Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-06-2021, Niedziela, 08:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 03.04.2014 r
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, 3.04.2014

Burmistrz Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy - etap I.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), oraz na podstawie:
uchwały Nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap I” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww planu.

Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 14.04.2014 r. do dnia 19.05.2014r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7, ul. Nowakowskiego 10, w godzinach w poniedziałki 10.00- 18.00 ; we wtorki, środy, czwartki piątki: 08.00- 16.00.
Projekt planu oraz prognoza zostaną również udostępnione na stronie internetowej bip. blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12.05.2014r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14, ul. Rynek 6.
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego; za pomocą środków komunikacji elektronicznej /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
 

Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka
 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2014-04-03 12:20:20
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2014-04-03 12:29:21

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl