Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
25-09-2020, Piątek, 14:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie: wyłożenie planu - Bramki, Marysinek
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dn. 22.01.2010r.

WPP-7331/G/2/2010


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy a dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie ponownie wyłożone do publicznego wglądu, w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Nowakowskiego 10 Wydział Planowania Przestrzennego pok. Nr 7 (parter) w godzinach od 10.00 do 15.00.
Termin wyłożenia ustalam od dnia 15.02.2010r. do dnia 17.03.2010r.

Zgodnie z art. 23 ustawy , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu , może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy, każdy , którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzuty. Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki, miejscowość), w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
Dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.03 2010r. , w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 (Ratusz) początek zebrania o godzinie 18.00.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm) każdy kto kwestionuje zapisy prognozy może złożyć uwagi na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu pok. nr 1 (Kancelaria) , pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błoniu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ratusz@um.blonie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia protestów, zarzutów złożonych do projektu planu oraz uwag do prognozy jest Burmistrz Błonia.


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2010-01-22 12:28:29
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2010-01-22 12:35:45

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl