Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
27-09-2020, Niedziela, 08:36
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Data dodania: 2020-01-03
Temat:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW 2020-2023

 

Treść:

OGŁOSZENIE

Informuję, że stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) i w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) stanowi, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 6) duchowni; 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 8) funkcjonariusze Służby Więziennej; 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

        prezesi właściwych sądów,

        stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

       co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wobec powyższego zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonać Radzie Miejskiej w Błoniu w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu, na stronie internetowej www.blonie.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta – Ratusz pok. Nr 1 i Biurze Rady Miejskiej – Centrum Kultury – piętro II – są dostępne wzory:

- karty zgłoszenia kandydata na ławnika

- listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata na ławnika

- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika

oraz informacja o dodatkowych dokumentach wymaganych do zgłoszenia kandydata dokonywanego na karcie zgłoszenia.

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 6 pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 10.00-18.00 od wt. do pt. 8.00-16.00

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Błoniu tel. (22)752-63-33 oraz Sekretarz Gminy tel. (22)725-30-06 w.110.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja krk Informacja krk.pdf 228315 bajtów 11
2. Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia.pdf 278676 bajtów 10
3. Klauzula RODO Klauzula RODO.pdf 20078 bajtów 6
4. Lista poparcia Lista poparcia.pdf 82128 bajtów 6
5. Oświadczenie 1 Oświadczenie 1.pdf 85196 bajtów 5
6. Oświadczenie 2 Oświadczenie 2.pdf 114521 bajtów 4
7. Oświadczenie 3 Oświadczenie 3.pdf 87264 bajtów 4
8. Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie lekarskie.pdf 252123 bajtów 6

Powrót
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl