Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
7-10-2022, Piątek, 02:21


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2018
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dn. 14.12.2018 r. dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku dł. 1500mb w m. Żukówka i m. Radonice gm. Błonie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w m. Milęcin gm. Brwinów na terenie Powiatu Pruszkowskiego

      Błonie, dn. 14.12.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9, 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamia, że na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku dł. 1500mb w m. Żukówka i m. Radonice gm. Błonie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w m. Milęcin gm. Brwinów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096), strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 28 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-12-19 12:38:36
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-12-19 12:57:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.29.2018.AC - wszczęcie: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN (15kV), Białuty

Błonie, dnia 19.12.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2018.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Sienkiewicza, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN (15kV)

na terenie części działek ewid. nr 1, 11, 16/1, 19/14, 20, 22/6, 23, 24/1, 30/1 położonych we wsi Pass, części działek ewid. nr 119, 116, 125, 120 oraz działek ewid. nr 30/1, 31/1, 95/3 położonych we wsi Wawrzyszew, części działek ewid. nr 65/1, 162/1, 162/2, 32/1, 32/2, 161, 63 oraz działek ewid. nr 66/1, 64/1, 70/1, 72/1, 81/1, 82/1, 80/1, 83/1, 84/1, 85/1, 87/3, 99/3 położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-12-19 12:27:59
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-12-19 12:34:34

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 61.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W

   Błonie, dnia 14.12.2018r.

WRGNiOŚ.6220.09.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 12.12.2018r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 61.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku dł. 1500mb w m. Żukówka i m. Radonice gm. Błonie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w m. Milęcin gm. Brwinów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-12-19 10:14:53
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-12-19 10:16:19
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-12-19 10:16:47

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 60.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. planowanej na dz. obręb Pass, gm. Błonie

Błonie, dnia 12.12.2018r.


WRGNiOŚ.6220.15.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 12.12.2018r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 60.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. planowanej na dz. nr ewid. 2/55, dz. nr ewid 2/54 oraz dz. nr ewid. 2/79 obręb Pass, gm. Błonie.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-12-14 15:29:55
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-12-14 15:40:11
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-12-14 15:41:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.8.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 8/M2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr. 0024 oraz części działki ewid. 170, położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie”

Błonie, dnia 30.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 8/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr. 0024 w Błoniu, a także na terenie części działki ewid. 170, położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-30 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-30 15:55:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-12-03 12:25:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.27.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części dz. ewid. nr 129, 130/17, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie”

Błonie, dn. 28.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Ø
40 PE, na terenie części działek ewid. nr 129 i 130/17, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-28 09:25:55
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-28 09:28:13
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-28 09:29:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.25.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 28/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 2, 22 i 24/9, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 23.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 28/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 2, 22 i 24/9, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-23 12:00:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-23 12:03:03
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-23 12:03:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.9.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 38/10 oraz części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 16.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Łukasza Gołębiewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 38/10 oraz części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-16 14:17:46
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-16 14:19:23

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lok. inw. celu publ. w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III na terenie wsi Nowy Łuszczewek, Wola Łuszczewska, Górna wieś, Nowa Górna. WPP.6733.2.37.2016/18

Błonie, dnia 02.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.37.2016/18.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku art. 98 § 1 oraz art. 101 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam

o zawieszeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III

na terenie wsi:

Nowy Łuszczewek dz. 71, 72/1, 84, 85, 89/1, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127, 13, 88, 79, 80, 85, 86,

Wola Łuszczewska – dz. 15, 19, 47, 48, 46, 14, 50, 51, 52, 53/1, 53/2,

Górna Wieś dz. 2/2, 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23,

Nowa Górna dz. 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 46, 62, 66, 67,

położonych w gminie Błonie,

do czasu uzyskania opinii od Wydziału Dróg i Mostów w gminie Błonie w sprawie lokalizacji linii kablowej SN i nN w działkach drogowych.

 

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-02 15:58:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-02 16:02:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-05 16:05:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - uzgodnienia dot. oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi powiatowej ul. Górna - Żukówka, Radonice, Milęcin

Błonie, dn. 29.10.2018r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm) zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Małetka, dot. inwestycji polegającej na

rozbudowie drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku dł. 1500mb w m. Żukówka i m. Radonice gm. Błonie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w m. Milęcin gm. Brwinów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

zebrał wszelkie uzgodnienia w sprawie wniosku, na podstawie których wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze postanowienie wydano min. na  podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4240.525.2018.SK oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.506.2018.ZZ05.KP z którymi można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Błoniu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. dokumentami i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-11-02 15:54:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-11-05 10:58:23
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2018-11-05 10:58:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Przebudowa odcinka wodociągu, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 02.11.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Łukasza Głowackiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Przebudowa odcinka wodociągu, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.11.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-02 12:20:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-11-02 12:22:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.24.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 27/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 3/7 i 3/12, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 29.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.24.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 27/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 3/7 oraz części działki ewid. nr 3/12, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-29 15:24:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-29 15:27:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-31 13:28:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.7.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 7/M2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie cz. dz. ewid. nr 36/3 oraz dz. ewid. 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0024, a także cz. dz. ewid. nr 3/8 obr. 0025, położonych w Błoniu.”

Błonie, dnia 24.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 7/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 36/3 oraz działek ewid. 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0024, a także na terenie części działki ewid. nr 3/8 obr. 0025, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-24 15:12:26
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-24 15:15:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.23.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 26/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 119 i 120/24 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie”

Błonie, dnia 22.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.23.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 26/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 119 i 120/24, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-22 17:35:14
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-22 17:37:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.22.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 25/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 125 i 26/9 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie”

Błonie, dnia 18.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.22.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 25/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 125 i 26/9, położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-18 15:56:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-18 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-19 10:18:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.8.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części dz. ewid. nr 35/1 obr. 0024, a także na terenie części dz. ewid. nr 170, położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie”

Błonie, dn. 16.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr. 0024, a także na terenie części działki ewid. nr 170, położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-16 12:05:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-16 12:09:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 24/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 129/3, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 10.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.21.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 6/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 129/3, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 16:03:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 16:06:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-11 14:26:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.6.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 6/M/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Rozbudowa i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, dz. 4/16, 4/17, 4/136 [obr. 29]”

Błonie, dnia 10.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Monikę Jasińską, działającą w imieniu spółki Archenika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznań, wydano Decyzję Nr 6/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Rozbudowa i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na terenie działek ew. nr 4/16, 4/17, 4/136 [obr. 29], położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 16:02:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 16:04:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-11 14:12:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.25.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 2, 22 i 24/9, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

 

Błonie, dn. 10.10.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 2, 22 i 24/9, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.10.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 11:26:52
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-10-10 11:28:53

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Nr 2/U-M/2018 umarzającej postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 17, położonej w Błoniu, na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej. WPP.6730.1.12.2018

Błonie, dnia 25.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.12.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 2/U-M/2018 umarzającej postępowanie dla inwestycji polegającej na:

budowie lokalu handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 0017, położonej w Błoniu,

na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej, zam. ul. Polna 33, 05-870 Błonie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-25 15:53:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-25 15:56:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-26 11:06:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.6.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Rozbudowa i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, dz. 4/16, 4/17, 4/136 [obr. 29]”

Błonie, dnia 19.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Monikę Jasińską, działającą w imieniu spółki Archenika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Rozbudowa i budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na terenie działek ew. nr 4/16, 4/17, 4/136 [obr. 29], położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-19 15:16:37
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-19 15:19:06
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-19 15:19:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.20.2018.KG - decyzja o ustaleniu lokalizacji

Błonie, dnia 12.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.20.2018.KG

OBWIESZCZENIE
 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Więckowskiego, Prezesa Zarządu „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 23/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:


Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie części działki ewid. nr 51/1, położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-09-12 16:06:58
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-09-12 16:08:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.2.19.2018.KG - decyzja o ustaleniu lokalizacji

Błonie, dnia 11.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.19.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pani Joanny Kuś, wydano Decyzję Nr 22/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej,
na terenie działki ewid. nr 194/6, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-09-12 16:04:44
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-09-12 16:06:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.24.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie działki ewid. nr 3/7 oraz części działki ewid. nr 3/12, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 07.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.24.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie działki ewid. nr 3/7 oraz części działki ewid. nr 3/12, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 10:25:49
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 10:26:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.23.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 119 i 120/24, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie”

Błonie, dn. 07.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.23.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 119 i 120/24, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 09:55:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 09:56:47
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 09:57:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.22.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, Ø 40 PE na terenie części działek ewid. nr 125, 26/9, położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie”

Błonie, dn. 06.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.22.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 125, 26/9, położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-06 11:02:58
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-06 11:06:02

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Nr 12/M/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie centrum logistycznego ThyssenKrupp Materials Poland S.A. (WPP.6730.1.10.2018.AC)

Błonie, dnia 05.09.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.10.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 12/M/2018 o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie centrum logistycznego ThyssenKrupp Materials Poland S.A. (rozbudowa hali nr 2, dwa zbiorniki przeciwpożarowe dla tryskaczy oraz pompownia pożarowa instalacji tryskaczy),  na terenie działek ewid. 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr. 0025, położonych w Błoniu,

na wniosek firmy ThyssenKrupp Materials Poland S.A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez Pana Marcina Łukacz – Zastępcę Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spółdzielczego BUDOPROJEKT, ul. 1 Maja 11, 40-224 Katowice.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10-18, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8-16 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.09.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-05 15:00:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-05 15:07:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-09-07 15:10:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 23.08.2018: WPP.6733.1.4.2018.KG - decyzja ust.lok.inw.celu publ. - budowa gazociągu, ul. Faszczycka Błonie

Błonie, dnia 23.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 5/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE, na terenie części działki ewid. nr 53/7 obr. 0031  położonej  w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-08-23 12:45:10
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-08-23 12:49:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 23.08.2018: WPP.6733.1.4.2018.KG - decyzja ust.lok.inw.celu publ. - budowa gazociągu, ul. 3 Maja Błonie

Błonie, dnia 23.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 4/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PE, na terenie części działek ewid. nr 82/4, 82/3 obr. 0017 oraz części działek ewid. nr 8/4, 8/6 obr. 0018 położonych w Błoniu, przy ul. 3-go Maja.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-08-23 12:41:41
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-08-23 12:44:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP/6733.2.18.KG - decyzja - budowa gazociągu śr. ciśnienia - Stare Faszczyce

Błonie, dnia 21.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.18.2018.KG
 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik Członka Zarządu „Gaz” Sp. z o. o., wydano Decyzję Nr 21/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:


Budowa gazociągu średniego ciśnienia ∅ 63 PE,
na terenie części działki ewid. nr 238/1, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-08-22 14:30:29
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-08-22 14:44:34

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 17, położonej w Błoniu, na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej. WPP.6730.1.12.2018

Błonie, dnia 16.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.12.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie lokalu handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 0017, położonej w Błoniu, przy ul. Engelmana, na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, w związku z niespełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.), postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji odmownej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

 

Otrzymują:

 1. Monika Kwietniewska,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.08.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-16 14:12:59
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-16 14:14:30
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-16 14:15:19

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie centrum logistycznego ThyssenKrupp Materials Poland S.A., na terenie działek ewid. nr 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr. 0025. WPP.6730.1.10.2018

Błonie, dnia 13.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.10.2018.KG

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie centrum logistycznego ThyssenKrupp Materials Poland S.A. (rozbudowa hali nr 2, dwa zbiorniki przeciwpożarowe dla tryskaczy oraz pompownia pożarowa instalacji tryskaczy), na terenie działek ewid. 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr. 0025, położonych w Błoniu, na wniosek firmy ThyssenKrupp Materials Poland S.A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez Pana Marcina Łukacz – Zastępcę Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spółdzielczego BUDOPROJEKT, ul. 1 Maja 11, 40-224 Katowice.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 5 września 2018 r.

 

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

 1. Marcin Łukacz; Przedsiębiorstwo Spółdzielcze BUDOPROJEKT,

  (jako pełnomocnik ThyssenKrupp Materials Poland S.A.)

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.08.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-13 10:53:10
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-13 11:00:46
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-13 11:02:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 129/3, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dn. 08.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.21.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid.  nr 129/3, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.08.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-08 13:54:36
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-08 13:56:20

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lok. inw. celu publ. w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III na terenie wsi Nowy Łuszczewek, Wola Łuszczewska, Górna wieś, Nowa Górna. WPP.6733.2.37.2016/18

Błonie, dnia 07.08.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.37.2016/18.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 97 § 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., na wniosek firmy Gridnet C. Pelec Sp. J., działającej w imieniu PGE Dystrybucja S.A.,

zawiadamiam

o podjęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach projektu modernizacji linii SN RPZ BLN kierunek Teresin III

w związku z przedłożeniem decyzji Nr 727/D/TC-U/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13.07.2017 r. zwalniającą od zakazów wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla w/w inwestycji.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję o korekcie przedmiotowego wniosku w zakresie przebiegu trasy projektowanej inwestycji, która ostatecznie będzie realizowana na terenie:

wsi Nowy Łuszczewek dz. ewid. nr : 12, 14/1, 71, 72/1, 84, 85, 89/1, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127, 13, 88,

wsi Wola Łuszczewska – dz. ewid. nr : 15, 19, 47, 48, 46,

wsi Górna Wieś dz. ewid. nr : 2/2, 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23,

wsi Nowa Górna dz. ewid. nr : 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 46, 62, 66, 67, 21,

położonych w gminie Błonie.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.08.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-07 15:30:43
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-07 15:35:07
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-08-07 15:36:59

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 17, położonej w Błoniu, na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej. WPP.6730.1.12.2018

Błonie, dnia 31.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.12.2018.KG

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o przedłużeniu postępowania

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie lokalu handlowo-usługowego, na terenie działki ewid. nr 28 obr. 0017, położonej w Błoniu, przy ul. Engelmana, na wniosek Pani Moniki Kwietniewskiej, informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 31 sierpnia 2018 r.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
  ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

 

Otrzymują:

 1. Monika Kwietniewska,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-31 13:33:44
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-31 13:36:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 20/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, na terenie części działki ewid. nr 96, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 30.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, wydano Decyzję Nr 20/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, na terenie części działki ewid. nr 96, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-30 12:42:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-30 12:44:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 3/M/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie działek ewid. nr 59 [obr. 16], położonych w Błoniu, przy ul. Rynek”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 3/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu, przy ul. Rynek.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-27 09:33:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.14.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 19/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 49/3, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wydano Decyzję Nr 19/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 49/3, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:51:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-27 09:04:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.13.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 18/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 49/3, 42/8, 42/9, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wydano Decyzję Nr 18/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 49/3, 42/8, 42/9, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:27:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:34:02
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:34:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.12.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 17/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 48/6, 48/5, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.12.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wydano Decyzję Nr 17/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 48/6, 48/5, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:23:36
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:24:04
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:34:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 16/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na dz. ewid. nr 1 obr. 0031 w Błoniu, oraz dz. ewid. nr 1/1, we wsi Radonice, cz. dz. ewid. 167/1, 161/1, we wsi Stare Faszczyce

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wydano Decyzję Nr 16/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie części dz. ewid. nr 1 obr. 0031 w Błoniu, ul. Faszczycka oraz dz. ewid. nr 1/1, położonej we wsi Radonice, części dz. ewid. 167/1, 161/1, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:03:07
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:11:27
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 15:11:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.15.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 15/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 28, 23, 36, położonych we wsi Białutki, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.15.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wydano Decyzję Nr 15/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 28, 23, 36, położonych we wsi Białutki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:56:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:58:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 14/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 99/1, 98, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wydano Decyzję Nr 14/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 99/1, 98, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:46:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:47:22
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:47:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.10.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 13/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 5, 6/1, 6/3, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wydano Decyzję Nr 13/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 5, 6/1, 6/3, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:12:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:13:57
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 14:14:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 2/M/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ew. nr 6/19, 6/22, 6/31, 6/11, 6/4 [obr. 24], położonych w Błoniu”

Błonie, dnia 26.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wydano Decyzję Nr 2/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ew. nr 6/19, 6/22, 6/31, 6/11, 6/4 [obr. 24], położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 13:46:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 13:49:47
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-26 13:50:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.20.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 51/1, położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dn. 24.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.20.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Więckowskiego, Prezesa firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 51/1, położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 10:34:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 10:35:41
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 10:36:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 194/6, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 24.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Joanny Kuś, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 194/6, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 09:36:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 09:39:46
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-24 09:40:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.9.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 12/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 130/17, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie”

Błonie, dnia 19.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pani Agnieszki Orackiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 12/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 130/17, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-19 15:55:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-19 15:58:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-23 14:01:03

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 33.2018 dot. inwestycji pol. na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. w Bieniewicach

 Błonie, dnia 13.07.2018r.

WRGNiOŚ.6220.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 13.07.2018r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 33.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na inwestycji polegającej na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego  o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. ewid. nr 46/1 w ob. 0004 Bieniewice, gm. Błonie dla potrzeb nawadniania upraw.


Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-07-13 14:31:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-07-13 14:34:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie dot. budowy ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. w Bieniewicach, gm. Błonie dla potrzeb nawadniania upraw

Błonie, dn. 13.07.2018r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamia, że na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

budowie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego  o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. ewid. nr 46/1 w ob. 0004 Bieniewice, gm. Błonie  dla potrzeb nawadniania upraw.
Zgodnie z art. 9 oraz art. 49 ustawy k.p.a z dn. 9 października 2000r (Dz. U. Nr 2017 poz. 1257 t.j. ), strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 28 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-07-13 14:28:09
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-07-13 14:30:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 53/7 obr. 0031, położonej w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej”

 

Błonie, dnia 02.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 53/7 obr. 0031, położonej w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-02 16:14:29
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-02 16:15:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, na terenie części dz. ewid. nr 82/4 obr. 0017 oraz części dz. ewid. nr 8/4, 8/6 obr. 0017, położonych w Błoniu, przy ul. 3-go Maja”

Błonie, dnia 02.07.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, na terenie części działki ewid. nr 82/4 obr. 0017 oraz części działek ewid. nr 8/4, 8/6 obr. 0017, położonych w Błoniu, przy ul. 3-go Maja.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.07.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-02 14:37:08
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-07-02 14:38:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza dotyczące szkód spowodowanych suszą

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pełna treść obwieszczeniaPlik PDF 420.73 Kb
2. Wniosek o oszacowanie szkód - do edycjiPlik DOC 79.00 Kb
3. Wniosek o oszacowanie szkód - do wydrukuPlik PDF 105.31 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-07-02 11:48:10
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-07-02 11:47:49

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błolnia o wydaniu decyzji nr 25.2018 dot. rozbudow mroźni składowej polegającej na budowie komory mroźniczej z dokami zewnętrznymi, zaplecza socjalno-biurowego, zaplecza technicznego i infrastruktury zewnętrznej planowanej na dz. obręb Bieniewo Parcela

Błonie, dnia 26.06.2018r.

WRGNiOŚ.6220.04.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 26.06.2018r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 25.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mroźni składowej polegającej na budowie komory mroźniczej z dokami zewnętrznymi, zaplecza socjalno-biurowego, zaplecza technicznego i infrastruktury zewnętrznej  planowanej na dz. nr ewid. 114/1, 114/3, 114/4 obręb Bieniewo Parcela, gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-06-29 12:32:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-06-29 12:35:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie projektu MPZP dla części wsi Błonie Wieś: ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XLV/373/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś gm. Błonie.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 29.06.2018 r. do 20.07.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 09.07.2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-06-21 12:24:51
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-06-21 12:28:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. wydania decyzji środowiskowej w spr. budowy ujęcia wód podziemnych - Witki

   Błonie, dn. 19.06.2018r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm) zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Mloska zam. w m. Witki gm. Błonie o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

budowie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego  o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. ewid. nr 46/1 w ob. 0004 Bieniewice, gm. Błonie  dla potrzeb nawadniania upraw.

zebrał wszelkie uzgodnienia w sprawie wniosku, na podstawie których wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze postanowienie wydano min. na  podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4240.136.2018.PK.6 oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZZO.435.2602.2018.Bcz, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Błoniu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. dokumentami i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-06-20 15:12:48
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-06-20 15:21:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wszczęcie postępowania w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4102W

Błonie, dn. 18.06.2018r.

 BURMISTRZ  BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E
 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2017r. poz. 1257 t.j./ zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Małetka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

rozbudowy drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku dł. 1500mb w m. Żukówka i m. Radonice gm. Błonie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w m. Milęcin gm. Brwinów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.


Złożony wniosek  z dn. 13.06.2018r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia..
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-06-19 15:50:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-06-20 15:11:53
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2018-06-20 15:12:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 11/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa stacji próżniowo-pompowej, na terenie działek ewid. nr 235/1, 235/2, 236/2, 234/2, 167/2, 167/3, 167/5, 167/6, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 19.06.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2018.KG

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dziuba, TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom, wydano Decyzję Nr 11/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa stacji próżniowo-pompowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, przyłączem wodociągowym, odcinkami rurociągów kanalizacji sanitarnej: tłocznej, podciśnieniowej, grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej, rurociągami powietrza, kablami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz agregatem prądotwórczym, na terenie działek ewid. nr 167/2, 167/3, 235/1, oraz części działek ewid. nr 167/5, 167/6, 234/2, 235/2, 236/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.06.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-19 15:16:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-19 15:18:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-20 13:20:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, na terenie części działki ewid. nr 96, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 05.06.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, na terenie części działki ewid. nr 96, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-05 11:33:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-05 11:34:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek położonych w obr. 31 oraz we wsi Radonice i Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 04.06.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie dz. ewid. nr 1 obr. 0031 w Błoniu, ul. Faszczycka oraz dz. ewid. nr 1/1, położonej we wsi Radonice, dz. ewid. 167/1, 161/1, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.06.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-04 11:28:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-04 11:29:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ew. nr 6/19, 6/22, 6/31, 6/11, 6/4 [obr. 24], położonych w Błoniu”

Błonie, dnia 04.06.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ew. nr 6/19, 6/22, 6/31, 6/11, 6/4 [obr. 24], położonych w Błoniu.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.06.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-04 10:50:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-04 10:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-06-04 10:54:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu, przy ul. Rynek”

Błonie, dnia 29.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Papiernik - pełniącego funkcję Członka Zarządu firmy pod nazwą „GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Emilii Plater 12C, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu, przy ul. Rynek.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 14:21:21
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 14:23:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.14.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 49/3, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 29.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 49/3, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 12:52:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 12:52:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.13.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 49/3, 42/8, 42/9, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

 

Błonie, dnia 29.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 49/3, 42/8, 42/9, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 12:28:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 12:39:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.12.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 48/6, 48/5, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

 

Błonie, dnia 29.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.12.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Cezarego Stachoń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek ewid. nr 48/6, 48/5, 42/8, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 11:55:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-29 11:56:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 99/1, 98, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 25.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 99/1, 98, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-25 14:21:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-25 14:23:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-28 11:24:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.10.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 5, 6/1, 6/3, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie”

Błonie, dnia 25.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Łukasiak, reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 5, 6/1, 6/3, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-25 14:02:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-25 14:04:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-28 11:04:58

Rejestr zmian

Zawiadomienie z dn. 23.05.2018 r. o wydaniu decyzji nr 20.2018 dot. przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Błoniu do produkcji prostych farmaceutyków i wyrobów medycznych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZawiadomieniePlik PDF 277.80 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-05-24 13:46:57
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-05-24 13:48:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 130/17, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie”

 

Błonie, dnia 18.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Agnieszki Orackiej, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Anną Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 130/17, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.05.2018 r.

 


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-18 12:55:48
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-18 12:58:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2018.KG o korekcie wniosku o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa stacji próżniowo-pompowej, na terenie działek ewid. nr 235/1, 235/2, 236/2, 234/2, 167/2, 167/3, 167/5, 167/6, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

 

Błonie, dnia 16.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 10.01.2018 r.

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dziuba, TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać na:

budowie stacji próżniowo-pompowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, przyłączem wodociągowym, odcinkami rurociągów kanalizacji sanitarnej: tłocznej, podciśnieniowej, grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej, rurociągami powietrza, kablami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz agregatem prądotwórczym, na terenie działek ewid. nr 235/1, 235/2, 236/2, 234/2, 167/2, 167/3, 167/5, 167/6, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-16 09:23:12
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-16 09:27:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 10/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE, na terenie działek ewid. nr 141/8, 141/14, 90/2, 70, 69/1, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 08.05.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Angelikę Kwiatkowską - pracownika firmy pod nazwą P.P.H.U. INSTAL-SERWIS Rudnicki Marcin z siedzibą w m. Stare Kozłowice 62, 96-315 Wiskitki, wydano Decyzję Nr 10/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE,na terenie działek ewid. nr 141/14 oraz części działek ewid. nr 90/2, 70, 69/1, 141/8, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się  z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.05.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-08 16:00:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-08 16:02:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-05-09 13:03:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa stacji próżniowo-pompowej, na terenie działek ewid. nr 235/1, 235/2, 236/2, 234/2, 167/2, 167/3, 167/5, 167/6, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 24.04.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dziuba, TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa stacji próżniowo-pompowej, na terenie działek ewid. nr 235/1, 235/2, 236/2, 234/2, 167/2, 167/3, 167/5, 167/6, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-24 09:43:30
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-24 09:45:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców węglowych na proekologiczne gazowe.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pełna treść obwieszczeniaPlik PDF 652.85 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-04-18 12:51:43
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-04-18 12:52:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 9/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, na terenie działek ewid. nr 326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 319/2, 314/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 05.04.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, pełniącego funkcję Prezesa firmy GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, przy ul. Emilii Plater 12C, wydano Decyzję Nr 9/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, na terenie działek ewid. nr 325/2, 324/2 oraz części działek ewid. nr 326/2, 323/2, 319/2, 314/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.04.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-05 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-05 16:02:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-06 09:28:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 8/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV, na terenie części działek ewid. nr 46 i 10/9, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie”

Błonie, dnia 05.04.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Warszawie, Rejon Energetyczny Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Sierpińskiego, wykonującego prace dla EL-KRIS Krzysztof Sierpiński, wydano Decyzję Nr 8/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV, na terenie części działek ewid. nr 46 i 10/9, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.04.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-05 15:54:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-05 15:56:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-04-06 09:17:40

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Nr 24/G/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 19/10, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na rzecz Pana Szymona Wrzesińskiego. WPP.6730.2.128.2017/18

Błonie, dnia 26.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.128.2017/18.KG

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 24/G/2018 o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 19/10, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na rzecz Pana Szymona Wrzesińskiego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Otrzymują:

 1. Szymon Wrzesiński,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.03.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-26 15:42:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-26 15:45:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-27 09:53:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na terenie działek ewid. nr 141/8, 141/14, 90/2, 70, 69/1, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 22.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Angelikę Kwiatkowską - pracownika firmy pod nazwą P.P.H.U. INSTAL-SERWIS Rudnicki Marcin z siedzibą w m. Stare Kozłowice 62, 96-315 Wiskitki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na terenie działek ewid. nr 141/8, 141/14 oraz części działek ewid. nr 90/2, 70, 69/1, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.03.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-22 10:12:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-22 10:16:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 7/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek we wsi Cholewy, gm. Błonie, we wsi Pawłowice, gm. Teresin, oraz we wsi Gawartowa Wola, gm. Leszno”

Błonie, dnia 19.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: SIME POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Skóra, wydano Decyzję Nr 7/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek ewid. nr 27/5, 71/11, 30 oraz części działek ewid. nr 35/6, 34/4, 54, 61, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz części działki ewid. nr 104, położnej we wsi Pawłowice, gm. Teresin, oraz części działki ewid. nr 38/3, położonej we wsi Gawartowa Wola, gm. Leszno.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.03.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-19 15:35:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-21 10:38:23
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-21 10:58:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 1/M/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn dla zasilenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łąki w Błoniu”

Błonie, dnia 12.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2018.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pan Anetę Świątek – pracownika firmy ELBEST Sp. jawna T. Bogacki z siedzibą ul. Marynarska nr 14, 02-674 Warszawa, wydano Decyzję Nr 1/M/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn dla zasilenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łąki w Błoniu, na terenie części działek ewid. nr 2, 4/17 [obr. 29] oraz części działek ewid. nr 164/2, 164/3 [obr. 27], położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-12 15:53:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-12 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-13 14:09:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 9.03.2018 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP część miasta Błonie - ul. Wiejska

OBWIESZCZENIE

 
    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części miasta Błonie – ul. Wiejska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie, gm. Błonie oraz uchwały Nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie, gm. Błonie.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 19.03.2018 r. do 23.04.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.04.2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl
 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny 803.97 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-03-09 14:42:35
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-03-09 14:44:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 9.03.2018 - przystąpienie do sporządzenia MPZP część wsi Błonie Wieś - ul. Sochaczewska

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały nr XLVI/362/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska”.
Obszar planu obejmuje :od północy - zaczynając od punktu A, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki ewid. nr 78, w kierunku wschodnim po południowej granicy ulicy Sochaczewskiej na drogowej działce ewid. nr 78 do punktu B stanowiącego jej południowo-wschodni narożnik; od wschodu – zaczynając od punktu B, w kierunku południowym, po północno-wschodnich granicach działek ewid. nr 167 i 168, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 169 do punktu C stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki ewid. nr 169; od południa – zaczynając od punktu C, po południowych granicach działek ewid. nr 169, 168 i 167 przez punkt D, wyznaczony na południowo- zachodnim narożniku działki ewid. nr 167, i dalej w kierunku zachodnim do punktu E, wyznaczonego na zachodniej granicy działki ewid. nr 96 do punktu F, wyznaczonego na południowo-wschodnim narożniku działki ewid. nr 200, następnie wzdłuż południowej granicy działki ewid. nr 200 do punktu G, wyznaczonego na południowo-zachodnim narożniku działki ewid. nr 200, następnie do punktu H, wyznaczonego wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 93/2, i dalej w kierunku zachodnim do punktu I, wyznaczonego wzdłuż zachodniej granicy działki ewid. nr 93/4, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewid. nr 93/4 do punktu J, wyznaczonego na południowo-wschodnim narożniku działki ewid. nr 92/6, i dalej w kierunku zachodnim do punktu K, wyznaczonego w południowo zachodnim narożniku działki ewid. nr 92/6, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 91/2 do punktu L, wyznaczonego na wschodniej granicy działki ewid. nr 91/2, i dalej w kierunku zachodnim do punktu Ł, wyznaczonego na zachodniej granicy działki ewid. nr 79/2; od zachodu - w kierunku północnym zaczynając od punktu Ł po zachodniej granicy działki ewid. nr 79/2 stanowiącej zachodnią granicę obrębu Błonie -Wieś do punktu A.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6 w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała nr XLVI/362/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska”. została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny 1.33 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-03-09 14:37:12
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-03-09 14:39:59
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2018-03-09 14:45:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 9.03.2018 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP część wsi Dębówka

OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Dębówka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr V/46/15 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębówka, gm. Błonie oraz uchwała Nr XXVII//233/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 19.03.2018 r. do 18.04.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.03.2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl
Jednocześnie informuję, że ogłoszenie z dnia 23 lutego 2018 roku, dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Dębówka gm. Błonie, zostaje anulowane.
 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficznyu 939.78 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-03-09 14:30:54
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-03-09 14:35:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 9.03.2018 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP część wsi Błonie Wieś - ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XLV/373/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś gm. Błonie.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 19.03.2018 r. do 23.04.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.04.2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl
 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficzny 1001.90 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-03-09 14:27:09
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-03-09 14:30:50

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 06.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na rozbudowie zakładu Delphi Poland S.A. planowanej na dz. nr ewid. 2/55, dz. nr ewid 2/54 oraz dz. nr ewid. 2/79 obręb Pass, gm. Błonie

Błonie, dnia 06.03.2018 r.

WRGNiOŚ.6220.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 06.03.2018r.r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 06.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu  Delphi Poland S.A. planowanej na dz. nr ewid. 2/55, dz. nr ewid 2/54 oraz dz. nr ewid. 2/79 obręb Pass, gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-03-08 14:47:32
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-03-08 14:49:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie o decyzji SKO ws odwołania od decyzji Burmistrza Błonia Nr 28/G/2017 z dnia 02.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 24/21, 22 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dn. 07.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26-SKO.2017/18.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 28/G/2017 z dnia 02.10.2017 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na

budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 24/21, 22 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:

PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego,

zawiadamiam, iż

w dniu 27.02.2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

wydało decyzję znak KOA/3740/Ar/17,

w którym orzeka:

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu:

w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600

(w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.03.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-07 11:04:30
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-07 11:07:18

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 19/10, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na wniosek Pana Szymona Wrzesińskiego. WPP.6730.2.128.2017/18

 

Błonie, dnia 01.03.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.128.2017/18.KG

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 19/10, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na wniosek Pana Szymona Wrzesińskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 26 marca 2018 r.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
  ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:

 1. Szymon Wrzesiński,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.03.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-01 13:55:10
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-03-01 13:57:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 6/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 194/6, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, Prezesa Zarządu „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 6/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 194/6, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-26 15:55:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-26 15:58:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-27 09:12:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2018.KG o wydaniu decyzji Nr 5/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej nn, na terenie działek ewid. nr 61/11, 61/8 oraz części działki ewid. nr 62, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 26.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2018.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Kaszuba, wykonującego prace dla TECTONICS Robert Kaszuba,, wydano Decyzję Nr 5/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii kablowej nn, na terenie działek ewid. nr 61/11, 61/8 oraz części działki ewid. nr 62, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-26 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-26 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-27 09:05:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 23.02.2018 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP część wsi Dębówka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Dębówka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr V/46/15 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębówka, gm. Błonie oraz uchwała Nr XXVII//233/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 05.03.2018 r. do 09.04.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.03.2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-02-23 14:24:08
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-02-23 14:29:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 23.02.2018 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP część wsi Radonice - etap 3

Błonie, 23.02.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 3 ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XII/69/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/257/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr X/91/2015 z dnia 7 września 2015 r.,
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 05.03.2018 r. do 09.04.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.03.2018 r.
Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352,i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.,Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-02-23 14:15:25
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-02-23 14:23:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2017/18.KG o wydaniu decyzji Nr 4/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.”

Błonie, dnia 22.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2017/18.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, Prezesa Zarządu „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 4/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-22 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-22 15:52:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-23 09:23:01

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Nr 14/G/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 29/17, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na rzecz Pana Wojciecha Tomaszewskiego. WPP.6730.2.78.2017/18

Błonie, dnia 20.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2017/18.KG

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 14/G/2018

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 29/17, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na rzecz Pana Wojciecha Tomaszewskiego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (
art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Otrzymują:

 1. Wojciech Tomaszewski,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-20 15:53:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-20 15:56:40
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-20 16:01:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, na terenie działek ewid. nr 326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 319/2, 314/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 13.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, pełniącego funkcję Prezesa firmy GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, przy ul. Emilii Plater 12C, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, na terenie działek ewid. nr 326/2, 325/2, 324/2, 323/2, 319/2, 314/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-13 10:22:32
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-13 10:25:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV, na terenie części działek ewid. nr 46 i 10/9, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie”

Błonie, dnia 12.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Warszawie, Rejon Energetyczny Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Sierpińskiego, wykonującego prace dla EL-KRIS Krzysztof Sierpiński, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN-0,4 kV, na terenie części działek ewid. nr 46 i 10/9, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-12 13:46:43
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-12 13:49:35
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-13 10:25:54

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji nr 03.2017 z dn. 12.02.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 12.02.2018 r.

WRGNiOŚ.6220.15.2017.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 12.02.2018 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 03.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W  w m. Dębówka, gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-02-12 12:38:36
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-02-12 12:48:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 4104W w m. Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dn. 12.02.2018 r.


BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia, że na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

 rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Dębówka, gm. Błonie.

Zgodnie z art. 9 oraz art. 49 ustawy k.p.a z dn. 14 czerwca 1960r.  (Dz. U. Nr 2017 poz. 1257) strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-02-12 12:31:35
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-02-12 12:37:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa ujęcia wód, Bieniewice

Błonie, dn. 08.02.2018r.

     BURMISTRZ   
         BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Pana Grzegorza Mloska zam. w m. Witki gm. Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) tj. urządzenia wodnego – jednego otworu eksploatacyjnego  o głębokości 230m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie dz. ewid. nr 46/1 w ob. 0004 Bieniewice, gm. Błonie dla potrzeb nawadniania upraw.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4 w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-02-09 13:08:49
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-02-09 13:10:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa przyłącza elektroenerget. nn dla zasilenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łąki w Błoniu, dz. 2, 4/17 [obr. 29] oraz dz. 164/2, 164/3 [obr. 27]”

 

Błonie, dnia 06.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pan Monikę Boryń – pracownika firmy ELBEST Sp. jawna T. Bogacki z siedzibą ul. Marynarka nr 14, 02-674 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn dla zasilenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łąki w Błoniu, na terenie działek dz. 2, 4/17 [obr. 29] oraz dz. 164/2, 164/3 [obr. 27], położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.02.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-06 12:02:36
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-06 12:06:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2018.KG o korekcie wniosku o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek we wsi Cholewy, gm. Błonie, we wsi Pawłowice, gm. Teresin, oraz we wsi Gawartowa Wola, gm. Leszno”

Błonie, dnia 01.02.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 10.01.2018 r.

przez SIME POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Skóra, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzez określenie, że inwestycja, której dotyczy wniosek, będzie polegać
na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek ewid. nr 27/5, 71/11, 30 oraz części działek ewid. nr 35/6, 34/4, 54, 61, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz części działki ewid.  nr 104, położnej we wsi Pawłowice, gm. Teresin, oraz części działki ewid. nr 38/3, położnej we wsi Gawartowa Wola, gm. Leszno.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-01 15:39:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-02-01 15:43:23

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 29/17, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na wniosek Pana Wojciecha Tomaszewskiego. WPP.6730.2.78.2017

Błonie, dnia 26.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2017/18.KG

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 29/17, położonej we wsi Pass, gm. Błonie, na wniosek Pana Wojciecha Tomaszewskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 20 lutego 2018 r.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

 1. Wojciech Tomaszewski,

 2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-26 15:48:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-26 15:53:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26 stycznia 2018r. - wyłożenie do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26 stycznia 2018r. - wyłożenie do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie"


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Pełna treść obwieszczeniaPlik PDF 353.08 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-01-26 13:23:59
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2018-01-26 13:25:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.29.2017.KG o wydaniu decyzji Nr 3/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 383, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 24.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Pani Ireny Kołodziejak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 3/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 383, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-24 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-24 16:01:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-25 13:51:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz części działki ewid. nr 104, położnej we wsi Pawłowice, gm. Teresin”

 

Błonie, dnia 17.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: SIME POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Skóra, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek ewid. nr 27/5, 71/11, 30 oraz części działek ewid. nr 35/6, 34/4, 54, 61, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz części działki ewid. nr 104, położnej we wsi Pawłowice, gm. Teresin.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-17 13:09:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-17 13:12:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dn. 12.01.2018r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz 1405 z późn. zm.) oraz art. 61 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Jana Wyrwińskiego, dla inwestycji polegającej na

rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 4104W  w m. Dębówka, gm. Błonie

zebrał wszelkie uzgodnienia w sprawie wniosku tj. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 stycznia 2018 roku – znak sprawy WOOŚ-I.4240.1226.2017.SK na podstawie którego wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2017r. poz. 1257 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. dokumentami i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2018-01-15 17:03:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-01-15 17:05:50
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2018-01-15 17:07:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2018.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej nn, na terenie działek ewid. nr 62, 61/11, 61/8, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 11.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2018.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Kaszuba, wykonującego prace dla TECTONICS Robert Kaszuba, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii kablowej nn, na terenie działek ewid. nr 62, 61/11, 61/8, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-11 13:09:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-11 13:12:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.32.2017.KG o wydaniu decyzji Nr 2/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym w ciągu drogi gminnej Nr 410107W oraz przebudowa kanalizacji K110, we wsi Pass, gm. Błonie”

 

Błonie, dnia 09.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.32.2017/18.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Kozłowskiego, wydano Decyzję Nr 2/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym w ciągu drogi gminnej Nr 410107W oraz przebudowa kanalizacji K110 na potrzeby budowy kładki, na terenie części działek ewid. nr 19/14, 20, 22/6, 23, 11, położonych we wsi Pass, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-09 15:40:18
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-09 15:46:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.30.2017.KG o wydaniu decyzji Nr 1/G/2018 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, na terenie działek ewid. nr 42/14, 42/15, 42/5, 42/6, 48/1, 48/2, we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 08.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.30.2017/18.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Pinuszewskiego, wykonującego prace dla PINTRA Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 1/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, na terenie działek ewid. nr 42/14, 42/15, 42/5, 42/6, 48/1, 48/2, położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-08 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-08 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-09 15:48:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie o decyzji SKO ws odwołania od decyzji Burmistrza Błonia Nr 27/G/2017 z dnia 08.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18, we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

Błonie, dn. 05.01.2018 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25-SKO.2017.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 27/G/2017 z dnia 08.09.2017 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na

budowie przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Karolinę Kaczmarską,

zawiadamiam, iż

w dniu 19.12.2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

wydało decyzję znak KOA/3504/Ar/17,

w którym orzeka:

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

 

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600  (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.01.2018 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-05 15:50:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2018-01-05 15:53:28

Rejestr zmian

Oglądano 4162 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl