Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
25-09-2020, Piątek, 14:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka gm. Błonie dla obszaru „A” oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka gm. Błonie dla obszaru „B”
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dnia 17.10.2012 r.

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka gm. Błonie dla obszaru „A” oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka gm. Błonie dla obszaru „B”

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXIII/178/12 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka dla obszaru „A” wyznaczonego zachodnią granicą działki nr ew. 234/2 i 234/1 (droga powiatowa) na odcinku do wschodniej granicy działki nr ew. 246 i działek o nr ew. 247/13, 247/10, 247/6, przejście przez działkę nr ew. 277/2 do południowej granicy pasa terenu PKP, południowa granica pasa terenu PKP oraz o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXIII/179/12 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka dla obszaru „B” wyznaczonego zachodnią granicą działek nr ew. 234/2 i 234/1 (droga powiatowa) na odcinku do wschodniej granicy działek nr ew. 176/4, 176/3, 176/5, południowa granica dz. nr ew. 176/5 i dz. nr ew. 109, zachodnia granica dz. nr ew. 109, zachodnia granica dz. nr ew. 165/1 (droga gminna), wschodnia granica dz. nr ew. 5, południowa granica pasa terenu PKP.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planów należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, 05-870 Błonie, Rynek 6, w terminie do dnia 23.11.2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w planów, obejmujących w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu.


Uchwała Nr XXIII/178/12 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka dla obszaru „A” oraz Uchwała Nr XXIII/179/12 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żukówka dla obszaru „B”, zostały opublikowane na stronie www.blonie.pl
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 23.11.2012 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie, Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail ratusz@um.blonie.pl
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2012-10-17 15:15:07
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2012-10-17 15:18:23

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl