Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:40
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść ARCHIWALNA !

 

Zarządzenie Nr II/969/10
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 24 września 2010r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr LVI/955/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010


Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:


§ 1


1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Zadanie 1 – Realizacja w szkołach podstawowych programu profilaktyczno-wychowawczego pn. „Spójrz Inaczej”.
Zadanie 2 – Mediacje rówieśnicze – sposobem rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
2.    Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie                 z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
3.    Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miejskiego portalu internetowego (./) oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 w Stalowej Woli.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

Załączniki:

 - ogłoszenie (pobierz plik).

 - oferta - wzór (pobierz plik).

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-09-29 11:52:26
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-09-29 12:01:56

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl