. Projekt uchwały 241_XXVII_21 241_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 355126 bajtów 11
5. Projekt uchwały 242_XXVII_21 242_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 3323800 bajtów 11
6. Projekt uchwały 243_XXVII_21 243_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 368187 bajtów 11
7. Projekt uchwały 244_XXVII_21 244_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 389632 bajtów 11
8. Projekt uchwały 245_XXVII_21 245_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 405089 bajtów 14
9. Projekt uchwały 246_XXVII_21 246_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 402410 bajtów 14
10. Projekt uchwały 247_XXVII_21 247_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 411453 bajtów 12
11. Projekt uchwały 248_XXVII_21 248_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 529201 bajtów 11
12. Projekt uchwały 248_XXVII_21 - Załącznik Nr 1 248_XXVII_21 Projekt uchwały - Załącznik Nr 1.pdf 1821677 bajtów 10
13. Projekt uchwały 249_XXVII_21 249_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 975472 bajtów 12
14. Projekt uchwały 250_XXVII_21 250_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 364748 bajtów 12
15. Projekt uchwały 250_XXVII_21 - Załącznik Nr 1 250_XXVII_21 Projekt uchwały - Załącznik Nr 1.pdf 825460 bajtów 11
16. Projekt uchwały 251_XXVII_21 251_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 805513 bajtów 13
17. Projekt uchwały 252_XXVII_21 252_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 581029 bajtów 11

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-01-28

W dniu 04 lutego 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-01-27

W dniu 03 lutego 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-01-25

W dniu 01 lutego 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie działalności Dziennego Domu "Senior +" w Błoniu.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-01-21

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 17.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja - dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 2021-01-15


Uprzejmie informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych/t.j.  Dz. U z 2020 poz. 1842 ze zmianami/ od dnia 05.01.2012 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu  warunki przyznania dodatku mieszkaniowego  wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych , w przypadku gdy:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie  3 miesięcy poprzedzający  datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy , jest co najmniej  0 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 2. Ubiegający o dodatek mieszkaniowy najmował  lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
 3. Ubiegającemu  się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 4. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć adnotację  wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 5. Wysokość  dodatku  mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z  Funduszu Przeciwdziałania Covid -19  stanowi 75% czynszu jednak nie więcej niż 1500 zł.
 6. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego  powiększonego o tę dopłatę   a wysokością  dodatku mieszkaniowego  ustaloną zgodnie z ustawą z dania 21.cerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.
 7. Dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę  do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż do dniu 31 marca 2021r.


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2021-01-14

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w Błoniu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00

Wtorek:  od godz. 15:00 do 19:00

Środa:  od godz. 15:00 do 19:00

Czwartek:  od godz. 15:00 do 19:00

Piątek:  od godz. 10:00 do 14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki  

Porady odbywają się co 30 minut

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową - Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2021 r.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porada telefoniczna).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń
o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która: 
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

i obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.OGŁOSZENIE 2021-01-05

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Pozostałe opłaty, m. in. za rezerwację stanowisk, powierzchni reklamowych itp. pozostają bez zmian.Zenon Reszka

Burmistrz BłoniaInformacja o wynikach konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Błonie w 2021 r. 2020-12-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji wyniki opieka zlobkowa 2021.pdf 173942 bajtów 13

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-12-07

OGŁOSZENIE

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00

odbędzie się

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 09 listopada 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

7. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2021:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Błonie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia petycji Mieszkańców Gminy Błonie, dzierżawcy i najemcy miejsc na placu targowym w Błoniu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowani na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

16. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2021.

17. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r.

18. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

19. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 14.12.2020 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 227-XXVI-20 227-XXVI-20 Projekt uchwały.pdf 3895510 bajtów 13
2. Projekt uchwały 228-XXVI-20 228_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 8420720 bajtów 12
3. Projekt uchwały 229-XXVI-20 229_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 412574 bajtów 10
4. Projekt uchwały 230-XXVI-20 230_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 444146 bajtów 15
5. Projekt uchwały 231-XXVI-20 231_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 460659 bajtów 13
6. Projekt uchwały 232-XXVI-20 232_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 515738 bajtów 12
7. Projekt uchwały 233-XXVI-20 233_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 1707586 bajtów 13
8. Projekt uchwały 234-XXVI-20 234_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 223760 bajtów 16
9. Projekt uchwały 235-XXVI-20 235_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 1461751 bajtów 16
10. Projekt uchwały 236-XXVI-20 236_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 3891860 bajtów 12
11. Projekt uchwały 237-XXVI-20 237_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 5683669 bajtów 10
12. Projekt uchwały 238-XXVI-20 238_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 17610866 bajtów 18

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-12-03

W dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Barbara WielogórskaInformacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-26

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Przewodniczący Rady Miejskiej nie dyżuruje w Biurze Rady Miejskiej do odwołania. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie (tel. 22 752 63 33) z Biurem Rady Miejskiej w celu ustalenia terminu.

Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Plan pracy Komisji na rok 2021.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Zatwierdzenie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.

3. Plan pracy Komisji na rok 2021.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2020-11-23

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowani na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie na 2021 rok środków finansowych na realizację tego zadania.

4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2020-11-23

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Plan pracy Komisji na rok 2021.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-16

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 17.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-02

OGŁOSZENIE

W dniu 09 listopada 2020 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.),

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 12 października 2020.r                    
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 09.11.2020 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego   w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

 

          Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 218-XXV-20 218-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 711464 bajtów 10
2. Projekt uchwały 219-XXV-20 219-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1595151 bajtów 9
3. Projekt uchwały 220-XXV-20 220-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 630428 bajtów 7
4. Projekt uchwały 221-XXV-20 221-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1191364 bajtów 11
5. Projekt uchwały 222-XXV-20 222-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 27525950 bajtów 11
6. Projekt uchwały 223-XXV-20 223-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 541550 bajtów 3
7. Projekt uchwały 224-XXV-20 224-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1227405 bajtów 10
8. Projekt uchwały 225-XXV-20 225-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 4197368 bajtów 14
9. Projekt uchwały 226-XXV-20 226-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 3340318 bajtów 6

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-10-28

W dniu 04 listopada 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-10-27

W dniu 05 listopada 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Omówienie działalności poradni rehabilitacyjnej w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu

3. Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego w związku z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi ochrony środowiska w firmie SOPREMA sp. z o.o.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-10-23

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 23.10. 2020 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w obrębie 0027-27:

- część działki ewid.nr 45 obr. 0027- 27 o pow.10 m.kw,  położonej  przy ul. Legionów  w Błoniu, (bulwary błońskie) stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie   bezprzetargowej.

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz informacja_bulwary1.pdf 228450 bajtów 13Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
11
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl