Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
26-11-2020, Czwartek, 00:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

WZP.271.25.2013 - informacja o wyborze ofert (Zakup usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć w ramach projektu systemowego w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - DROGA DO SUKCESU - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III...)
Treść ARCHIWALNA !


Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć w ramach projektu systemowego w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - DROGA DO SUKCESU - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Błonie


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt systemowy


Burmistrz Błonia zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym, w którym termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Rynek 6 (nr spr. jak wyżej), została wybrana  najkorzystniejsza oferta w poszczególnych częściach:

Część nr 1.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IA (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 1 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.

Część nr 2.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
 z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 2 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 3.

Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IC z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających  uzdolnionych uczniów klasy IC (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
- przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 3 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 4.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIA z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających  uzdolnionych uczniów klasy IIA (zajęcia rozwijające umiejętności z języka angielskiego) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy)

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 4 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 5.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIB  z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIB  z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy)

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 5 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 6.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIC z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIC z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIC (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy)

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 6 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 7.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIIA z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIA (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 

W postępowaniu przetargowym  na część 7 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 8.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 8 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 9.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIC z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIIC z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIC (zajęcia plastyczne) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 9 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 10.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIID z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIID z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIID (zajęcia matematyczno-przyrodnicze)  w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym
kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 

W postępowaniu przetargowym  na część 10 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 11.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć  terapeutycznych wspomagających uczniów klas I-III z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów z problemami matematycznymi   w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 11 złożono 2 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.
 


Część nr 12.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających  uzdolnionych uczniów klas I-III (zajęcia muzyczne) w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy).

oferta Firmy:  LINGUA
z siedzibą w 27-200 Starachowice, ul. Mrozowskiego 7/1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 12 złożono 2 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 13.
Zatrudnienie nauczyciela logopedy do prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 13 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 14.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 14 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 15.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas II – III
w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu, 
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 210 godzin (7 grup).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 15 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 16.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IA z problemami matematycznymi, oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IA (zajęcia matematyczno-przyrodnicze)  w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 16 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 17.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 17 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 18.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IC z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IC (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, 
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 18 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 19.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy ID z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy ID  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 19 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 20.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIA  z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIA  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 20 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 21.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających  uzdolnionych uczniów klasy IIB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 21 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 22.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIC  z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIC z problemami matematycznymi oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIC (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
 z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 22 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 23.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IID z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IID (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
-przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 23 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 24.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIA (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, 
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 24 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 25.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIIB z problemami matematycznymi oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIB (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
 z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 25 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 26.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIC z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIC  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 26 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 27.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIID z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIID z problemami matematycznymi oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIID  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze)  w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 27 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 28.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIE z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIE (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 28 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 29.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIF  z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klasy IIIF (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 29 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 30.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych językowo uczniów klas I (zajęcia rozwijające z zakresu języka angielskiego) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 30 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 31.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych językowo uczniów klas II (zajęcia rozwijające z zakresu języka angielskiego) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,  – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 31 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 32.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych językowo uczniów z klas III (zajęcia rozwijające z zakresu języka angielskiego) w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa),

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
 z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 32 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 33.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uzdolnionych uczniów z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:    SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego  95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 33 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 34.
Zatrudnienie nauczyciela logopedy do prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 34 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 35.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z klas I i II w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć 240  (8 grup).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 35 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 36.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z klas  III w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć 210  (7 grup).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 36 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 37.
Zatrudnienie pedagoga specjalnego do prowadzenia terapii EEG Biofeedback dla  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć – 150 (5 uczniów).

oferta Pani:   Moniki Malik
zamieszkałej w 05-870 Błonie, Białuty 43

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 37 złożono 2 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 38.
Zatrudnienie pedagoga terapeuty do prowadzenia terapii Metodą Warnkego dla  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć – 150 (5 uczniów).

oferta Pani:   Beaty Knyczew
zamieszkałej w 05-870 Błonie, ul. Mokra 21

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 38 złożono1 ofertę, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 39.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IA z problemami w zakresie czytania w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy),

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 39 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 40
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IB  z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IB z problemami matematycznymi  w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 40 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 41
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIA z problemami matematycznymi  w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 41 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 42.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIB z problemami matematycznymi  w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 42 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 43.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIA z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIIA z problemami matematycznymi  w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 43 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 44.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uczniów klasy IIIB z problemami w zakresie czytania i pisania oraz zajęć wspomagających uczniów klasy IIIB z problemami matematycznymi  w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 44 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 45.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Bieniewicach  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze), 
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
 z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 45 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 46.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Bieniewicach  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze),
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 46 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 47.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Bieniewicach  (zajęcia matematyczno-przyrodnicze)
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa)

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 47 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 48.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć wspomagających uzdolnionych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Bieniewicach (zajęcia artystyczne),
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 90 godzin (3 grupy).

oferta Pani:   Magdaleny Kacalińskiej
zamieszkałej w 05-870 Błonie, ul. Narutowicza 16/13

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 48 złożono 2 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 49.
Zatrudnienie nauczyciela logopedy do prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Bieniewicach , 
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 180 godzin (6 grup).

oferta Firmy:   EURO WIEDZA
z siedzibą w 26-052 Sitkówka, przy ul. Dolomitowa 1

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 49 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 50.
Zatrudnienie pedagoga do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Bieniewicach ,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy).

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 50 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 51.
Zatrudnienie psychologa do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Bieniewicach ,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 60 godzin (2 grupy).

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 51 złożono 3 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.


Część nr 52.
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Bieniewicach,
– przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć 180  (6 grup).

oferta Firmy:  SOLID CONSULTING
z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 95

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena oferty została przeprowadzona zgodnie z przyjętym kryterium  najniższa cena podanym w SIWZ. 
W postępowaniu przetargowym  na część 45 złożono 4 oferty, z czego odrzucono X ofert i wykluczono  X Wykonawców.

 

 

W załączeniu pełna treść informacji.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. informacja o wyborze ofertPlik PDF 299.05 Kb
Autor: Agnieszka Kulesz
Data: 2013-10-31 14:54:45
Udostępnił: Agnieszka Kulesz
Data: 2013-10-31 15:36:13
Modyfikował(a): Agnieszka Kulesz
Data: 2013-10-31 15:41:06

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl