Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
18-06-2019, Wtorek, 16:41


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2019
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.5.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Dębówka

Błonie, dn. 12.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 9/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 165/1, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie,

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-12 15:39:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-17 11:56:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.4.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Dębówka

Błonie, dn. 07.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 8/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 114/13, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.06.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-07 15:33:38
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-07 15:38:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.3.2019.AC- decyzja - budowa gazociągu, Nowa Wieś

Błonie, dn. 05.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 7/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE oraz czterech przyłączy gazowych Ø 25PE, na terenie działki ewid. nr 27/2 oraz części działki ewid. nr 27/12, położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-05 16:07:40
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:09:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.5.2019.AC decyzja: budowa sieci wod-kan, Błonie

Błonie, dnia 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Waldemara Tomaszewskiego, wydano Decyzję Nr 6/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 9/25 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 1, 9/22, 9/23, 9/24, 9/11 obr. 0031 położonych w Błoniu


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 17:50:47
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-03 17:52:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.6.2019.AC - wszczęcie - budowa sieci wod-kan Dębówka

Błonie, dnia 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pani Stanisławy Wlaźnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki ewid. nr 25/4 położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 12:08:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:06:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.6.2019.AC - wszczęcie - budowa gazociągu - Błonie

Błonie, dn. 03.06.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza, Sygacz pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonej w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.06.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-06-03 11:40:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-06-05 16:00:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pełna treść obwieszczeniaPlik PDF 786.42 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-29 15:39:50
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-29 15:41:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia nr WPP.6721.1.1.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

WPP.6721.1.1.2019


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

    Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działkach nr ewid. 21, 22 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia.
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać
w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 13.06.2019 r.
 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowejPlik PDF 30.09 MB
2. Uprawnienia - A.WoźniakPlik PDF 583.33 Kb
3. Uprawnienia - K.KębłowskaPlik PDF 87.82 Kb
4. Wpis do IIB - A.WoźniakPlik PDF 219.92 Kb
5. Wpis do IIB - K.KębłowskaPlik PDF 219.91 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-23 15:50:22
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-23 15:51:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.4.2019.AC: decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej, Błonie

Błonie, dnia 06.05.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego,  wydano Decyzję Nr 5/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018  położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.05.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-05-06 17:36:13
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-05-06 17:38:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.4.2019.AC, wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia, Dębówka

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø
40PE, na terenie części działki ewid. nr 114/13, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:19:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:21:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2019.AC, wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy, Nowa Wieś

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE oraz czterech przyłączy gazowych Ø 25PE, na terenie działki ewid. nr 27/2 oraz części działki ewid. nr 27/12, położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie,


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:15:49
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:17:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2019.AC - wszczęcie: budowa gazociągu średniego ciśnienia, Żukówka

Błonie, dn. 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 165/1, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:13:56
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:15:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2019.AC - wszczęcie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Błonie

Błonie, dnia 24.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Waldemara Tomaszewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej


na terenie działki ewid. nr 9/25 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 1, 9/22 9/23, 9/24, 9/11 obr. 0031 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-24 15:06:22
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-24 15:13:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.3.2019.AC, decyzja: budowa sieci kanalizacji deszczowej, Błonie

Błonie, dnia 17.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2019.AC

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 4/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.04.2019 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-17 15:57:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-18 15:59:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.29.2018/19.AC: decyzja: budowa sieci SN: Pass, Wawrzyszew, Białuty

Błonie, dnia 15.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.29.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza, wydano Decyzję Nr 6/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN (15kV) na terenie części działek ewid. nr 1, 11, 16/1, 19/14, 20, 22/6, 23, 24/1, 30/1 położonych we wsi Pass, części działek ewid. nr 119, 116, 125, 120 oraz działek ewid. nr 30/1, 31/1, 95/3 położonych we wsi Wawrzyszew, części działek ewid. nr 65/1, 162/1, 162/2, 32/1, 32/2, 161, 63 oraz działek ewid. nr 66/1, 64/1, 70/1, 72/1, 81/1, 82/1, 80/1, 83/1, 84/1, 85/1, 87/3, 99/3 położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-15 15:32:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-16 14:59:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.2.2019.AC: decyzja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia, Błonie

Błonie, dnia 12.04.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 3/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie części działki ewid. nr 5/4 obr. 0031 oraz części działek ewid. nr 4/23 i 5/6 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.04.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-04-12 10:27:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-04-16 14:13:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.37.2016/19.AC o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji: budowa sieci elektroenergetycznej na terenie wsi: Nowy Łuszczewek, Wola Łuszczewska, Górna Wieś, Nowa Górna

Błonie, dnia 25.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.37.2016/19.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 97 § 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej k.p.a., na wniosek firmy Gridnet C. Pelec Sp. J., działającej w imieniu PGE Dystrybucja S.A.,

zawiadamiam

o podjęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III


na terenie wsi:

Nowy Łuszczewek – dz. 71, 72/1, 84, 85, 89/1, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127, 13, 88, 79, 80, 85, 86,

Wola Łuszczewska – dz. 15, 19, 47, 48, 46, 14, 50, 51, 52, 53/1, 53/2,

Górna Wieś – dz. 2/2, 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23,

Nowa Górna – dz. 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 46, 62, 66, 67,

położonych w gminie Błonie,

w związku z przedłożeniem decyzji Nr 17/174/2019 Burmistrza Błonia z dnia 18.02.2019 r. zezwalającej na lokalizację linii kablowej nN i SN w drodze gminnej.


W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.03.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-03-25 16:26:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-27 14:04:04
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-27 14:11:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2019.AC o wydaniu decyzji Nr 2/M/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014, położonej w Błoniu”

Błonie, dnia 20.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2019.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika PanPaulinę Dolińską, wydano Decyzję Nr 2/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-20 09:36:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-20 09:39:26
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-21 12:15:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2018/19.AC - decyzja dot. Budowy linii napowietrznej nn, Radonice

Błonie, dnia 13.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marlenę Mikołajczyk, wykonującą prace dla firmy MIRMAR S.C. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, wydano Decyzję Nr 5/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :
Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie części działek ewid. nr 161/1, 167/3, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, części działek ewid. nr 1, 34, 62, 15/1, 16, 64/1, 12/4, 12/3, 9/8, 37/1, położonych w Błoniu obr. 0031, oraz części działek ewid. nr 1/1, 3/2, 207, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-03-13 10:22:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-15 12:28:57
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-03-15 12:29:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2019.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV, na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018, położonej w Błoniu”

Błonie, dn. 06.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2019.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego, wykonującego prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego EKTO Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV składającej się z kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, na terenie części działki ewid. nr 6/53 obr. 0018, położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 12:32:23
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 12:36:09
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 12:36:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2019.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 06.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2019.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działki ewid. nr 1/2 obr. 0017, części działki ewid. nr 61 obr. 0009 oraz części działki ewid. nr 63 obr. 0010, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 11:51:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 11:54:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2018/19.AC o wydaniu decyzji Nr 4/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 04.03.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2018/19.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pan Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 4/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.03.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-04 15:48:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-04 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-03-06 10:51:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2019.AC o wydaniu decyzji Nr 3/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2019.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 3/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-26 15:05:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-26 15:08:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-27 09:12:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji zmieniającej nazwę przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016 r.

 Błonie, dn. 26.02.2019 r.
 

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 104, art. 155, art. 9 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Mieczysława Wójcika, została wydana decyzja zmieniająca nazwę przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016r. dla

inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie

zastępując słowo „przebudowa” słowem „rozbudowa” uzyskując brzmienie:
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie.


Formalno-prawną podstawę dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, według którego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie z art. 9 oraz art. 49 ustawy k.p.a z dn. 9 października 2000r (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096 ze zm.) strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-26 10:23:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-02-26 10:26:55
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-02-26 10:27:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obszaru wsi Piorunów - Poznańska Północ

Błonie, 22.02.2019

Burmistrz Błonia

OBWIESZCZENIE
 

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów – Poznańska Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr  Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów, dla obszaru którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy ze wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica ze wsią Błonie Wieś, od południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni; uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów, którego granice tworzy granica administracyjna wsi Piorunów: od północy z wsią Pass, od zachodu granica z wsią Nowa Wieś, od wschodu granica z wsią Błonie Wieś, od  południa granicę wyznacza południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 2 w odległości 25 m od osi jezdni, uchwały Nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów oraz uchwały Nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów - Poznańska Północ.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 04.03.2019 r. do 02.04.2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 27.03.2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr 14. Początek zebrania o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny - obszar planu 1.54 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-22 11:53:40
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-22 12:01:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Błonie Wieś, ul. Sochaczewska - ETAP I

Błonie, 22.02.2019

Burmistrz Błonia

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska  - ETAP I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska oraz Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska dla Etapu I.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 04.03.2019 r. do 02.04.2019 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 27.03.2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2019 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny - obszar planu 975.78 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-22 11:48:18
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-22 11:52:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2019.AC: wszczęcie - budowa gazociągu średniego ciśnienia, Błonie

Błonie, dn. 19.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie  działki ewid. nr 5/4  obr. 0031 oraz części działek  ewid. nr 4/23, 5/6 obr. 0031, położonych w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 14:30:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 14:32:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2019.AC: wszczęcie - budowa gazociągu średniego ciśnienia, Radzików IHAR

Błonie, dn. 19.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 na terenie części działek ewid. nr 31/1, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96 położonych we wsi Witki, oraz części działek ewid. nr 9, 10/12, 10/14, 10/17, 10/18 położonych we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie
 


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 14:13:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 14:15:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2019.AC: wszczęcie - budowa sieci elektroenergetycznej SN, Błonie

Błonie, dnia 18.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Paulinę Dolińską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie części działki ewid. nr 14 obr. 0014 położonej w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10,
pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-02-19 10:44:13
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-02-19 10:46:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2018/19.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek położonych w Błoniu obr. 31, Stare Faszczyce i Radonice

Błonie, dn. 05.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2018/19.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marlenę Mikołajczyk, wykonującą prace dla firmy MIRMAR S.C. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek ewid. nr 161/1, 167/3, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, działek ewid. nr 1, 34, 62, 15/1, 16, 64/1, 12/4, 12/3, 9/8, 37/1, położonych w Błoniu obr. 0031, oraz działek ewid. nr 1/1, 3/2, 207, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-05 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-05 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-06 13:54:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 25.01.2019 w spr. zmiany nazwy przeds. w dec. o środ. uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi pow. (ul. Strażacka)

  Błonie, dn. 25.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz.1405 ze zm.) oraz art. 61 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2018r. Poz. 2096  t.j./ zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Mieczysława Wójcika, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016r. dla
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie

zastępując słowo „przebudowa” słowem „rozbudowa” uzyskując brzmienie:
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 155 ww. ustawy uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem o zmianę nazwy przedsięwzięcia w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-28 17:38:07
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-28 17:42:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2019.AC - wszczęcie, budowa studni głębinowej, Górna Wieś

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-25 12:17:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-28 15:53:42

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 22.01.2019 r.

WRGNiOŚ.6220.17.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 22.01.2019r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-23 11:56:05
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-23 11:57:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2018/19.AC: wszczęcie - gazociąg Dębówka

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2018/19.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:


Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-22 15:55:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-22 16:00:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmiostrza WPP.6733.2.27.2018/19.AC - decyzja dot. ust. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu Radonice

Błonie, dnia 14.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 2/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 129 i 130/17, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-14 17:03:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 17:08:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.9.2018/19.AC dot. wydania decyzji 1/M/2019 o ust.lok.inw.celu publ. - budowa sieci wodociągowej, Błonie

Błonie, dnia 11.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Gołębiewskiego reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 1/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. 38/10 oraz części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030, położonych w Błoniu,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 14:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:13
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kopytów - Obszar 1 i Obszar 2

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2”.
Obszar 1 oznaczony literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A, którego granice przebiegają:
od północy: zaczynając od punktu A, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 20/1 poprzez punkty B, C do punktu D, które stanowią północną granicę wsi Kopytów;
od wschodu : od punktu D, który stanowi północno - wschodni narożnik działki ewid. nr 27/5 poprzez punkt E, F do punktu G, które stanowią wschodnią granicę wsi Kopytów ( wschodnia granica administracyjna gminy);
od południa: od punktu G, który stanowi południowo - wschodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna), poprzez punkt H, I, J które stanowią południową i południowo – zachodnią granicę działki ewid. nr 93 ( droga gminna);
od zachodu: od punktu J, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna) do punktu K, który stanowi północną granicę działki ewid. nr 150/1, następnie przejście przez działkę ewid. nr 13 (drogę krajową nr 92) do punktu A.
Obszar 2 oznaczony literami L-M-N-O-P-L którego teren obejmuje działki ewid. nr 157/1, 157/2, 158/1, 158/2.   

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 227.87 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:41:37
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:44:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Dębówka

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które
oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A, stanowiącego północno – zachodni narożnik działki
ewidencyjnej nr 21 w kierunku wschodnim poprzez punkt B do punktu C stanowiący północno –wschodni narożnik działki ewid. nr 1/9, które stanowią północną granicę wsi Dębówka
od wschodu : od punktu C w kierunku południowym po wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 1/9, 1/12, 1/14, 1/15, 22 do punktu D, który stanowi południowo - wschodni
narożnik działki ewid. nr 22;
od południa : od punktu D w kierunku zachodnim po północnej granicy działki ewid. nr 37 stanowiącej tereny PKP do punktu E, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 37;
od zachodu: od punktu E w kierunku północnym do punktu A po zachodniej granicy wsi Dębówka.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 237.45 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:38:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:40:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bieniewice

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A , stanowiącego północno – zachodni narożnik dz. ew. nr 336 po północnej granicy działki ew. nr 336 do punktu B stanowiący jej północno – wschodni narożnik;
od wschodu : w kierunku południowo - wschodnim – zaczynając od punktu B po północnej granicy działek ewidencyjnych ew. nr 231/7, 232 do punktu C i dalej w kierunku południowym po granicą działki ewidencyjnej nr 232, 241 do punktu D, dalej w kierunku zachodnim do punktu E południową granicą działki ewidencyjnej nr 241, 240 do punktu E, południową granicą działki ewidencyjnej do punktów F i G, granicą działki ewidencyjnej nr 238 do punktu H;
od południa : w kierunku wschodnim południowa granicą działki ewidencyjnej nr 238, 233/30 do punktu I;
od zachodu:  w kierunku północnym do punktu J wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 112 we wsi Dębówka.
  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r
. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 292.28 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:20:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:30:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2018/19.KG o wydaniu decyzji Nr 1/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 03.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2018/19.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Głowackiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa odcinka wodociągu, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.01.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-03 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-03 15:52:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-07 10:50:28

Rejestr zmian

Oglądano 527 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl