Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie
  
28-05-2024, Wtorek, 00:34
Jesteś tutaj :: Strona główna
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Krośnie


Adres:
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

(budynek Starostwa Powiatowego)


p. 511-514
tel. (13) 43-75-782, 43-75-821, 43-75-783, 43-75-784

Na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) została utworzona elektroniczna skrzynka podawcza dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie
pod adresem: pinbkrosno.

 

  Pan Sławomir Skiba
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie

 

         służba cywilna


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Inspektoracie:

Inspektorat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek od 7:30 do 18:00

wtorek - piątek od 7: 30 do 15:30.


Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00. , a w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10ºº - 14ºº w siedzibie inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.


 

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

- pisemnie,

- telegraficznie,

- za pomocą dalekopisu, telefaksu,

- ustnie do protokołu.

W związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 z późn. zm.), podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu admiistracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
(§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz.46).

 

 

Opłaty skarbowe wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna
Bank Pekao S.A


25 1240 1792 1111 0010 8775 5267

 

Opłaty za upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wnosi się na rachunek bankowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Krośnie:

48 8636 1044 2005 1700 3731 0001

 

 

Wewnętrzny spis telefonów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie:

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie:

tel. 13 43 757-84

 

Sekretariat, kadry, księgowość:

tel./fax 13 43 757-82

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, postępowanie egzekucyjne, obiekty wielkopowierzchniowe:

tel. 13 43 758-21

 

Prowadzenie robót budowlanych, utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego

Obsługa Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe

tel. 13 43 758-21

 

Oddanie obiektu do użytkowania:

tel. 13 43 757-83

 

Prowadzenie robót budowlanych, utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego

Obsługa Gmin: Dukla, Korczyna, Jaśliska

tel. 13 43 758-21

 

Prowadzenie robót budowlanych, utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego

Obsługa Gmin: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Wojaszówka

tel. 13 43 757-83


Status prawny:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jako powiatowa inspekcja.


Tryb działania:
Inspektorat działa na podstawie:
• przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z późniejszymi zmianami),
• regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie.


Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie należy wykonywanie zadań  wynikających z:
• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
• ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2016.599 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
 

 


Organizacja:
Siedziba Inspektoratu mieści się w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.
Inspektoratem kieruje powiatowy inspektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników inspektoratu.
Decyzje w zakresie działalności inspektoratu podejmuje powiatowy inspektor.
Inspektorat organizacyjnie składa się z samodzielnych stanowisk pracy, realizujących zadania określone w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu.

 


Mienie:
Działalność Inspektoratu finansowana jest z dotacji celowej, przekazywanej przez wojewodę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Przedmiot działalności i kompetencje
Zakres kompetencji powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z późniejszymi zmianami). Do podstawowych zadań należą sprawy:
• przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
• wydawania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę,
• wstrzymania robót budowlanych,
• wydawania nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych lub obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem,
• przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
• wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
• kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
• rozbiórki zniszczonych, nie użytkowanych obiektów budowlanych,
• prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej,
• prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Przewidziana prawem budowlanym działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma na celu kontrolę prowadzonych procesów inwestycyjnych w budownictwie, prowadzenie działań zmierzających do utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, porządkowania zabudowy i przestrzegania ładu przestrzennego w takiej zabudowie poprzez rozbiórkę obiektów realizowanych bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia, obiektów zniszczonych, nie użytkowanych i szpecących otoczenie. Realizacji tych zadań służą uprawnienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wydawania nakazów, zakazów oraz przepisy karne umożliwiające karanie inwestorów, kierowników budów, właścicieli czy zarządców obiektów budowlanych mandatami karnymi lub też upoważniające do występowania do organów ścigania o ukaranie tych osób.


 

 

 


Autor: admin admin
Data: 2017-01-12 12:57:00
Udostępnił: admin admin
Data: 2017-01-12 13:56:00
Modyfikował(a): admin admin
Data: 2023-12-04 12:12:43

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Strona glówna
2017-01-16 15:30:00
Oglądano 39574 razy


Aktualności
[ 2023-08-30 ]
Funkcjonowanie systemu ZONE
Więcej
Ostatnio dodane
2023-11-06: Komunikat
2023-11-06: Komunikat
2023-05-08: Komunikat
2023-03-14: Komunikat
2023-02-21: Komunikat
2022-11-10: Komunikat
2022-11-10: Komunikat
2021-11-12: Komunikat
2021-11-12: Komunikat
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl