Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-09-2020, Poniedziałek, 03:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 24.03.2016r
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz  Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie gm. Błonie dla  obszaru którego granice wyznaczają : oś ulicy Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 199z późn. zm), art. 39   ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 poz. 1235 późn. zm.), oraz na podstawie:
uchwały Nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie gm. Błonie dla  obszaru którego granice wyznaczają : oś ulicy Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie gm. Błonie dla  obszaru którego granice wyznaczają : oś ulicy Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej ” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww planu.

Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od  01.04.2016 r. do dnia  06.05.2016r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7, ul. Nowakowskiego 10, w godzinach w poniedziałki 10.00- 18.00 ;we wtorki, środy, czwartki piątki: 08.00- 16.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu   11.04.2016r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14, ul. Rynek 6.
Zgodnie z art. 18  ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt  3 i 4  oraz art. 54 ust.  3  ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.05.2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego  w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego; za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.

 

 Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2016-03-24 08:35:47
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2016-03-24 08:39:52

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl