Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
7-10-2022, Piątek, 00:51


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2019
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.12.2019r (WPP.6730.1.18.2019.MK) o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, bud. wielorodzinny, dz. nr 43/7, obr. 0017

Błonie, dnia 30.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Burmistrz Błonia zawiadamia Strony postępowania,

że za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, wniesione zostało zażalenie Pana Dariusza Kowalika na postanowienie Burmistrza Błonie z dnia 25 listopada 2019r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

Budowie budynku wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7,

obr 0017, gm. Błonie.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-30 16:19:52
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-30 16:25:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 11.12.2019 (WPP.6733.2.13.2019.MK) budowa gazociągu na dz. 95/14 oraz części dz. nr 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9, 95/6 we wsi Witki, gm Błonie

Błonie, dnia 11.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 18/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie działki ewid. nr 95/14 oraz części działek ewid. nr 35/1, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9 i 95/6 położonych we wsi Witki, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-12 10:26:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-13 10:31:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.12.2019 (WPP.6733.2.14.2019.MK) budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek ewid. nr 30/2 i 29/25 we wsi Pass, gm. Błonie

Błonie, dnia 12.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika- Panią Magdalenę Leszczyńską, wydano Decyzję Nr 19/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 30/2 i 29/25 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-12 09:53:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-13 09:56:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.12.2019 (WPP.6733.2.15.2019.MK) budowa sieci wodociagowej, Nowy Łuszczewek, gm. Błonie

Błonie, dnia 12.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.15.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Mariusza Szymańskiego, zam. Nowy Łuszczewek 28, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 20/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej na terenie działek ewid. nr 114/6, 114/16, 114/19, 114/21 oraz części działek ewid. nr 114/10, 114/14, 114/20 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-12 09:11:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-13 09:18:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 11.12.2019 (WPP.6733.1.13.2019) Budowa Centrum Administracji i Usług Publicznych, obr. 0016, Błoie

Błonie, dnia 11.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2019.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 14/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie Centrum Administracji i Usług Publicznych, na terenie działek ewid. nr 60, 61, 62, 63, 67/3 obr. 0016, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 11.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-11 15:56:27
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-11 15:59:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 11.12.2019 (WPP.6733.1.12.2019.MK) budowa sieci elektroenergetycznej dz. nr 2/1, obr. 0022, Błonie

Błonie, dnia 11.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2019.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Michała Tamborskiego, wydano Decyzję Nr 13/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie części działki ewid. nr 2/1 obr. 0022, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 11.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-11 15:47:19
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-11 15:51:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.12.2019r. (WPP.6730.2.11.2019.MK) W sprawie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym , Pass

Błonie, dnia 10.12.2019 r.


Burmistrz Błonia                                                                                                             
Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019.MK

OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy


Na podstawie art. 36 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. nr 31/113, położonej we wsi Pass, gm. Błonie.

informuję,

iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 20 stycznia 2020 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:
    1. UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-10 15:53:56
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-10 15:57:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 09.12.2019r (WPP.6733.2.16.2019) w sprawie budowy gazociągu na terenie części działek ewid. nr 61/11 i 61/8 we wsi Dębówka, gm. Blonie

Błonie, dn. 09.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Mirosława Sadowskiego, zam. przy ul. Błońskiej 44A, Dębówka, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN/40 PE na terenie części działek ewid. nr 61/11, 61/8 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-09 13:08:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-16 13:09:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.12.2019 (WPP.6730.2.11.2019.MK) dot. podjecia post. w sprawie budowy bud. wielorodz. Pass

Błonie,  dnia 06.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10, 49 i 49a oraz  w związku art.  101 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu postępowania


  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacja gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. nr 31/113 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.
w związku z przedłożeniem  Postanowienia  Sadu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim 
stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej stronie postępowania, które określa następców prawnych zmarłego.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 141 k.p.a. od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.12.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-06 17:54:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-09 18:00:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.12.2019r. (WPP.6733.1.11.2019.AC) w sprawie budowy gazociągu na terenie części dz. ewid. nr 15/5, obr. 0016 Błonie

Błonie, dnia 06.12.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2019.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 12/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie części działki ewid. nr 15/5 obr. 0016, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 06.12.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-12-06 11:30:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-12-09 11:29:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.11.2019r. (WPP.6730.1.18.2019.AC) W sprawie zawieszenia post. dot. wydania warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego dz. nr 43/7, obr.0017, Błonie

Błonie,  dnia 25.11.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019.AC

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10, 49 i 49a oraz  w związku art. 97 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zawieszeniu postępowania

  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017  położonej w Błoniu, do czasu ustanowienia następców prawnych zmarłych stron postępowania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 141 k.p.a. od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.11.2019 r.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-11-25 16:27:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-11-25 16:34:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 18.11.2019 (WPP.6730.2.11.2019.MK) w sprawie zawieszenia postępowania dot. warunków zabudowy dla budynku wielorodzinego na dz. 31/113, we wsi Pass

Błonie,  dnia 18.11.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019.MK

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10, 49 i 49a oraz  w związku art. 97 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zawieszeniu postępowania

  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacja gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. nr 31/113 położonej we wsi Pass, do czasu ustanowienia następców prawnych zmarłej strony postępowania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 141 k.p.a. od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.11.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-11-18 12:16:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-11-20 12:23:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dn. 08.11.2019r WPP.6733.1.14.2019.MK w sprawie budowy sieci wodociągowej, obr. 0017, Błonie

Błonie, dnia 08.11.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Pawła Jeziorskiego, zam. ul. Leśna 3, 05-084 Leszno, reprezentowanego przez Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci wodociągowej  na terenie części działki ewid.  nr 18/3,
obr. 0017  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.11.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-11-08 12:36:13
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-11-08 12:42:49

Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 25.10.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.10.2019r. wydał postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś Burmistrz Błonia .


Zgodnie z art. 9 oraz art. 10 k.p.a. strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Termin złożenia zażalenia na postanowienie, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-29 14:44:18
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-10-29 14:46:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 28.10.2019 r. WPP.6730.1.18.2019.MK o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot. budowy budynku wielorodzinnego, obr. 0017, gm. Błonie

Błonie, dnia 28.10.2019 r.


Burmistrz Błonia                                                                                                             
Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019.MK

OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy


Na podstawie art. 36 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Dariusza Kowalik, zam. ul. Mickiewicza 12a, 05-870 Błonie, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki ewid. nr 43/7, obr 0017, gm. Błonie.

informuję,

iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 05 grudnia 2019 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:
    1. Dariusz Kowalik
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-28 10:37:55
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-28 10:42:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 23.10.2019 WPP.6730.2.11.2019.MK w sprawie zakończenia postępowania dot. budowy budynku wielorodzinnego

 Błonie, dnia 23.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. nr 31/113, położonej we wsi Pass, gmina Błonie, na wniosek firmy UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyrak.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 15 listopada 2019 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Otrzymują:
    1. Cezary Pyrak
       (jako pełnomocnik UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.)
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-23 14:51:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-23 15:01:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dn. 17.10.2019 r. w spr. harmonogramu polowań zbiorowych (Koło Łowieckie Nr 10)

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 259.07 Kb
2. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 w obwodzie 399Plik PDF 586.36 Kb
3. MapaPlik PDF 631.39 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-18 15:52:20
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-10-18 15:53:23
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-10-18 15:55:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.10.2019r. WPP.6733.2.14.2019.MK w sprawie budowy gazociągu obr. Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 16.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Leszczyńską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE, na terenie części działek ewid. nr 30/2 i 29/25, położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-16 10:51:37
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-16 10:55:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie burmistrza Błonia z dnia 16.10.2019r. WPP.6733.1.12.2019.MK w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej dz. nr ew. 2/1, obr. 0022

Błonie, dnia 16.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Michała Tambrowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie części działki ewid. nr 2/1 obr. 0022,  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.10.2019 r.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-16 09:50:40
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-16 09:54:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.10.2019 WPP.6733.2.13.2019.MK w sprawie budowy gazociągu w miejscowości Witki

Błonie, dn. 14.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE, na terenie części działek ewid. nr 35/1, 95/14, 95/15, 95/11, 95/10, 95/9 i 95/6,położonych we wsi Witki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-15 13:31:45
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-15 13:37:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 04.10.2019 WPP.6733.2.11.2019.AC dot. lokalizacji celu publicznego budowa gazociągu Stare Faszczyce

Błonie, dnia 04.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tranów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Angelikę Kwiatkowską, wydano Decyzję Nr 17/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia 63PE, na terenie działki ewid. nr 141/14 oraz części działek ewid. nr 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/22, 141/8, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18;00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-04 14:09:10
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-04 14:11:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dn. 04.10.2019 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dot. budowy gazociągu, obr. 0031

Błonie, dnia 04.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2019.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 10/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie sieci gazowej na terenie części działek ewid. nr 9/23 oraz części działki ewid. nr 9/25 obr. 0031, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 04.10.2019 r.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-04 13:36:13
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-04 13:39:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.10.2019 lokalizacja celu publicznego, budowa gazociągu, dz. nr 15/5, obr. 0016

Błonie, dnia 03.10.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego , wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø63PE na terenie części działki ewid. nr 15/5 obr. 0016,  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.10.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-10-03 13:54:54
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-10-03 14:00:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 24.09.2019 w spr. podania do publicznej wiadomości harmonogramów polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 269.42 Kb
2. Koło Łowieckie nr 114 „BŁONIE” Plik PDF 290.65 Kb
3. Koło Łowieckie „LIS” nr 52 w Mławie Plik PDF 238.40 Kb
4. MapkaPlik PDF 606.73 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-26 10:54:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-09-26 10:53:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.09.2019r. znak: WPP.6733.2.25.2017/19.MK budowa sieci elektroenergetycznej Stare Faszczyce

Błonie, dnia 25.09.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2017/19.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- Panią Karolinę Kaczmarską, wydano Decyzję Nr 16/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/23, 141/24, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.09.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-26 10:03:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-09-26 10:17:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.09.2019r., znak:WPP.6733.1.10.2019.MK w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej nr 2 w Błoniu


Błonie, dnia 19.09.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Błonie, z siedziba przu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Rozbudowa szkoły podstawowej Nr 2 o część dydaktyczną i salę gimnastyczną oraz infrastrukturę towarzyszącą (wraz z rozbiórką istniejącej hali sportowej), na terenie działki ewid. nr 38, obr. 0015 w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.09.2019 r.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-19 11:54:58
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-09-19 12:00:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 11.09.2019 o wszczęciu postepowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zwiększeniu wydajności instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w m. Kopytów

Błonie, dn. 11.09 .2019r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Royal Food Production Sp. z o.o. z siedz. w m. Kopytów 37, 05-870 Błonie reprezentowanej przez Pana Kamila Yavuz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na zwiększeniu wydajności instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w m. Kopytów dz. nr ewid. 37/1 obręb Kopytów.

Złożony wniosek z dn. 23.08.2019r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-17 16:00:14
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-09-17 16:02:03
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-09-17 16:02:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.09.2019r, znak:WPP.6733.2.10.2019MK w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej, dz. ewid. nr 101/1,Wawrzyszew

Błonie, dnia 16.09.2019 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2019.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 15/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 101/1, położonej we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.09.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-16 17:21:50
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2019-09-16 17:31:49
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-17 10:02:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6721.1.2.2019 - wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji, ul. Wiejska Błonie

 WPP.6721.1.2.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działce nr ewid. 21 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia.
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać
w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 27.09.2019 r.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WniosekPlik PDF 20.46 MB
2. Granica terenuPlik PDF 672.85 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-06 15:18:36
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-06 15:29:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP - Piorunów - Poznańska Północ

Błonie, 6.09.2019

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów – Poznańska Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały  Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów, dla obszaru którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy ze wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica ze wsią Błonie Wieś, od południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni; uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów,  którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy z wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica z wsią Błonie Wieś, od  południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni, uchwały Nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów oraz uchwały Nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów - Poznańska Północ.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od    13 września 2019 r. do 14 października 2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 16 września 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr 14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie    do 5 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl

 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-06 11:52:54
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-06 11:54:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść obwieszczeniaPlik PDF 85.76 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-06 08:37:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-23 11:22:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 2 września 2019r. o konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA
Z DNIA 2 września 2019

o konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego
zarządzonych na 09 – 13 września 2019 r.

Zgodnie Uchwałą Nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Obywatelskiego, oraz Zarządzeniem Burmistrza Błonia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie terminów i miejsc konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, podaje się do wiadomości publicznej, informację o terminach, miejscach i sposobie wyrażenia opinii w konsultacjach społecznych.


Termin konsultacji społecznych ws. Budżetu Obywatelskiego:  09 – 13 września 2019 r.

Lp.  *   Adres lokalu konsultacyjnego *   Godziny otwarcia

1. * Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. 1 *  W godzinach pracy
2. * Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b  * 14.00 – 18.00

Możliwości głosowania:

 • wypełnienie formularza elektronicznego na internetowej stronie Gminy Błonie www.blonie.pl
 • wypełnienie formularza w domu i dostarczenie do lokalu konsultacyjnego
 • wypełnienie formularza w lokalu konsultacyjnym

Sposób głosowania:

 • wybieramy jedną z przedstawionych na formularzu propozycji

 

        Burmistrz Błonia
        /-/ Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-04 08:56:19
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-04 08:59:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.9.2019.MK- decyzja: budowa gazociągu, Dębówka

 Błonie, dnia 03.09.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tranów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Olgę Leszczyńską- Kowalską, wydano Decyzję Nr 14/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE40 na terenie działki ewid. nr 55/7 położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.09.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-09-03 15:50:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-09-04 09:02:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 23.08.2019 r. znak WPP.6733.2.11.2019.MK dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE, na terenie dz. we wsi Stare Faszczyce

Błonie, dnia 23.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2019.MK


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 23.07.2019 r.

przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Angelikę Kwiatkowską w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE, na terenie działki ewid.
nr 141/14 oraz części działek ewid. nr 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/22, 141/8, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie
.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-23 14:12:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-08-26 14:16:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.8.2019.MK- decyzja: budowa sieci wodociągowej, Białuty

Błonie, dnia 21.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Kaloty, Pana Henryka Wierzchowskiego, Pani Zofii Wierzchowskiej, Pani Elżbiety Wierzchowskiej, Pana Łukasza Fiedorowicz, Pani Katarzyny Fiedorowicz, Pani Pauliny Wieczorek, Pana Łukasza Baćko, firmy BIAŁUTY Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 13/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 96/2 i 93/3 , położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-21 15:56:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-22 08:41:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.7.2019.MK - decyzja: przebudowa sieci wod-kan, Żukówka

Błonie, dnia 19.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2019.MK

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 12/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie części działek ewid. nr 383, 2 i 354/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-19 17:18:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-20 12:26:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6730.2.12.2019.AC- wydanie decyzji o warunkach zabudowy: budowa 5 domów jednorodzinnych, Bramki

Błonie, dnia 19.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.12.2019.AC

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam
o wydaniu Decyzji Nr 43/G/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie części działki ewid. nr 137/12, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie,
na rzecz Pana Józefa Michalak, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Różyckiego

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Otrzymują:

 • Marcin Różycki / jako pełnomocnik Pana Józefa Michalak/
 • strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-19 16:52:19
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-19 16:54:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6730.1.28.2018/19.AC- wydanie decyzji o warunkach zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, Błonie

Błonie, dnia 19.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.28.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam
o wydaniu Decyzji Nr 19/M/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, na terenie działki ewid. nr 82 obr. 0016, położonej w Błoniu przy ul. Poznańskiej, na rzecz firmy „P.P.H VOKE Wojciech Pąk” reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Mańkowskiego,

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Otrzymują:

 •     Marcin Mańkowski /jako pełnomocnik „P.P.H VOKE Wojciech Pąk”/
 •     strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-19 16:08:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-20 12:23:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6730.1.13.2019.AC- wydanie decyzji o warunkach zabudowy: zmiana sposobu użytkowania lokalu, Błonie

Błonie, dnia 19.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.13.2019.AC

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 18/M/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, na terenie działki ewid. nr 16 obr. 0015, położonej w Błoniu, na rzecz Pana Konrada Ejnik,

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Otrzymują:

 •     Konrad Ejnik
 •     strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-19 15:16:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-20 12:16:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.8.2019.AC- decyzja: budowa sieci wodociągowej, Błonie

Błonie, dnia 19.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 9/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 31/1 obr. 0018 położonej w Błoniu

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.08.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-19 10:35:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-20 10:38:33
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-20 12:11:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.08.2019 : wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa hali produkcyjno-magazynowo-usługowej, Błonie Wieś

Błonie, dn. 14.08.2019r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy P3 BLONIE PARK Sp. z o.o. z siedz. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Pana Mateusza Ziomek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częsciami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś.

Złożony wniosek  z dn. 09.08.2019r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-14 10:52:52
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-14 10:53:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.11.2019.MK- wszczęcie: budowa gazociągu, Stare Faszczyce

 Błonie, dn. 13.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą przy ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Angelikę Kwiatkowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu ś/ciśnienia 63PE w celu zaopatrzenia w gaz mieszkańców działki ewid. nr 141/15, na fragmencie działek ewid. nr: 90/2, 70, 69/1, 141/7, 141/6, 141/5, 141/8, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-14 09:57:34
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-14 09:57:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.9.2019.MK- wszczęcie: budowa sieci gazowej, Błonie

Błonie, dnia 12.08.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Adama Kucharskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci gazowej na terenie działki ewid. nr 9/23 oraz części działki ewid. nr 9/25 obr. 0031, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-08-12 13:15:43
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-08-12 13:18:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.25-SKO.2017.AC- decyzja SKO - budowa linii kablowej, Stare Faszczyce

Błonie, dn. 29.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25-SKO.2017.AC

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Błonia Nr 27/G/2017 z dnia 08.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na

budowie przyłącza kablowego YAKXS 4x120mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie,

wydanej na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Karolinę Kaczmarską,

zawiadamiam, iż w dniu 18.06.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

wydało decyzję znak KOA/617/Ar/19, w którym orzeka: na podstawie art. 138 § 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-30 15:16:41
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-30 15:20:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. szacowania szkód spowodowanych suszą

  Błonie, dnia 26.07.2019 r.

      
O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z pogłębiającą  się suszą Burmistrz Błonia przedłuża  termin naboru wniosków o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych  do dnia 02.08.2019 r.
Jednocześnie informuje, że straty spowodowane przez suszę będą szacowane wyłącznie w oparciu o System Monitoringu Suszy Rolniczej  opracowanym przez Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Na terenie gminy Błonie szacowane będą straty występujące:

 • na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, warzyw gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych, 
 • na glebach kategorii II (gleby lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, warzywach gruntowych ,krzewach i drzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych,
 • na glebach kategorii III (gleby średnie) w uprawach zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, krzewach owocowych, roślinach strączkowych.

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 2 i 6 lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl  
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oryginał obwieszczeniaPlik PDF 483.26 Kb
2. Wniosek o oszacowanie szkód 20.06 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-26 16:00:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-26 16:01:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.7.2019.AC- decyzja - budowa linii kablowej SN - Błonie

Błonie, dnia 26.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.1.7.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, wydano Decyzję Nr 8/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 (przebudowa linii napowietrznej SN na linię kablową SN) – usunięcie kolizji na terenie części działki ewid. nr 82 obr. 0024 położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-26 15:54:27
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-26 15:55:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.10.2019.MK- wszczęcie: budowa sieci wodociągowej, Wawrzyszew

 Błonie, dn. 22.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji, ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 101/1, położonej we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-22 15:07:06
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-22 15:08:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6730.1.28.2018/19.MK - zawiadomienie o zakończeniu postępowania, budynek mieszkalny, Błonie

Błonie, dnia 22.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.28.2018/19.MK

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, na terenie działki ewid. nr 82 obr. 0031, położonej w Błoniu, na wniosek „P.P.H VOKE Wojciech Pąk” reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Mańkowskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgodnienia projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 kpa., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 13 sierpnia 2019r.


Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 •     nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
 •     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:

 1.     Pan Marcin Mańkowski (pełnomocnik „P.P.H. VOKE Wojciech Pąk”),
 2.     strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-22 12:43:54
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-22 12:47:08

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Błonie, dnia 19.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.13.2019.MK


OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania


            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w  budynku wielorodzinnym na terenie działki ewid. nr 16 obr. 0015, położonej w Błoniu,  na wniosek Pana Konrada Ejnik.

            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

            Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).                     

            Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.        

            Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.                     

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 12 sierpnia 2019 r.


Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:

1. Konrad Ejnik,
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-19 13:56:22
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-07-19 14:02:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.9.2019.MK- wszczęcie, budowa gazociągu, Dębówka

 Błonie, dn. 16.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Panią Olgę Leszczyńską- Kowalską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 40, na terenie działki ewid. nr 55/7, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie,

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-18 13:58:02
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-18 13:59:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wypłat odszkodowań za strasty spowodowane suszą

Błonie, 16.07.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane przez występującą suszę w dniach od 11.04.2019 r. -  10.07.2019 r. będą przyjmowane do dnia 26.07.2019 r.

Jednocześnie informuję, że straty spowodowane przez suszę będą szacowane wyłącznie w oparciu o System Monitoringu Suszy Rolniczej  opracowanym przez Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Na terenie gminy Błonie szacowane będą straty występujące:

 • na glebach kategorii I ( gleby bardzo lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę , rzepaku i rzepiku , krzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych,
 • na glebach kategorii II (gleby lekkie) w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewach owocowych.


Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 2 i 6 lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.

BURMISTRZ

/-/ Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oryginał ObwieszczeniaPlik PDF 438.68 Kb
2. Wniosek o oszacowanie szkód 20.06 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-16 15:20:51
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-16 15:26:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2019.MK- wszczęcie, budowa sieci wodociągowej, Białuty

Błonie, dn. 10.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Łukasza Kalota, Pana Henryka Wierzchowskiego, Pani Zofii Wierzchowskiej, Pani Elżbiety Wierzchowska, Pana Łukasza Fiedorowicz, Pani Katarzyny Fiedorowicz, Pani Pauliny Wieczorek, Pana Łukasza Baćko, firmy BIAŁUTY Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 96/2 i 93/3 , położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-11 10:59:21
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-11 11:01:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.8.2019.MK- wszczęcie, budowa sieci wodociągowej, Błonie

Błonie, dnia 10.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. , wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 31/1, obr. 0018 położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-10 15:37:24
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-10 15:39:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2019.MK- wszczęcie, przebudowa sieci wod-kan Żukówka

Błonie, dn. 10.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie
części działek ewid. nr 383, 2 i 354/2 , położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.07.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-10 15:33:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-10 15:34:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.6.2019.AC - decyzja dot. Budowy gazociągu, Błonie

Błonie, dnia 02.07.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 7/M/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63, na terenie części działki ewid. nr 55 obr. 0019 położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.07.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-07-02 15:39:16
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-02 15:48:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP miasto Błonie - część A2

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – Część A2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr L/408/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 08.07.2019 r. do 30.07.2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.07.2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny - obszar planuPlik PDF 4.67 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-28 15:26:08
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-28 15:29:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2019.AC - decyzja dot. Budowy sieci wod-kan, Dębówka

Błonie, dnia 28.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pani Stanisławy Wlaźnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 11/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-28 12:34:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-07-01 15:58:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.7.2019.AC- wszczęcie: budowa linii kablowej SN, Błonie

Błonie, dn. 25.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Zdzisława Łukasiaka, prowadzącego firmę: „Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak”, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 (przebudowa linii napowietrznej SN na linię kablową SN) - usunięcie kolizji na terenie części działki ewid. nr 82 obr. 0024, położonej w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.06.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-25 14:40:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-25 14:40:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.37.2016/19.AC - decyzja dot. Budowy sieci elektroenetgretycznej Górna Wieś, Wola Łuszczewska, Nowa Górna, Nowy Łuszczewek

Błonie, dnia 19.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.37.2016/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wydano Decyzję Nr 10/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15kV i nN0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III na terenie działek ewid. nr 71, 89/1 oraz część działek ewid. nr 72/1, 84, 85, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127, 13, 88, 79, 80, 85, 86 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działki ewid. nr 15 oraz części działek ewid. nr 19, 47, 48, 46, 14, 50, 51, 52, 53/1, 53/2 położonych we wsi Wola Łuszczewska, działki ewid. nr 2/2 oraz części działek ewid. nr 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23 położonych we wsi Górna Wieś, działek ewid. nr 46, 62 oraz części działek ewid. nr 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 66, 67, położonych we wsi Nowa Górna, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-19 11:48:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-21 15:25:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.5.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Dębówka

Błonie, dn. 12.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 9/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 165/1, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie,

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-12 15:39:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-17 11:56:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.4.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Dębówka

Błonie, dn. 07.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 8/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 114/13, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.06.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-07 15:33:38
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-07 15:38:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.3.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Nowa Wieś

Błonie, dn. 05.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 7/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE oraz czterech przyłączy gazowych Ø 25PE, na terenie działki ewid. nr 27/2 oraz części działki ewid. nr 27/12, położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-05 16:07:40
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:09:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.5.2019.AC decyzja: budowa sieci wod-kan, Błonie

Błonie, dnia 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Waldemara Tomaszewskiego, wydano Decyzję Nr 6/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 9/25 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 1, 9/22, 9/23, 9/24, 9/11 obr. 0031 położonych w Błoniu


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 17:50:47
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-03 17:52:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.6.2019.AC - wszczęcie - budowa sieci wod-kan Dębówka

Błonie, dnia 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pani Stanisławy Wlaźnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki ewid. nr 25/4 położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 12:08:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:06:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.6.2019.AC - wszczęcie - budowa gazociągu - Błonie

Błonie, dn. 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza, Sygacz pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonej w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 11:40:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:00:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pełna treść obwieszczeniaPlik PDF 786.42 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-29 15:39:50
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-29 15:41:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia nr WPP.6721.1.1.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

WPP.6721.1.1.2019


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

    Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działkach nr ewid. 21, 22 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia.
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać
w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 13.06.2019 r.
 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowejPlik PDF 30.09 MB
2. Uprawnienia - A.WoźniakPlik PDF 583.33 Kb
3. Uprawnienia - K.KębłowskaPlik PDF 87.82 Kb
4. Wpis do IIB - A.WoźniakPlik PDF 219.92 Kb
5. Wpis do IIB - K.KębłowskaPlik PDF 219.91 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-23 15:50:22
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-23 15:51:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.4.2019.AC: decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej, Błonie

Błonie, dnia 06.05.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego,  wydano Decyzję Nr 5/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018  położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.05.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-06 17:36:13
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-06 17:38:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.4.2019.AC, wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia, Dębówka

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø
40PE, na terenie części działki ewid. nr 114/13, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:19:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:21:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2019.AC, wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy, Nowa Wieś

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE oraz czterech przyłączy gazowych Ø 25PE, na terenie działki ewid. nr 27/2 oraz części działki ewid. nr 27/12, położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie,


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:15:49
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:17:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2019.AC - wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia, Żukówka

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 165/1, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:13:56
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:15:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2019.AC - wszczęcie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Błonie

Błonie, dnia 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Waldemara Tomaszewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej


na terenie działki ewid. nr 9/25 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 1, 9/22 9/23, 9/24, 9/11 obr. 0031 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:06:22
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:13:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.3.2019.AC, decyzja: budowa sieci kanalizacji deszczowej, Błonie

Błonie, dnia 17.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 4/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.04.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-17 15:57:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-18 15:59:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.29.2018/19.AC: decyzja: budowa sieci SN: Pass, Wawrzyszew, Białuty

Błonie, dnia 15.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.29.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza, wydano Decyzję Nr 6/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN (15kV) na terenie części działek ewid. nr 1, 11, 16/1, 19/14, 20, 22/6, 23, 24/1, 30/1 położonych we wsi Pass, części działek ewid. nr 119, 116, 125, 120 oraz działek ewid. nr 30/1, 31/1, 95/3 położonych we wsi Wawrzyszew, części działek ewid. nr 65/1, 162/1, 162/2, 32/1, 32/2, 161, 63 oraz działek ewid. nr 66/1, 64/1, 70/1, 72/1, 81/1, 82/1, 80/1, 83/1, 84/1, 85/1, 87/3, 99/3 położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-15 15:32:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-16 14:59:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.2.2019.AC: decyzja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia, Błonie

Błonie, dnia 12.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 3/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie części działki ewid. nr 5/4 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 4/23 i 5/6 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-12 10:27:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-16 14:13:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.37.2016/19.AC o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji: budowa sieci elektroenergetycznej na terenie wsi: Nowy Łuszczewek, Wola Łuszczewska, Górna Wieś, Nowa Górna

Błonie, dnia 25.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.37.2016/19.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 97 § 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej k.p.a., na wniosek firmy Gridnet C. Pelec Sp. J., działającej w imieniu PGE Dystrybucja S.A.,

zawiadamiam

o podjęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III


na terenie wsi:

Nowy Łuszczewek – dz. 71, 72/1, 84, 85, 89/1, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127, 13, 88, 79, 80, 85, 86,

Wola Łuszczewska – dz. 15, 19, 47, 48, 46, 14, 50, 51, 52, 53/1, 53/2,

Górna Wieś – dz. 2/2, 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23,

Nowa Górna – dz. 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 46, 62, 66, 67,

położonych w gminie Błonie,

w związku z przedłożeniem decyzji Nr 17/174/2019 Burmistrza Błonia z dnia 18.02.2019 r. zezwalającej na lokalizację linii kablowej nN i SN w drodze gminnej.


W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.03.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-03-25 16:26:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-27 14:04:04
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-27 14:11:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2019.AC o wydaniu decyzji Nr 2/M/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014, położonej w Błoniu”

Błonie, dnia 20.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2019.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika PanPaulinę Dolińską, wydano Decyzję Nr 2/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-20 09:36:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-20 09:39:26
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-21 12:15:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2018/19.AC - decyzja dot. Budowy linii napowietrznej nn, Radonice

Błonie, dnia 13.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marlenę Mikołajczyk, wykonującą prace dla firmy MIRMAR S.C. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, wydano Decyzję Nr 5/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :
Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie części działek ewid. nr 161/1, 167/3, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, części działek ewid. nr 1, 34, 62, 15/1, 16, 64/1, 12/4, 12/3, 9/8, 37/1, położonych w Błoniu obr. 0031, oraz części działek ewid. nr 1/1, 3/2, 207, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-03-13 10:22:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-15 12:28:57
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-15 12:29:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2019.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV, na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018, położonej w Błoniu”

Błonie, dn. 06.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2019.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego, wykonującego prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego EKTO Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018, położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 12:32:23
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 12:36:09
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 12:36:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2019.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 06.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2019.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 11:51:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 11:54:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2018/19.AC o wydaniu decyzji Nr 4/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 04.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2018/19.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pan Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 4/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-04 15:48:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-04 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-03-06 10:51:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2019.AC o wydaniu decyzji Nr 3/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2019.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 3/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-26 15:05:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-26 15:08:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-27 09:12:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji zmieniającej nazwę przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016 r.

 Błonie, dn. 26.02.2019 r.
 

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 104, art. 155, art. 9 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Mieczysława Wójcika, została wydana decyzja zmieniająca nazwę przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016r. dla

inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie

zastępując słowo „przebudowa” słowem „rozbudowa” uzyskując brzmienie:
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie.


Formalno-prawną podstawę dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, według którego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie z art. 9 oraz art. 49 ustawy k.p.a z dn. 9 października 2000r (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096 ze zm.) strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-26 10:23:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-02-26 10:26:55
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-02-26 10:27:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obszaru wsi Piorunów - Poznańska Północ

Błonie, 22.02.2019

Burmistrz Błonia

OBWIESZCZENIE
 

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów – Poznańska Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr  Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów, dla obszaru którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy ze wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica ze wsią Błonie Wieś, od południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni; uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów, którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy z wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica z wsią Błonie Wieś, od  południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni, uchwały Nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów oraz uchwały Nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów - Poznańska Północ.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 04.03.2019 r. do 02.04.2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 27.03.2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr 14. Początek zebrania o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny - obszar planu 1.54 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-22 11:53:40
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-22 12:01:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Błonie Wieś, ul. Sochaczewska - ETAP I

Błonie, 22.02.2019

Burmistrz Błonia

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska  - ETAP I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska oraz Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska dla Etapu I.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 04.03.2019 r. do 02.04.2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 27.03.2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny - obszar planu 975.78 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-22 11:48:18
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-22 11:52:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2019.AC: wszczęcie - budowa gazociągu średniego ciśnienia, Błonie

Błonie, dn. 19.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie  działki ewid. nr 5/4  obr. 0031 oraz części działek  ewid. nr 4/23, 5/6 obr. 0031, położonych w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 14:30:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 14:32:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2019.AC: wszczęcie - budowa gazociągu średniego ciśnienia, Radzików IHAR

Błonie, dn. 19.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 na terenie części działek ewid. nr 31/1, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96 położonych we wsi Witki, oraz części działek ewid. nr 9, 10/12, 10/14, 10/17, 10/18 położonych we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie
 


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 14:13:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 14:15:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2019.AC: wszczęcie - budowa sieci elektroenergetycznej SN, Błonie

Błonie, dnia 18.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Paulinę Dolińską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014 położonej w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10,
pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 10:44:13
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 10:46:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2018/19.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek położonych w Błoniu obr. 31, Stare Faszczyce i Radonice

Błonie, dn. 05.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2018/19.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marlenę Mikołajczyk, wykonującą prace dla firmy MIRMAR S.C. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek ewid. nr 161/1, 167/3, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, działek ewid. nr 1, 34, 62, 15/1, 16, 64/1, 12/4, 12/3, 9/8, 37/1, położonych w Błoniu obr. 0031, oraz działek ewid. nr 1/1, 3/2, 207, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-05 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-05 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-02-06 13:54:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 25.01.2019 w spr. zmiany nazwy przeds. w dec. o środ. uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi pow. (ul. Strażacka)

  Błonie, dn. 25.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz.1405 ze zm.) oraz art. 61 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2018r. Poz. 2096  t.j./ zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Mieczysława Wójcika, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016r. dla
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie

zastępując słowo „przebudowa” słowem „rozbudowa” uzyskując brzmienie:
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 155 ww. ustawy uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem o zmianę nazwy przedsięwzięcia w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-28 17:38:07
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-28 17:42:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2019.AC - wszczęcie, budowa studni głębinowej, Górna Wieś

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-25 12:17:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-28 15:53:42

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 22.01.2019 r.

WRGNiOŚ.6220.17.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 22.01.2019r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-23 11:56:05
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-23 11:57:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2018/19.AC: wszczęcie - gazociąg Dębówka

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2018/19.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:


Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-22 15:55:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-22 16:00:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmiostrza WPP.6733.2.27.2018/19.AC - decyzja dot. ust. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu Radonice

Błonie, dnia 14.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 2/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 129 i 130/17, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-14 17:03:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 17:08:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.9.2018/19.AC dot. wydania decyzji 1/M/2019 o ust.lok.inw.celu publ. - budowa sieci wodociągowej, Błonie

Błonie, dnia 11.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Gołębiewskiego reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 1/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. 38/10 oraz części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030, położonych w Błoniu,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 14:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:13
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kopytów - Obszar 1 i Obszar 2

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2”.
Obszar 1 oznaczony literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A, którego granice przebiegają:
od północy: zaczynając od punktu A, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 20/1 poprzez punkty B, C do punktu D, które stanowią północną granicę wsi Kopytów;
od wschodu : od punktu D, który stanowi północno - wschodni narożnik działki ewid. nr 27/5 poprzez punkt E, F do punktu G, które stanowią wschodnią granicę wsi Kopytów ( wschodnia granica administracyjna gminy);
od południa: od punktu G, który stanowi południowo - wschodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna), poprzez punkt H, I, J które stanowią południową i południowo – zachodnią granicę działki ewid. nr 93 ( droga gminna);
od zachodu: od punktu J, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna) do punktu K, który stanowi północną granicę działki ewid. nr 150/1, następnie przejście przez działkę ewid. nr 13 (drogę krajową nr 92) do punktu A.
Obszar 2 oznaczony literami L-M-N-O-P-L którego teren obejmuje działki ewid. nr 157/1, 157/2, 158/1, 158/2.   

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 227.87 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:41:37
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:44:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Dębówka

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które
oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A, stanowiącego północno – zachodni narożnik działki
ewidencyjnej nr 21 w kierunku wschodnim poprzez punkt B do punktu C stanowiący północno –wschodni narożnik działki ewid. nr 1/9, które stanowią północną granicę wsi Dębówka
od wschodu : od punktu C w kierunku południowym po wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 1/9, 1/12, 1/14, 1/15, 22 do punktu D, który stanowi południowo - wschodni
narożnik działki ewid. nr 22;
od południa : od punktu D w kierunku zachodnim po północnej granicy działki ewid. nr 37 stanowiącej tereny PKP do punktu E, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 37;
od zachodu: od punktu E w kierunku północnym do punktu A po zachodniej granicy wsi Dębówka.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 237.45 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:38:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:40:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bieniewice

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A , stanowiącego północno – zachodni narożnik dz. ew. nr 336 po północnej granicy działki ew. nr 336 do punktu B stanowiący jej północno – wschodni narożnik;
od wschodu : w kierunku południowo - wschodnim – zaczynając od punktu B po północnej granicy działek ewidencyjnych ew. nr 231/7, 232 do punktu C i dalej w kierunku południowym po granicą działki ewidencyjnej nr 232, 241 do punktu D, dalej w kierunku zachodnim do punktu E południową granicą działki ewidencyjnej nr 241, 240 do punktu E, południową granicą działki ewidencyjnej do punktów F i G, granicą działki ewidencyjnej nr 238 do punktu H;
od południa : w kierunku wschodnim południowa granicą działki ewidencyjnej nr 238, 233/30 do punktu I;
od zachodu:  w kierunku północnym do punktu J wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 112 we wsi Dębówka.
  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r
. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 292.28 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:20:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:30:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2018/19.KG o wydaniu decyzji Nr 1/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 03.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2018/19.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Głowackiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa odcinka wodociągu, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.01.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-01-03 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-01-03 15:52:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2019-01-07 10:50:28

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Obwieszczenie Burmistrza WPP.6730.1.13.2019.AC- wydanie decyzji o warunkach zabudowy: zmiana sposobu użytkowania lokalu, Błonie
2019-08-19 15:16:00
Oglądano 3385 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl