Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
19-02-2020, Środa, 14:44


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2020
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonnia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.1.1.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej, obr. 0029, 0030, 0032 w Błoniu

Błonie, dnia 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznaj kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi  SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie działek ewid. nr 3, 5 obr. 0029, działek ewid. nr 55/1, 83/7, 83/1, 98, 122/1, 164, 133, 173, 122/2, 205/10 obr. 0030,  oraz działki ewid. nr 18, 15/46, 13, 14, 25 obr 0032  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:48:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:52:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.7.2020.MK) LCP budowa kanalizacji deszzowej dz. nr 18, 14-1 Pass

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa kanalizacji deszczowej DN300, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych, przykanalików i wpustów ulicznych na terenie działki ewid. nr 18 oraz części działki ewid. nr 14/1 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:01:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:10:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.5.2020.MK) budowa gazociągu, część dzialki nr 18, Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu DN90 na terenie części działki ewid. nr 18 położonej
we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 14:11:10
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 14:15:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020 (WPP.6733.2.6.2020.MK) lokalizacja celu publicznego dot. bud. wodociągu wraz z przyłączami dz. nr ew. 18, Pass, gm. Błonie


Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa wodociągu DN110 wraz z przyłączami, na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 12:51:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 13:04:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 13.02.2020r. (WPP.6733.2.4.2020.MK) o wszczęciu post. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dot. budowy sieci elektroenergetycznej, Bramki, gm. Błonie

Błonie, dn. 13.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN na terenie części działek ewid. nr 89 i 88/2 oraz na terenie działek ewid. nr 91, 86/6, 79/2 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-13 12:21:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-13 12:27:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.02.2020 (WPP.6733.1.2.2020.MK) budowa gazociągu dz. nr 19, obr 0017, Błonie

Błonie, dnia 06.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu Ø63PE  na terenie części działki ewid.  nr 19
obr. 0017  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-06 15:51:27
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-06 15:54:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.MK) o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego, budowa gazociągu, dz. nr 61/11 i 61/8, Dębówka

Błonie, dnia 05.002.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Mirosława Sadowskiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie działEK ewid. nr 61/11 i 61/8 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 15:43:52
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 15:49:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.3.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, dz. nr ew. 65, 91, 19 i 120/4, Bramki


Błonie, dn. 05.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka,, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na terenie części działek ewid. nr 65, 91, 119 i 120/4 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 14:05:07
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 14:14:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 04.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.AC) umorzenie postępowania w sprawie budowy gazociągu, dz. nr 61/11, 61/8, we wsi Dębówka, gm. Błoniw

Błonie, dn. 04.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2019/20.AC


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 1/U-G/2020 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 na terenie części działek ewid. nr 31/1, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96 położonych we wsi Witki, oraz części działek ewid. nr 9, 10/12, 10/14, 10/17, 10/18 położonych we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 04.02.2020 r.
Zdjęto   ................


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-04 15:59:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 16:04:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 29.01.2020 (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) zawiadomienie o podjęciu postępowania w/s. budowy sieci wodociągowej dz. nr 31/113 we wsi Pass, gm. Błonie

Błonie,  dnia 29.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2019/20.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 97 § 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) – dalej k.p.a., na wniosek Pani Anny Chudzickiej pełnomocnika Pana Pawła Jeziorskiego,

zawiadamiam
o podjęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 18/3 obr. 0017 położonej w Błoniu w związku z otrzymanym postanowieniem Wydziału Dróg i Mostów z dnia 15.01.2020 r. (znak. WDiM.0723.1.2020.AP).


W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 29.01.2020 r


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-29 15:36:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-30 15:46:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6733.2.1.2020.MK) W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Bramki oraz Nowa Wieś, gm. Błonie

Błonie, dn. 27.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN na terenie działek ewid. nr 128/5, 130, 91, 61, 62 we wsi Bramki, oraz na terenie działek ewid. nr 26, 19 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.01.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-27 16:11:30
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-27 16:16:39
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-01-28 09:42:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na dz. nr 31/113, w miejscowości Pass, gm. Blonie

Błonie, dnia 27.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 4/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. 31/113 położonej we wsi Pass, gm. Błonie,
na wniosek firmy UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.,
ul. Nowogrodzka 62 B/2, 02-002 Warszawa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.01.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-27 09:45:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-28 09:52:11

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia Decyzji nr 02.2020 z 14.01.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na zwiększeniu mocy przerobowej funkcjonującego zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ewid. 37/1 ob. Kopytów ze 120 ton/tydzień do 345 ton/tydzień obręb Pass

    Błonie, dnia 14.01.2020r.

WRGNiOŚ.6220.14.2019.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 14.01.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 02.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy przerobowej funkcjonującego zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ewid. 37/1 ob. Kopytów ze 120 ton/tydzień do 345 ton/tydzień obręb Pass, gm. Błonie.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-23 13:28:16
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-01-23 13:31:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 15.01.2020 (WPP.6733.2.18.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi dz. nr 40/3 i 12/3, Bramki

Błonie, dn. 15.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2019/20.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN na terenie działek ewid. nr 40/3 i 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.01.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-15 10:58:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-16 11:03:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.01.2020 (WPP.6733.2.17.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej Bramki

Błonie, dn. 10.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2019/20.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN na terenie działek ewid. nr 12/2, 12/3, 65, 39/3, 10/1, 31 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.01.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-10 09:48:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-13 09:53:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020r. (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) dot. zawieszenia post. w/s budowy sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 18/3, obr. 0017 w Bloniu

Błonie,  dnia 03.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2019/20.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm. ) w związku art. 98 § 1 oraz art. 101 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zawieszeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 18/3 obr. 0017 położonej w Błoniu

do czasu wyjaśnienia zapisów postanowienia Wydziału Dróg i Mostów z dnia 13.12.2019 r. (znak. WDiM.0723.41.2019.AP).


W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 8.00-16.00, (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 03.01.2020 r.
Zdjęto   ................


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-03 15:49:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-07 15:53:59

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) w sprawie budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym dz. nr 31/113, Pass, gm. Błonie

 Błonie, dnia 03.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.11.2019/20.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrzną instalacją gazową oraz zagospodarowaniem działki, na terenie działki ewid. nr 31/113, położonej we wsi Pass, gmina Błonie, na wniosek firmy UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 27 stycznia 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B/2, 02-002 Warszawa
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.01.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-03 15:24:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-07 15:26:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.3.7.2019/20.MK) dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki ewid. nr 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr 0025, gm. Błonie

Błonie, dnia 03.01.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.3.7.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Thyssenkrupp Materials Poland S.A. z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159, 87-100 Toruń, wydano Decyzję Nr 5/Z-M/2019 z dnia 30.12.2019r zmieniającą decyzję nr 12/M/2018 o warunkach zabudowy z dnia 05.09.2018r ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej:

Rozbudowę Centrum logistycznego ThyssenKrupp Materials Poland S.A., na terenie działek ewid. nr 23, 24, 25,26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr 0025, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 03.01.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-01-03 10:57:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-01-07 11:01:01

Rejestr zmian

Oglądano 143 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl