Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-06-2021, Niedziela, 09:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130 poz. 871 z późn. zm.) oraz art. 29, 30, i 54 ust. 2 i 3 art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Błonia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie wraz prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.06.2011r. do 09.08.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu ul. Nowakowskiego 10, pokój Nr 7 w poniedziałki w godz. od 10.00 do 18.00, we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06. 2011 r. w siedzibie Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie o godz. 16.00.


Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium na piśmie, a zgodnie z art. 40 oraz art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ratusz@um.blonie.pl) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Błonia.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie <b>do dnia 09.09.2011 r.</b>

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Anuluje się komunikat z dnia 27.05.2011 r. dot: wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.06.2011r.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2011-06-08 10:48:22
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-06-08 10:49:55
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-06-29 11:25:09

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl