Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
21-01-2019, Poniedziałek, 06:45
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Komunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium RP i do innych państw UE 2019-01-17


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Komunikat KOMUNIKAT_ziemniaki_UE_3_01_19 .pdf 109924 bajtów 5

Kontrole dot. stosowanego opału 2019-01-11
Realizując zapisy uchwały antysmogowej Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego, dotyczącej jakości spalanych paliw stałych w kotłach, piecach i kominkach oraz dbając o jakość powietrza na terenie gminy Błonie, w związku z trwającym w pełni okresem grzewczym informujemy, że będą prowadzone cykliczne kontrole Straży Miejskiej w Błoniu wraz z pracownikami w ochrony środowiska w zakresie spalania paliw stałych w piecach.

Sprawdzane będą m.in.: wilgotność drewna za pomocą wilgotnościomierza, dokumenty potwierdzające jakość spalanego paliwa (węgla).

Kontrole będą przeprowadzane regularnie zarówno na terenach wiejskich jak i w mieście.

 IV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2019-01-09

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 14 stycznia 2018 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Uhonorowanie Mistrzów Świata w Tańcu Towarzyskim Amatorów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
 6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany w uchwale Nr XXXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 03.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie-Wieś ul. Sochaczewska.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Tomasz WiśniewskiWspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Błoniu 2019-01-09

W dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                /-/ Tomasz WiśniewskiOgłoszenie 2019-01-08

OGŁOSZENIE
o likwidacji
Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "HUGONEK"

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "Hugonek" z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego   Rejestru  Sądowego  z   dnia   26  października   2018  r.  (sygnatura sprawy WA.XIV NS-REJ. KRS/037745/18/539) została wszczęta likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu "HUGONEK".

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali:
1/ Piotr Rutkowski
2/ Agnieszka Zimak
3/ Małgorzata Stępień

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 stycznia 2019 r. na adres: ul. Okrzei 3, 05-870 Błonie
 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-12-20

W dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Błonie.
 2. Zima w mieście.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesje Rady Miejskiej.
 4. Zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.
 5. Sprawy różne.

                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                               /-/ Ewa PodymaIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-12-17

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

III Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

6. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2019:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów - Obszar 1 i Obszar 2.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do składu Związku Międzygminnego "UTRATA".

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

17. Zamknięcie Sesji.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiOdwołanie dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2018-12-10

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 r. dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu zostaje odwołany.

                                                                                                          Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-12-07

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                       /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-12-07

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 2. Plan pracy komisji na rok 2019.
 3. Sprawy różne.

                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                       /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2018-12-07

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 3. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
 4. Sprawy różne.                                                                          

                                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  /-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 2018-12-04

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 3. Propozycje do planu pracy na rok 2019.
 4. Sprawy różne.

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                           /-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2018-12-04

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia: 

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
 2. Plan pracy komisji na rok 2019.
 3. Sprawy różne.

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                          /-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-11-29

W dniu 06 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1.  Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        /-/ Barbara WielogórskaInformacja dotycząca kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie 2018-11-28


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o dotacjach BIP dotacje listopad2018_2.pdf 35614 bajtów 1

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 2018-11-26


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść informacji info o wykazie.pdf 330109 bajtów 5
2. Wykaz nieruchomości wykaz.pdf 373562 bajtów 11

II Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-11-20

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

II Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego. 
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji problemowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Błonia.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 03.12.2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.
 12.  Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiNowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 2018-11-15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków zgodnie z art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 328 ze zm.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 22 listopada 2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie miasta i gminy Błonie.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja Wody Polskie DECYZJA_WODY_POLSKIE.pdf 322703 bajtów 6
2. Taryfy 2018 TARYFY_2018_3.pdf 157648 bajtów 8

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Błoniu kadencji 2018-2023 2018-11-15

OGŁOSZENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego

w Warszawie III

z dnia 9 listopada 2018 r.

zawiadamiam, że

I Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

kadencji 2018-2023

odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                          /-/ Zenon ReszkaLIV Sesja Rady Miejskiej 2018-10-30

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

LIV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 05 listopada 2018 r. o godz. 19.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacje o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 15 października 2018 r.
 3.  Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Błonie – Wieś ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 12. Zamknięcie Sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-10-30

W dniu 05 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiLIII Sesja Rady Miejskiej 2018-10-08

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 października 2018 r. o godz. 18.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych i nagród.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 10 września 2018 r. i 01 października 2018 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.
 10. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Podziękowania z okazji kończącej się VII kadencji Rady Miejskiej. 
 13. Zamknięcie Sesji.

                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                   /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-10-04

W dniu 11 października 2018 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiOgłoszenie Burmistrza Błonia z dn. 03.10.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-04


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia Ogloszenie_Burmistrza_03_10_18.pdf 967512 bajtów 7

LII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-09-27

OGŁOSZENIE

W  trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

na wniosek Burmistrza Błonia
zwołuję
LII Sesję Rady Miejskiej
na dzień  01 października 2018 r. o godz. 19.00
w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu
ul. Jana Pawła II 1 B


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały L/404/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. dot. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Błonie”.
6. Zamknięcie Sesji.


                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                     /-/ Tomasz Wiśniewski
  Posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-09-27

W dniu 01 października 2018 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiLI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-09-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 września 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 25 czerwca 2018 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania ponaglenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Uchwały nr L/405/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-08-30

W dniu 06 września 2018 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-08-30

W dniu 06 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-08-30

W dniu 06 września 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Omówienie Akcji Lato w mieście.
 3. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                                  /-/ Ewa PodymaWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku 2018-08-23

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.jDz.U.z 2016 r.,poz.2147 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz wykaz - ostatni na trargowisko 4 pawilony.pdf 35441 bajtów 4

Dyżur Przewodniczącego Rady 2018-07-05

Informujemy, że w związku z okresem urlopowym w miesiącach: lipiec i sierpień br. przyjęcia intresantów w ramach Dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej będą odbywały się po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu terminu. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej – tel. 22 752 63 33Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-06-22

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 22.06.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

-  część stanowiącą 35 m.kw. działki  ewid.nr 59 obr. 0016-16 , położonej -  Rynek 10  w Błoniu, stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie
   bezprzetargowej,
-  część stanowiącą 30 m.kw. działki  ewid.nr 10/2 obr. 0023 -23, położonej przy ul. C.K.Norwida - ,,Park  Bajka'' stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w wyniku przeprowadzonego  konkursu ofert,
-  część stanowiącą 6 m.kw.działki ewid.nr 11/2 obr. 0023-23, położonej przy ul. C.K.Norwida -
    stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w wyniku    przeprowadzonego konkursu ofert,
-  część stanowiącą  63 m.kw działki ewid.nr 60 obr. 0016-16, położonej w Błoniu – Rynek róg ul. Sienkiewicza,  stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz06_06_2018.pdf 32996 bajtów 37

Informacja 2018-06-21

Informujemy, że w dniu 22.06.2018 Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.L Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-06-18

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Uroczyste wręczenie nagród siatkarkom z UKS BETA Błonie.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 28 maja 2018 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Błonia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającą Uchwałę nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru, którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu dotyczącego rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 14. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-06-15

W dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1.   Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2.  Sprawy różne.

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-06-11

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

  Porządek posiedzenia:  

 1. Podsumowanie Dni Błonia 2018.
 2. Lato w mieście.
 3. Sprawy różne.

                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                        /-/ Ewa PodymaBurmistrz Błonia ogłasza nabór wniosków dotyczących dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-06-04

Na podstawie uchwały nr LII/358/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2010r.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz sprawozdania z dotacji sprawozdanie zabytki.pdf 380048 bajtów 4
2. Pełna treść ogłoszenia ogloszenie zabytki.pdf 571421 bajtów 10
3. Wzór umowy wzor umowy zabytki.pdf 873148 bajtów 1
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wniosek o udzielenie dotacji zabytki.pdf 759562 bajtów 8

UWAGA, 1 czerwca Urząd Miejski nieczynny 2018-05-29

Uprzejmie informujemy, że dzień 1 czerwca 2018 r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy.
Urząd Miejski w Błoniu będzie w tym dniu nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.XLIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-05-21

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 28 maja 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 16 kwietnia 2018 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 10. Procedura związana z absolutorium:

 1) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

 • sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017,
 • sprawozdania finansowego za rok 2017,
 • informacji o stanie mienia komunalnego.

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2017.

3)Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2017 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2017.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2017 i sprawozdania finansowego za rok 2017 - dyskusja.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bramki na lata 2018-2024”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie - ul. Wiejska - etap 1.

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Dębówka - etap I.

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy - etap 3.

17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-05-17

W dniu 24 maja 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                             /-/ Tomasz WiśniewskiZawiadomienie o zakazie uprawy maku i konopi 2018-05-10


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie_mak2018.JPG 110187 bajtów 8

Informacja dotycząca kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Błonie, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie 2018-04-27


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji Podstawowa kwota dotacji_2018.pdf 301735 bajtów 16

Burmistrz Błonia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach 2018-04-16


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść ogłoszenia zalzarz17_oglo_spbien.pdf 1194740 bajtów 8

Burmistrz Błonia ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego nr 2 Promyczek, Przedszkola Publicznego nr 3 im Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie 2018-04-16


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść ogłoszenia zalzarz17_odlo_przedsz.pdf 1167792 bajtów 8

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. 2018-04-16

W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Działalność firmy SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
 2. Sprawozdanie z działalności i dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu
 3. Sprawy różne.

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Irena WaśniewskaXLVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-04-09

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Wręczanie stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2017.
 3.  Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 12 marca 2018 r.
 4.  Wnioski do porządku obrad.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2019 rok
 12. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji.       

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                 /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-04-05

W dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.                                                              

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-03-30

W dniu 09 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
 3. Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                /-/ Ewa PodymaUWAGA, w piątek Urząd pracuje do 14.00 2018-03-29

Uprzejmie informujemy,  że w dniu 30 marca 2018 r. /piątek/ Urząd Miejski w Błoniu będzie czynny do godz.14.00. Przepraszamy za utrudnienia.

 Informacja o wynikach konkursu ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej w Parku Bajka 2018-03-27


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji wyniki_gastronomia2018.pdf 485581 bajtów 14

UWAGA: Urząd Miejski w Błoniu nieczynny 2018-03-23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2018 r. (środa) Urząd Miejski w Błoniu będzie czynny do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. Urząd Miejski w Błoniu będzie w tym dniu nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.


 Nowe telefony do Przychodni 2018-03-21

Szanowni Państwo, informujemy, że od dzisiaj (20.03.2018 r.) działa nowy numer telefoniczny do Gminnej Przychodni Zdrowia.
22 182 31 30 - to główny numer centrali Przychodni
Po jego wybraniu można wybrać jeden z numerów wewnętrznych (wymienionych podczas połączenia):

1 - Rejestracja ogólna
2 - Rejestracja dzieci
3 - Rejestracja RTG
4 - Rejestracja Poradni K
5 - Rejestracja Rehabilitacji
6 - Punkt pobrań
7 - Rejestracja Chirurgii

Sekretariat SGPZOZ: 22 731 97 77
fax: 22 725 30 25

Zmienia się również numer do Rejestracji Nocnej Pomocy Lekarskiej: 22 182 31 32 (czynna w dni powszednie 18:00 - 8:00 oraz w soboty i niedziele)

Uprzejmie informujemy, że stare numery telefonów będą jeszcze obowiązywać przez okres przejściowy - do 30.09.2018 r.
Ze względu na nowo wdrożony system i fazę testów SGPZOZ przeprasza za możliwe utrudnienia.Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres do 6-ciu miesięcy 2018-03-08

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 09.03.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:

na okres - od 20.04.2018 r. do 30.09. 2018 r.

- część gruntów położonych w Błoniu na terenie Parku Bajka przy ul. C. K Norwida oraz - Rynek przy Ratuszu o powierzchni 3,5 m. kw. każda stanowiących własność Gminy Błonie.

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_nieruchomosci2_03_2018.pdf 29008 bajtów 16

XLVII Sesja Rady Miejskiej 2018-03-05

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 17.00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 12 lutego 2018 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Błonie.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.
 13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2018-03-01

W dniu 08 marca 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiInformacja dotycząca kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie 2018-02-23


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji o dotacji dotacja_1_2_2018.pdf 45064 bajtów 24

Zapytanie ofertowe na prowadzenie gastronomii w Parku Bajka 2018-02-21

Gmina Błonie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej w Parku Bajka.

Termin składania ofert: 20.03.2018 godz. 11:00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść zapytania zapytanie_gastro_bajka.pdf 2025918 bajtów 20

Informacja 2018-02-06

Błonie, dnia  05 lutego 2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
zwołania Walnego Zgromadzenia  Delegatów


Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” zwołuje w dniu  2 marca 2018 r. o godz. 10:30 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Błonie”, które odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 b w sali konferencyjnej.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności za rok 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Podjecie uchwał o wysokości składki członkowskiej na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu pracy na rok 2018.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad


                                                                                               Przewodniczący Zarządu
                                                                                            Sławomir SłowińskiXLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-02-05

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 17.30
w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
ul. Jana Pawła II 1 B
odbędzie się
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 11 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r. i 29 stycznia 2018 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLIII/343/17 z 11 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Gminy Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2018.
 14. Informacja dotycząca zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w roku 2018.
 15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 16.  Zamknięcie Sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 18.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej

2. Plan pracy komisji na rok 2018.

3. Sprawy różne.

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                   /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej
 2.  Plan pracy na rok 2018
 3. Sprawy różne.

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                              /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz.16.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.
 3. Plan pracy na rok 2018.
 4. Sprawy różne.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                    /-/ Sławomir SłowińskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-30

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
 2. Dni Błonia 2018.
 3. Plan pracy na rok 2018.
 4. Sprawy różne.

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Ewa PodymaXLV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-01-23

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na wniosek

Burmistrza Błonia

zwołuję

XLV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 29 stycznia 2018 r. o godz. 17.45

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/192/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 6. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-08

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
    
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
    
W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Sporządził: Piotr Siemiak – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie pisma Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., znak:DLP-I.062.3.2016.EL.Pismo Starosty PWZ dot. wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-08-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. pismo PWZ wwi.JPG 195630 bajtów 5Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
7
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl