Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 08:42
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola, 15.06.2009 r.

Or.III.3410-23/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN
w Stalowej Woli”

 

 


************************************** 

Informację zamieszczono dnia 24.06.2009 r.

  Stalowa Wola 24.06.2009 r.

Or. III. 3410-23/09


Wszyscy oferenci

  

W związku zapytaniem z dnia 22 czerwca 2009 r. jakie zostało skierowane, dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

Pytanie:

 1.  

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót w formacie pliku, ath ponieważ jest to standard kompatybilny z programami Norma Pro, Rodos, Zuzia i Winbud. Pliki w formacie pdf zdecydowanie utrudniają i wydłużają czas sporządzania rzetelnej wyceny.

   

 2.  

  Prosimy o sprecyzowanie warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

   

 

Odpowiedź:

 

 1.  

  Zamawiający posiada dokumentacje przetargową dotyczącą przedmiarów robót wyłącznie w formacie pdf. Jest to program powszechnie dostępny dla użytkowników komputerów, który jednocześnie zabezpiecza plik przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz.

   

 2.  

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.

   

 

**************************************

 

Informację zamieszczono dnia 25.06.2009 r.

                                                                                                                   Stalowa Wola 25.06.2009 r.

Or. III. 3410-23/09

 

 


Wszyscy oferenci

 


    W związku zapytaniem z dnia 23 czerwca 2009 r. jakie zostało skierowane, dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie:
1. Pytanie dotyczące punktu 8.1 SIWZ
Czy o udzielenie zamówienia może ubiegać się konsorcjum spełniające warunki wymienione w punkcie 8.2 SIWZ – podstawa pytania: art. 23 Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli tak to, które dokumenty muszą być oddzielnie spełnione a które będą wspólne?

Odpowiedź:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast  warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.   

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Informację zamieszczono dnia 29.06.2009 r.

                                                                                                                                                                                              Stalowa Wola 29.06.2009 r.

Or. III. 3410-23/09

 Wszyscy Oferenci


W związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniach 24 czerwca oraz 26 czerwca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie:
1.    Czy węzeł c.o. na w/w obiekt można wycenić w 1 pozycji jako komplet. Węzeł ten jest węzłem kompaktowym dostarczonym na budowę w całości oraz jego cena nie jest rozdzielana na poszczególne pozycje. Elementy spoza węzła kompaktowego zostaną doliczone osobno zgodnie z pozycjami przedmiaru.
2.    Instalacja wod-kan – w dołączonym przedmiarze robót dokonano podziału pozycji na kształtki i złączki poz. 1.9-1.21, 1.25-1.36 – które to są integralną częścią montażowa rur       i dodatków dopływowych poz. 1.1-1.8, 1.22-1.24 a wynikły z programu obliczeniowego systemu Inox Kan Therm.
    Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 17.6 mowa jest o podaniu ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze robót – czy można dokonać wyceny skróconej tj.               w komplecie jako montaż rurociągów poz. 1.1-1.9 oraz 1.22-1.24 – pomijając szczegółowe rozpisywanie poz. 1.9-1.21 oraz 1.25-1.36.
3.    Instalacja kanalizacji – jakie rozwiązanie techniczne należy przyjąć dotyczące natrysków – brak jest poz. np. brodzik z tworzywa + odpływ w zestawieniu materiałów poz. 15 wyspecyfikowano prysznic – czy projekt przewiduje wyłożenie miejsc przeznaczonych do tego celu jako wykładzina z płytek – co winno być w części budowlanej.
4.    W przedmiarze robót występuje centrala Golem-G-3-S-L wraz z automatyką natomiast        w dokumentacji są zaprojektowane 3 urządzenia: VS-75-L-PHC, VS-30-L-PHC,                  VS-15-R-H-T wraz z automatyką. Przyjąć centrale występujące w projekcie?
5.    Brak pozycji z linią freonową do agregatów chłodniczych. Ująć w wycenie?
6.    Nie ujęto rewizji na kanałach wentylacyjnych 64 szt. Wycenić?
7.    W przedmiarach brak czerpni ściennych 3 szt.
8.    Nie ujęto wyrzutni dachowych prostokątnych wraz z podstawami 2 kpl.
9.    W opisie jest mowa że kanały czerpnie mają być zaizolowane pianką na bazie kauczuku        o gr. 30 mm. Ująć w wycenie? Proszę podać ilości?
10.    Nie ujęto w przedmiarze wentylatora dachowego typ Das 200.
11.    Brak podstaw pod wentylatory dachowe Das 200 i Das 315.
12.    Czy cokoły pod podstawy dachowe mają być ujęte w części budowlanej czy sanitarnej?
13.    Czy okap w kuchni ma być ujęty w wycenie?
14.    W pozycjach 1.12, 1.13 oraz 2.8 występują klapy p.poż., których brak w projekcie, czy mają być wycenione?
15.    W przedmiarze robót wentylacyjnych poz. 1.16, 1.17, 2.11, 2.12 znajdują się wyrzutnie         i podstawy okrągłe dn 400, których nie ma w dokumentacji. Wycenić?
16.    Podobna sytuacja z nawiewnikami szczelinowymi poz. 2.1. Czy mają być wycenione?
17.    To samo z poz. 2.10.
18.    Są rozbieżności w ilości kratek i anemostatów. Wg zestawienia materiałów i rysunków kratek jest 47 anemostatów 29 szt. Jakie przyjąć ilości?
19.    Czy różnice w ilościach materiałów można poprawić na otrzymanym przedmiarze.
20.    Czy w zakres kanalizacji deszczowej wchodzą odcinki od studni D6, D5, D10 - do odwodnień z koryta betonowego oraz odwodnienia liniowego (wg Planu zagospodarowania terenu).
21.    Jakie rozwiązania techniczne należy wycenić jako odwodnienie koryta betonowego (2 kpl)?
22.    Brak w przedmiarze robót zaworów przyłączeniowych podwójnych w grzejnikach zasilanych od dołu? Czy należy je przewidzieć w instalacji?

Odpowiedź:
1.    Nie można wycenić węzła c.o. w 1 pozycji jako komplet. Węzeł c.o. należy wycenić zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17.6 Opis sposobu obliczenia ceny t.j.: dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest załączona dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę w oparciu o w/w dokumentację oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym mającym ułatwić Wykonawcy sporządzenie kosztorysu. Kolejność pozycji i działów, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym.
    W przypadku stwierdzenia braków w przedmiarach robót w zakresie robót koniecznych do    zrealizowania zadania, należy doliczyć brakujące pozycje na końcu kosztorysu    ofertowego w odrębnym dziale.
2.    Nie można dokonać wyceny skróconej. Należy wycenić zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17.6 Opis sposobu obliczenia ceny.
3.    Należy przyjąć rozwiązanie techniczne zgodnie z dokumentacją projektową – brodzik wraz z odpływem.
4.    Tak - należy przyjąć centrale wg dokumentacji projektowej.
5.    Tak - należy ująć linię freonową do agregatów chłodniczych.
6.    Tak - należy ująć rewizje na kanałach wentylacyjnych 64 szt.
7.    Należy ująć czerpnie ścienne 3 szt.
8.    Należy ująć wyrzutne dachowe prostokątnych wraz z podstawami 2 kpl.
9.    Należy ująć izolację z pianki na bazie kauczuku o gr. 30 mm wg dokumentacji projektowej.
10.    Należy ująć wentylator dachowy typ Das 200.
11.    Należy ująć podstawy pod wentylatory dachowe Das 200 i Das 315.
12.    Cokoły pod podstawy dachowe należy ująć w części budowlanej.
13.    Tak - należy ująć okap w kuchni wg dokumentacji projektowej.
14.    Tak - w kosztorysie ofertowym należy ująć klapy p.poż. w pozycjach 1.12, 1.13 oraz 2.8. zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17.6 Opis sposobu obliczenia ceny. Wg tych zapisów dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. Kolejność pozycji i działów, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym. Jeżeli wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza, że w przedmiarze robót występują pozycje, których brak w projekcie i których wykonanie nie będzie konieczne, wówczas wpisuje przedmiotową pozycję z ceną jednostkową równą zero. Natomiast w przypadku stwierdzenia braków w przedmiarach robót koniecznych do zrealizowania zadania, należy doliczyć brakujące pozycje na końcu kosztorysu ofertowego w odrębnym dziale.
15.    Tak - należy ująć wyrzutnie i podstawy okrągłe dn 400 poz. 1.16, 1.17, 2.11, 2.12 zgodnie     z zapisami w odpowiedzi pkt 11.
16.    Tak - należy ująć nawiewniki szczelinowe poz. 2.1 zgodnie z zapisami w odpowiedzi        pkt 11.
17.    Należy ująć zgodnie z zapisami w odpowiedzi pkt 11.
18.    Przyjąć ilości wg dokumentacji projektowej - 47 szt. kratek, 29 szt. anemostatów.
19.    Nie - ilości muszą być zgodne z otrzymanymi przedmiarami. Korekta może być dokonana zgodnie z zapisami w odpowiedzi pkt. 11.
20.    Tak - w zakres kanalizacji deszczowej wchodzą odcinki od studni D6, D5, D10 zgodnie         z dokumentacja projektową.
21.    Należy wycenić odwodnienie liniowe 2 kpl. jako koryto betonowe otwarte o wym. elementu 350/250/100 mm (dł./szer./wys.) oraz odwodnienie liniowe 1 kpl. jako korytko betonowe z rusztem żeliwnym o wym. elementu 1000/145/160 mm (dł./szer./wys.) - typ ciężki o dopuszczalnym obciążeniu 25 t.
22.    Tak - należy ująć w kosztorysie ofertowym zawory przyłączeniowe podwójne w grzejnikach zasilanych od dołu.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Informację zamieszczono dnia 29.06.2009 r.

Or. III. 3410-23/09                                                 Stalowa Wola, 29.06.2009 r.


WSZYSCY OFERNCI
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „ Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli ”.

    Zamawiający -Gmina Stalowa Wola Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia:

Załącza się do istniejącej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące pozycje:
1. wyposażenie sal (pobierz plik),
2. projekt wykonawczy – świetlik (pobierz plik).

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                                                                                      Stalowa Wola 30.06.2009 r.

Or. III. 3410-23/09


Wszyscy OferenciW związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniach 25 czerwca oraz 29 czerwca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie:
1.    Instalacja co - w opisie technicznym jest napisane, że instalacja ma być wykonana z rur KAN-therm Steel złożonego z rur i kształtek z cienkościennej stali nierdzewnej czyli Inox, a zaraz poniżej jest informacja "rury i złączki zawierają niską zawartość węgla i są pokryte cienką warstwą cynku". Prosimy więc o sprecyzowanie z jakich rur ma być wykonana instalacja czy ze stali nierdzewnej Inox czy z rur ocynkowanych - różnica w cenie.
2.    Instalacja wod-kan - proszę o jednoznaczne określenie zastosowania wyposażenia "białego montażu" łazienek oraz wyposażenia zaplecza kuchennego. Na rys. projektu wykonawczego - architektura, zaplanowano wyposażenie w przybory sanitarne: umywalka, wc model np DURAPLUS f-my DURAWIT. Jaki model umywalek należy przyjąć dla pomieszczeń zaplecza. Ze względu na montaż WC oraz umywalek w łazienkach na stelażach proszę          o określenie modelu w/w oraz jaki rodzaj spłukiwania należy przyjąć dla WC - elektroniczny czy pneumatyczny - poz. 3.7 przedmiaru.
3.    Czy w poz. 4.15 należy wycenić wannę z hydromasażem jeżeli tak to proszę określić typ hydromasażu tj. wodny czy mix woda-powietrze.
4.    Co należy uwzględnić w poz. 4.17 przedmiaru.
5.    Proszę o rozwiązania dotyczące pomieszczeń prysznicowych.
6.    Ze względu na przeznaczenie obiektu, proszę o odpowiedź gdzie należy uwzględnić uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniach WC - po stronie budowlanej czy            z dostawą wyposażenia sanitarnego. Brak pozycji w przedmiarach.
7.    Instalacja wentylacji - w przedmiarze pkt 1.14 występują tłumiki o wym. 1080x450x1000 - 12 szt. których brak w projekcie, natomiast w PT występują tłumiki o innych przekrojach - jak należy wycenić w/w pozycję.

Odpowiedź:
1.    Instalacja co ma być wykonana z rur ze stali nierdzewnej Inox.
2.    Wyposażenie w zakresie "białego montażu" łazienek, zaplecza kuchennego i zaplecza należy przyjąć wg projektu architektonicznego typu DURAPLUS DURAVIT lub równoważne zgodnie z numerami katalogowymi na rysunkach rozwinięcia ścian, dla WC należy przyjąć spłukiwanie pneumatyczne - poz. 3.7 przedmiaru.
3.    W poz. 4.15 należy wycenić wannę z hydromasażem typu mix woda-powietrze.
4.    W poz. 4.17 przedmiaru należy uwzględnić separator tłuszczu podzlewowy o przepływie nominalnym 0,5 l/s, objętość całkowita 10 l - 1 szt.
5.    Należy przyjąć rozwiązanie techniczne zgodnie z projektem architektonicznym t.j. brodzik wraz z odpływem (patrz rysunki rozwinięcia ścian).
6.    Uchwyty dla niepełnosprawnych zostały uwzględnione w przedmiarze robót budowlanych - komplet na 1 ubikację ogólnodostępną niepełnosprawnych pom. 1.77 (patrz przedmiar robót budowlanych+wyposażenie+zagospodarowanie terenu poz. 4.33).
7.    Pozycję należy wycenić wg dokumentacji projektowej.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Informację zamieszczono dnia 14.07.2009 r.

Or. III. 3410-23/09
Stalowa Wola, 14.07.2009 r.


WSZYSCY OFERENCI
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”.


Zamawiający -Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium do dnia 14.08.2009 r.  do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2009 r. o godz 12:15.

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Or. III. 3410-23/09                                                                                         Stalowa Wola, 03.07.2009 r.


WSZYSCY OFERNCIDotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”.

    Zamawiający - Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655  z  późn. zm.) zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium do dnia 17.07.2009 r.  do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2009 r. o godz 12:15.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Informację zamieszczono dnia 20 lipca 2009 r.

                                                                            

                                                                               Stalowa Wola 20.07.2009 r.

Or. III. 3410-23/09Wszyscy Oferenci

W związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniu 9 lipca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:


1.W instalacji wod-kan /wg opisu technicznego/ zaprojektowane są umywalki i miski wiszące firmy Duravit ich, czy możemy zmienić występującą ceramikę na NOVA TOP PICO firmy Koło?
Odpowiedź.
Wszelka zmiana elementów wyposażenia wnętrz musi spełniać podstawowe warunki wynikające z Ustawy o Zamówieniach Publicznych a konkretnie nie można stosować materiałów gorszych jakościowo o parametrach niższych niż wymagane w dokumentacji, zamiana ma również uwzględnić kolor, kształt i przeznaczenie, każda zmiana na materiał /element/ o parametrach równych lub wyższych niż wybrany w dokumentacji jest dopuszczalna.Projektant wyraża zgodę na zmianę tych elementów które będą spełniały powyższe warunki.

2.Prosimy o podanie szczegółowego wyposażenia akwarium:
 a)czy ma być akwarium słodkowodne
 b)słonowodne
Odpowiedź.
Wyposażenie i specyfikację na akwarium /oceaniczne/ opracowano w oparciu o dane dostarczone przez firmę RAFA Sp. z o.o.ul. Niepodległości 806 , 81-805 Sopot. W załączeniu specyfikacja wyposażenia akwarium akrylowego. -pobierz plik pdf.

3.Prosimy o zamieszczenie projektu aranżacji „akwarium oceanicznego”
Odpowiedź.
Jak wyżej

4.Prosimy o udostępnienie rysunków zagospodarowania terenu
 a)plac zabaw
 b)tereny zielone, w przypadku braku projektu prosimy o określenie rodzaju zieleni.
Odpowiedź.
Projekt zagospodarowania wraz z aranżacją placu zabaw umieszczono w dokumentacji

5.Istnieje rozbieżność pomiędzy „opisem do przedszkola 1, a opisem wg zagospodarowania terenu
(zjeżdżalnia na rysunku jest połączona z innym elementem, natomiast w wyposażeniu istnieje jako osobny element) – którą przyjąć do wyceny?

Odpowiedź.
Proszę przyjąć do przedmiaru aranżację placu zabaw przedstawioną w dokumentacji projektowej

6.Prosimy o określenie rzeczywistych długości rynien i rur spustowych (poz. 6.9 i poz. 6.10).
Odpowiedź.
Rynny dachowe zastosowano jedynie przy świetliku dachowym. Wykonane maja być z blachy tytanowo-cynkowej , półokrągłe o średnicy 12 cm w ilości 20,9x2=41,8m. Proszę przyjąć do przedmiaru powyższe ilości. Rury spustowe wykonane mają być z blachy tytanowo-cynkowej, okrągłe ośrednicy 10 cm w ilości 3,8x9=34,2m.Proszę przyjąć do przedmiaru powyższe ilości.

7.Prosimy o zamieszczenie rysunków ogrodzenia terenu – poz. 5.23 i określenie typu ogrodzenia.
Odpowiedź.
Rysunki ogrodzenia zostały zawarte w dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu /rys.ogrodzenia 1do 5/

8.Prosimy o zamieszczenie rysunków i szczegółowego opisu ramy aluminiowej świetlika poz. 3.34.
Odpowiedź.
W dokumentacji zawarto rozwiązania detali ramy aluminiowej świetlika, montaż szyb z profilami aluminiowymi /przykład rozwiązań na podstawie opracowań firmy ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS/

9.Prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu ścianki MOVEO CLASS poz. 3.16.
Odpowiedź.
Rysunki ścianki przesuwnej zamieszczono w dokumentacji wraz z opisem. Ze względu na wystrój i wyposażenie funkcjonalne pomieszczeń gdzie będzie zainstalowana ścianka obrano konkretny element w oparciu o wybór DORMA / typ. Ścianki: DORMA MOVEO- specyfikacja w załączeniu.

10.Prosimy o udostępnienie rysunków i szczegółowego opisu rozmieszczenia gabionów – poz.
 5.25.
Odpowiedź.
Rysunek koszy gabionowych załączono w dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy zagospodarowania terenu rys. układ chodników oraz strefa wejściowa /przekrój/

11.Jeśli wykonawca w zał. Nr 3 wykaże że posiada sprzęt w leasingu operacyjnym, czy w takim wypadku należy załączyć do oferty umowę leasingową?
Odpowiedź.
Nie.
 

                         __________________________________________________________

 

                                            Informacje zamieszczono dnia 20 lipca 2009 r.

                                                                           

                                                                              Stalowa Wola 20.07.2009 r.

 

Or. III. 3410-23/09

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

W związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniu 8 lipca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

 1.W przedmiarze robót poz 1.2 występuje mechaniczne karczowanie drzew w ilości 40 szt. Czy wykonawca ma uwzględnić koszty opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów? Jeśli tak, to proszę podać rodzaje drzew i ich średnice.

Odpowiedź.

Drzewa zakwalifikowane do wycięcia nie podlegają opłatą.

 

 2.W dokumentacji przetargowej nie uwzględniono wyposażenia pomieszczeń sypialni i szatni. Czy należy wycenić wyposażenie w meble i sprzęt te pomieszczenia?. Jeśli tak, to proszę wyspecyfikować te elementy.

Odpowiedź.

Wyposażenie sal w meble i pomoce dydaktyczne jest zawarte w dokumentacji.

 

 3.Dokumentacja przetargowa nie określa w sposób jednoznaczny rodzajów i ilości, oraz wymiarów wycieraczek. W przedmiarach również one nie występują. Proszę o jednoznaczne wyspecyfikowanie rodzajów, ilości i rozmiarów wycieraczek.

Odpowiedź.

Wycieraczka CONIVEO została określona w aranżacji wnętrz/ rzut posadzki/ proszę do przedmiaru przyjąć 6,5m2

 

4.W przedmiarach robót wykazywany jest strop gęstożebrowy typu „TERIVA”, natomiast w dokumentacji projektowej wykazywany jest strop ceramiczny „POROTHERM 19?62,5”. Jaki rodzaj stropu należy przyjąć do wyceny? Proszę również uzupełnić dokumentację o układ belek w stropach.

Odpowiedź.

Proszę do wyceny przyjąć strop jaki jest w dokumentacji. W kosztorysie i przedmiarze posłużono się analogią/ strop typu TERIVA/

 

5.Występują rozbieżności w dokumentacji dotyczące technologii wykonania pokrycia dachu. Proszę o jednoznaczne określenie technologii i ilości warstw krycia, z podaniem rodzajów papy.

Odpowiedź.

Technologia wykonania pokrycia dachu zgodnie z rysunkami /przekroje/ oraz przedmiarem robót.

 

 6.W opisie do projektu występują izolacje styropianem grubości 5 cm, natomiast na rysunku pokazany jest styropian grubości 10cm + 3 cm z folią metalizowaną. Jaką wersję przyjąć do wyceny?

Odpowiedź.

Izolacja ścian i dachu została określona i pokazana na rys. przekroi.. Rysunki przekroi są najbardziej miarodajne.

 ************************************************************************************************

                                      Informację zamieszczono dnia 20 lipca 2009 r.

 

 

                                                                                                          Stalowa Wola 20.07.2009 r.

 

Or. III. 3410-23/09

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

W związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniu 9 lipca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

 

W przedmiarze robót wentylacja mechaniczna, podana jest ilość przewodów wentylacyjnych wraz z izolacją 382,136 m2 , a z obliczeń z projektu wynika ok. 1000 m2. Czy należy wycenić różnicę przewodów wentylacyjnych wraz z izolacją?

 

Odpowiedź: według projektu

 

Proszę o podanie szczegółów technicznych dotyczących wanny z hydromasażem (wymiary, typ, rodzaj, producent).

 

Odpowiedź: w załączeniu karta katalogowa wanny. pobierz plik pdf.

*****************************************************************************************************

                                            Informacje zamieszczono dnia 20 lipca 2009 r.

Stalowa Wola 20.07.2009 r.

 

Or. III. 3410-23/09

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

W związku pytaniami z jakie zostały skierowane w dniu 30 czerwca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie:

1.      W przedmiarze Instalacja elektryczna brak pozycji związanych z przebudową linii kablowych oraz likwidacją istniejących, o których mowa w „Projekcie wykon. instal. elektr.” pkt 2 (przyłącze kablowe). Czy pozycje te należy ująć w przedmiarze?

 

Odpowiedź:

 

Likwidację istniejących linii kablowych należy ująć w robotach ogólnobudowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję. Przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej

 

2.      Na rys. 03 Wymiennikownia – instal. elektr. znajdują się oprawy A1-Aw szt. 4, ujęte również w zestawieniu materiałów w „Projekcie wykon. instal. elektr. wymiennikowni”. Na rys.01_2 instalacji elektr. oświetlenia w pom. wymiennikowni znajdują się oprawy A1 szt. 1, a nie A1-Aw. Ile opraw A1-Aw należy  przyjąć w przedmiarze?

 

Odpowiedź:

W przedmiarze należy ująć:
- oprawy A1    - 24 szt;
- oprawy A1-Aw    - 5 szt;
 Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej

 

3.      W przedmiarze instalacji elektrycznych brak pozycji montażu opraw B1.

 

Odpowiedź:

W przedmiarze należy ująć:
- oprawy B1    - 18 szt;
Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej

4.      Są rozbieżności w ilościach opraw oświetleniowych między załączonymi rysunkami a przedmiarami i zestawieniami materiałów. Czy należy zmienić ilości w przedmiarze?

 

Odpowiedź:

Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie internetowej.

 

***********************************************************************************************

 

                                              Informację umieszczono 20 lipca 2009 r.

                                                                                                         Stalowa Wola 20.07.2009 r.

Or. III. 3410-23/09

 

                                                                                      Wszyscy oferenci

 

W związku zapytaniem z dnia 7 lipca 2009 r. jakie zostało skierowane, dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

1.Istnieją rozbieżności co do ilości tras kablowych w zestawieniach materiałów w porównaniu do przedmiaru. Jakie ilości przyjąć?

 Odpowiedź: Należy przyjąć następujące ilości:

Kołki ϕ8 – 1440szt.

Kotwy M8 – 720szt.

Wysięgnik koryta – wzmocniony, l=100m – 137 m.

Koryto perforowane metalowe 100/H42 – 134 m.

Koryto perforowane metalowe 50/H42 – 435 m.

 2.W zestawieniu materiałów instalacji odgromowej projektu wykonawczego instalacji elektrycznej znajduje się zwód pionowy 11 kpl oraz zwód poziomy 2 kpl. Ilości te nie zgadzają się z rysunkami oraz przedmiarem w którym jest 9 szt zwodów pionowych. Które ilości są poprawne? Zmienić ilość w przedmiarze?

 Odpowiedź: Prawidłowa ilość – 11szt. Należy zmienić ilość w przedmiarze.

 3.Czy inwestor wyraża zgodę na zamianę opraw oświetleniowych produkowanych przez ES-System na tańsze o tych samych parametrach technicznych?

 Odpowiedź:: Nie.

 4.Czy inwestor wyraża zgodę na rezygnację z monitoringu opraw awaryjnych?

Odpowiedź:: Nie.

 5.Czy wymienione w przedmiarze agregaty skraplające MMY-MAP160 1HT8-E i MMY-MAP060 1HT8-E wraz z modułami MMD-DX-KIT produkcji TOSHIBA można zamienić na urządzenia innego producenta, posiadające odpowiednie certyfikaty oraz parametry i wyposażenie dostosowane do współpracy z centralami wentylacyjnymi?

 Odpowiedź: Należy zastosować elementy zgodne z dokumentacją lub równoważne po uprzednim uzgodnieniu z projektantem ( pisemna zgoda projektanta)

6.Czy można zastosować centrale wentylacyjne innego producenta o parametrach nie odbiegających od wymienionych w dokumentacji projektowej (VTS)?

 Odpowiedź: Należy zastosować elementy zgodne z dokumentacją lub równoważne

 7.Czy wielkość okapu wentylacyjnego przyjąć jako wynikającą ze skali rysunku, czy wymiar ten będzie podany?

Odpowiedź: okap w kuchni zgodnie z dokumentacją wyposażenia kuchni

 

************************************************************************************

                                                      Informację umieszczono dnia 21 lipca 2009 r.

                                                                                    Stalowa Wola 21.07.2009 r

Or. III. 3410-23/09

 

                                                Wszyscy Oferenci

 

W związku pytaniem z jakie zostało skierowane w dniu 10 lipca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07 . poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie:

Proszę o udostępnienie w wersji elektronicznej instalacji freonowej.

Odpowiedź:

Instalacja freonowa znajduje się w projekcie klimatyzacji.

 

*****************************************************************************************************************

                                         Informację zamieszczono dnia 21 lipca 2009 r.

 

 

Or. III. 3410-23/09                                                 Stalowa Wola, 21.07.2009 r.


WSZYSCY OFERNCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „ Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli ”.

    Zamawiający -Gmina Stalowa Wola Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści specyfikacji:

Załącza się do istniejącej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującą pozycje:

Specyfikaja ściany przesuwnej Moveo - pobierz plik

*****************************************************************************************************************

                                      Informację zamieszczonno dnia 22lipca 2009 r.

 

Or. III. 3410-23/09                                            Stalowa Wola 22.07.2009 r.

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

W związku z pytaniami, jakie zostały skierowane w dniu 10 lipca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

Pytanie:

 1. Wg Przedmiaru robót budowlanych należy wycenić strop Teriva, natomiast w dokumentacji techn. jest strop Porotherm.

 

 1. Prosimy o podanie bliższych danych dotyczących ścianki przesuwnej Moveo Class - poz. 3.16 - Przedmiar robót budowlanych.

 

 1. Przedmiar na rob. budowlane - poz. 4.30 prosimy o podanie danych dotyczących żaluzji zewnętrznych.

 

 1. Czy na dachu mogą być zastosowane kliny styropianowe?

 

 1. Prosimy o podanie bliższych danych na temat koszy gabionowych, poz. 5.25.

 

 1. Prosimy o podanie danych na temat wyposażenia akwarium oceanicznego.

 

Odpowiedź:

1.      Do wyceny przyjąć strop wg dokumentacji projektowej - w przedmiarze robót posłużono się analogią.

 

2.      Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 21.07.2009 r. specyfikację ściany przesuwnej Moveo.

3.      Żaluzje zewnętrzne wg dokumentacji projektowej wykonane z płaskowników stalowych w ilości 95 sztuk o masie 1 szt. 10,6 kg, montowane za pomocą kotew wklejanych HILTI lub równoważnych.

4.      Nie.

5.      Rysunek koszy gabionowych załączono w dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, rys. układ chodników oraz strefa wejściowa /przekrój/.

6.      Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 20.07.2009 r. dane na temat wyposażenia akwarium oceanicznego.

 

********************************************************************************************************************************************************************************************

                                  Informację umieszczono dnia 22 lipca 2009 r.

 

Or. III. 3410-23/09                                      Stalowa Wola 22.07.2009 r. 

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

W związku z pytaniami, jakie zostały skierowane w dniu 29 czerwca 2009 r. dotyczące przetargu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 6 – oddziałowego przy ul. KEN w Stalowej Woli”, Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 07. poz. 223, Nr 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi oraz uzupełnia dokumentację:

 

Pytanie:

Przyłącz wod-kan

 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.1 brak w przedmiarze podsypki, obsypki i nadsypki pisakowej na rurociągu PCV

1.2 brak w przedmiarze wykonania szalunków

Konieczność wykonania w/w elementów wynika z opisu Pt str. 9  proszę o ew. potwierdzenie konieczności wykonania ujęcia w ofercie

1.3 wywóz nadmiaru przewidziano na odległości 1,0 km, proszę o określenie rzeczywistej odległości do wysypiska (około 5 km), równocześnie proszę o korektę ilości gruntu z uwzględnieniem zasypu żużlem paleniskowym

1.4 brak w przedmiarze ułożenia taśmy oznacznikowej na trasie przyłącza i przekładki sieci wodociągowej – proszę o ewentualne potwierdzenie konieczności wykonania

 

 1. Instalacja wod-wew.

2.1 brak w przedmiarach wykonania przebić przez ściany, stropy, wykonania bruzd pod podejścia wodociągowe do przyborów (odcinki od pionów do podejść)

2.2 brak jw. wyliczenia zamurowań po wykonanych robotach – proszę o zajęcie stanowiska oraz podanie ewentualnych ilości do ujęcia w ofercie

 

 1. Instalacja kanalizacyjna wew.

3.1 w przedmiarze nie ujęto studzienki schładzającej wyposażonej w pompę zatapialną  DRENA 30 i przewód tłoczny PE fi 50 mm czy należy ująć w wycenie?

3.2 w przedmiarze nie ujęto brodzików, kabin natryskowych, które są ujęte na rozwinięciu inst. Kan. Rys. JS-47, czy należy ująć w wycenie?

3.3 w opisie do Pt str. 6 zestawienie materiałów podano miskę ustępową wiszącą, nie określono przykładowego typu miski, stelaża na którym ma być montowana miska + przycisk spłukujący, proszę o podanie typu urządzeń

3.4 w opisie technicznym jak również w przedmiarze nie określono ilości misek ustępowych i umywalek przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, proszę o określenie ilości jeżeli takie występują

3.5 w opisie technicznym nie doprecyzowano typu wanny do hydromasażu, proszę o określenie.

3.6 brak określenia typu osadnika tłuszczu przewidzianego w kuchni proszę o podanie producenta i określenie parametrów

3.7 proszę o określenie przykładowe typ baterii natryskowych umywalkowych zlewozmywakowych z  ew.  nr  katalogowymi  ( czy maja być zastosowane np czasowe) z uwzględnieniem systemu ew. mieszania wody, ew. podtynkowe w przypadku baterii natryskowych, umywalkowe i zlewozmywakowe stojące czy ścienne i np czasowe

3.8 w przedmiarze nie ujęto kratek ściekowych pod brodziki, proszę o ewentualne określenie typu kratek ściekowych

3.9 proszę o określenie typu szaf hydrantowych oraz potwierdzenie średnic zaworów hydrantowych, długości węży hydrantowych, gdyż w opisie technicznym została podana jedynie średnica jako fi 25 mm zaś w przedmiarze podano fi 50 mm.

 

 1. Wewnętrzna instalacja c.o.

4.1 brak w przedmiarze wykonania przebić przez ściany, stropy, wykucia bruzd oraz wykonania zamurowań po wykonaniu robót instalacyjnych, proszę o ewentualne potwierdzenie ujęcia ich w ofercie oraz podanie ilości do wykonania

4.2              proszę o podanie czy w przypadku ogrzewania podłogowego odcinki rur PE-XC poza pomieszczeniami kierunku rozdzielacza prowadzić w rurach PESZLA, jeżeli tak to proszę o określenie ilości węży PESZLA z podziałem na średnice.

4.3              brak w przedmiarze wykucia wnęk dla szafek pod rozdzielacze c.o. proszę o ewentualne potwierdzenie wykonania ujęcia w ofercie

4.4              brak rzutu parteru – inst. c.o. w zakresie instalacji grzejnikowej i podłogowej (w celu weryfikacji zgodności urządzeń z dostarczonym przedmiarem) proszę o dostarczenie.

 

 1. Zaproponowane przez Zamawiającego zapisy dotyczące kar umownych (Wzór umowy załącznik do SIWZ - § 12 – Kary umowne dotyczą jedynie Wykonawcy) są rażąco nieproporcjonalne w swej dolegliwości dla Wykonawcy, dlatego aby zachować równowagę praw i obowiązków Stron prosimy o uzupełnienie zapisu o kary umowne dla Zamawiającego:

 

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru poszczególnych elementów robót lub przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto (wykonawcy) określonego niniejszą umową chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

 

 1. Czy w świetle zapisu § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia PRM z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – takie podmioty jak Gospodarstwa Pomocnicze są zwolnione z obowiązku dołączania do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Odrębne przepisy nie wymagają wpisu Gospodarstw pomocniczych do rejestru lub do ewidencji. W związku z powyższym do oferty zamierzamy załączyć decyzję o utworzeniu naszej jednostki.

 

7. § 14 ust. 1 pkt c) wzoru umowy stanowi:

 „...Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

 

Proszę o określenie ilości dni poprzedzających odstąpienie od umowy na wypadek jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót lub jeśli ich nie kontynuuje?

 

8. § 14 ust 2 i 3 wzoru umowy stanowią:

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

 1. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

 

Prosimy o uzupełnienie tego paragrafu o zapisy:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

b) materiały i urządzenia zakupione na poczet realizacji zadania które znajdują się na placu budowy będą w tym przypadku częścią składową ujmowaną przy sporządzaniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy.

 

9. Załącznik nr 7 obejmuje jedynie zobowiązanie do udostępnienia osób. Natomiast nie jest on dostosowany do ewentualnego udostępnienia sprzętu. Proszę o wyjaśnienie.

 

10. Wzór umowy (załącznik do SIWZ) § 14 według tego paragrafu odstąpienie od umowy przysługuje jedynie Zamawiającemu. Prosimy o uzupełnienie zapisu o prawo do odstąpienia od umowy dla Wykonawcy:

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru poszczególnych elementów robót, odbioru końcowego robót bądź podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

b) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem prawidłowo przygotowanego placu budowy o ponad 20 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

c) Zamawiający opóźnia się z dokonaniem płatności uzgodnionych w niniejszej umowie o ponad 30 dni.

 

11. W załączniku nr 6 do SIWZ i § 2 wzoru umowy Zamawiający wymaga podania Nazw firm podwykonawców. Powyższe żądanie nie znajduje oparcia w treści art. 36 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień zgodnie z którym Zamawiający może żądać jedynie wskazania którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, gdyż zapisy załącznika nr 6 w tym zakresie pozostają w sprzeczności z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

12. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunków konstrukcyjnych konstrukcji dachu z drewna klejonego wraz z elementami montażowymi z uwagi na uniemożliwienie wyceny konstrukcji tylko na podstawie zamieszczonych rzutów.

 

13. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej zestawienia stali zbrojeniowej gdyż ilości przyjęte w przedmiarze znacznie odbiegają od ilości rzeczywistych o ok. 30%. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

 

14. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rzutów belek i nadproży gdyż przedmiar nie obejmuje belek prefabrykowanych nadproży typu L oraz podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny.

 

15. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunków szczegółowych dotyczących elementów dekoracyjnych elewacji z blachy wraz z elementami montażowymi gdyż zamieszczony rysunek uniemożliwia dokonanie wyceny.

 

16. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunków szczegółowych świetlika dachowego wraz z detalami i sposobem montażu gdyż zamieszczony tylko rzut uniemożliwia dokonanie wyceny.

 

17. Brak w przedmiarze wykonanie konstrukcji stalowej pod klimatyzacje. Czy należy ująć i jaką przyjąć ilość?

 

18. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunku szczegółowego ścianki szklanej przesuwnej gdyż zamieszczone informacje uniemożliwiają dokonanie prawidłowej wyceny.

 

19. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunków dotyczących poziomych rolet świetlika, z czego mają być wykonane, sposób montażu oraz wykonanie instalacji elektrycznej jeżeli miało by być zastosowane sterowanie elektryczne i zastosowane siłowniki.

 

20. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rysunków i detali ogrodzenia panelowego z blachy, oraz czy ma być wykonany cokół – jeżeli tak to jakie wymiary oraz czy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja?

 

21. Brak w przedmiarze wykonania balustrady – poręczy przy schodach zewnętrznych. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

22. Brak w przedmiarze wykonania i montażu rynien dachowych. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

23. Brak w przedmiarze wykonania i montażu rur spustowych. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

24. Brak w przedmiarze wykonania i montażu parapetów zewnętrznych. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

25. Brak w przedmiarze wykonania i montażu parapetów wewnętrznych. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

26. Brak w przedmiarze wykonania wylewki samopoziomującej posadzki. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

27. Brak w przedmiarze wykonania spawania wykładzin PCV. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

28. Jaką balustradę przyjąć do wyceny – dotyczy wewnętrznej klatki schodowej – brak rysunku szczegółowego?

 

29. Czy w zaprojektowanych drzwiach typowych wewnętrznych zastosować wypełnienie płytą wiórowo – otworową oraz 3 zawiasy czy typową standardową z wypełnieniem „plaster miodu” i 2 zawiasy?

 

30. Na rzutach parteru w pomieszczeniach węzłów sanitarnych zaprojektowane są okna 60x60 nie ujęte w zestawieniu stolarki okiennej i nie ujęte w przedmiarze. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć oraz określenie z jakiego materiału mają być wykonane, czy mają to być okna stałe czy otwierane i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

31. Jakie rośliny do obsadzenia kwietników przyjąć do wyceny – brak specyfikacji?

 

32. Akwarium oceaniczne – w co należy wyposażyć?

 

33. W przedmiarze Roboty ogólnobudowlane poz. 3.7 ujęto wykonanie izolacji z wełny gr.        0-20 cm oraz w Robotach uzupełniających poz. 22 ujęto II warstwę izolacji j.w. Czy chodzi o zastosowanie 2 warstw wełny np. 2x10 cm?

 

34. Na przekroju warstw posadzkowych B zaprojektowana jest płyta TACKER gr. 3 cm z folią metalizowaną. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

35. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej specyfikacji wyposażenia w pomoce dydaktyczne sal:

- z kącikiem dotykowym

- z kącikiem wzrokowym

- z kącikiem słuchowym

- gabinetu terapii logopedycznej

- sali zajęć ruchowych

- sali zajęć rytmicznych

- sali doświadczania świata

Brak specyfikacji całkowicie uniemożliwia dokonanie wyceny.

 

36. Brak w przedmiarze wyposażenia sal w meble dotyczy:

- Sali nr 2 – (5-6) latki

- Sali nr 1 – (5-6) latki

- Sali nr 2 – (4-5) latki

- Sali nr 2 – 3 latki

- Sali nr 1 – 3 latki

- Sali nr 1 – (4-5) latki

- wyposażenie sypialni

- wyposażenie szatni dla dzieci

Jeżeli w/w wyposażenie ma być przedmiotem przetargu, prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej specyfikacji wyposażenia i podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

37. Brak w przedmiarze wykonania i montażu wycieraczki systemu CONIVEO w strefie wejściowej i wiatrołapie. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

38. Brak w przedmiarze wykonania i montażu siatki wzmacniającej podłoże – dotyczy posadzki. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

39. Na przekroju warstw posadzkowych B zaprojektowana jest warstwa z ubitego piasku gr.   20 cm. Prosimy o podanie jakie ilości przyjąć i czy ująć w przedmiarze jako oddzielna pozycja?

 

40. W przedmiarze robót elektrycznych jest rozdział 1, a następny jest rozdział 5 i dwukrotnie występuje rozdział 6. Prosimy o wyjaśnienie czy dostarczony przedmiar robót jest kompletny i jaką przyjąć numerację rozdziałów i pozycji kosztorysowych?

 

41. Czy wycena powinna obejmować zewnętrzne zasilanie energetyczne wraz ze złączem      ZK-3? Zestawienie materiałów do powyższego zakresu ujęto w projekcie, a brak jest pozycji dotyczących układania kabli zewnętrznych i wykonania muf w przedmiarach.

 

 1. Czy w wycenie robót ujmować koszt dostawy licznika energii elektrycznej – czy dostarcza dostawca energii?

 

 

Odpowiedź:

Przyłącz wod-kan

      1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.1 Należy uwzględnić wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki piaskowej na rurociągu PCV.

1.2 Należy uwzględnić wykonanie szalunków.

1.3 Należy uwzględnić odległość do wysypiska 5,0 km. Ilości gruntu z uwzględnieniem zasypu żużlem paleniskowym wg przedmiaru robót.

1.4 Należy uwzględnić ułożenia taśmy oznacznikowej na trasie przyłącza i przekładki sieci wodociągowej.

 

      2. Instalacja wod-wew.

2.1 Należy uwzględnić 67 przebić (wspólnych dla CWU i ZW) oraz 150 mb bruzd w ścianach (współnych dla CWU i ZW).

2.2 Należy uwzględnić ilości j.w.

 

      3. Instalacja kanalizacyjna wew.

3.1 Tak - należy ująć w wycenie.

3.2 Tak - należy ująć w wycenie.

3.3 Należy przyjąć wg projektu architektonicznego urządzenia typu DURAPLUS DURAVIT lub równoważne zgodnie z numerami katalogowymi na rysunkach rozwinięcia ścian, dla WC należy przyjąć spłukiwanie pneumatyczne.

3.4 Należy przyjąć 1 miskę ustępową i 1 umywalkę dla osób niepełnosprawnych.

3.5 Należy przyjąć wannę z hydromasażem typu mix woda-powietrze wg projektu architektonicznego o wym. 1500/1000(1045)/510 mm (dł./szer./wys.), poj. 190 l, zgodnie z kartą katalogową wanny zawartą w odpowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej 20.07.2009 r.

3.6 Należy przyjąć separator tłuszczu podzlewowy JPR-501 lub równoważny o przepływie      0,5 l/s.

3.7 Należy przyjąć wg projektu architektonicznego - rysunki rozwinięcia ścian.

3.8 Należy przyjąć wg projektu architektonicznego.

3.9 Szafa hydrantowa do zawieszenia na ścianie lub zabudowy we wnęce z zaworem hydrantowym dn 25 i wężem półsztywnym dn 25-30 mb.

 

      4. Wewnętrzna instalacja c.o.

4.1 Należy uwzględnić przebicia dla instalacji c.o. - 70 szt. (wspólnych dla zasilania i powrotu) i 185 mb bruzd w ścianach (wspólnych dla zasilania i powrotu) oraz zamurowania po wykonaniu robót instalacyjnych w ilościach j.w.

4.2. Należy przyjąć prowadzenie rur PE-XC w rurach PESZLA na odcinku z rozdzielacza do pomieszczenia ogrzewanego. Rura 18x2 - 32 mb, rura 16x2 - 30 mb.

4.3 Tak - należy ująć w wycenie.

4.4 Na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej jest zamieszczony rzutu parteru inst. c.o. Rys. Nr IS-2 (patrz pkt 13. Projekty - pozostałe: co - CO - rzut parteru A1 1-100.pdf).

 

5. Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie treści projektu umowy § 12 o proponowane przez Wykonawcę zapisy.

 

6. W celu potwierdzenia że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Gospodarstwa Pomocnicze zobowiązane są, dostarczyć decyzje o utworzeniu ich jednostki.  

 

7. Zamawiający ustali termin odstąpienia od umowy w  pisemnym wezwaniu jakie będzie  dostarczone Wykonawcy. Termin ten będzie ustalony w zależności od sytuacji losowej która zaistnieje w danym czasie.   

 

8. Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie treści projektu umowy § 14 o proponowane przez  Wykonawcę  zapisy.

 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wykazu sprzętu zgodnie z pkt. 9.3.d) SIWZ. W przypadku braku wymaganego sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zobowiązania innego podmiotu o wypożyczeniu brakującego sprzętu.

 

10. Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie treści projektu umowy  § 14 o proponowane przez Wykonawcę  zapisy.

 

11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Żądanie Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w § 2 wzoru umowy obliguje Wykonawcę do wymienienia tylko zakresu oraz rodzaju  robót  jakie postanawia powierzyć podwykonawcom.

 

12. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 29.06.2009 r. projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego .

 

13. Należy przyjąć ilości wg zestawień stali zbrojeniowej zamieszczonych na stronie internetowej w Zał. nr 1 Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej .

 

14. Należy przyjąć ilości wg rysunków i zestawień belek nadprożowych zamieszczonych na stronie internetowej w Zał. nr 1 Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej.

 

15. W dokumentacji projektowej podano zestawienia elementów okładzin elewacji z blachy wraz z rysunkami szczegółowymi połączeń i montażu do ścian. W zależności od wybranego przez wykonawcę systemu okładzin różne będą długości montażowe elementów. W dokumentacji przedstawiono rozwiązania przykładowe firmy ALUCOBOND.

 

16. W dokumentacji projektowej zawarto rysunki świetlika dachowego wraz z detalami               i sposobem montażu szyb z profilami aluminiowymi - przykład rozwiązań na podstawie opracowań firmy ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki montażu okładzin zewnętrznych świetlika w Zał. nr 1 Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej.

 

17. Należy ująć wykonanie konstrukcji stalowej pod klimatyzatory wg rysunków i zestawień montażu klimatyzatorów zamieszczonych na stronie internetowej w Zał. nr 1 Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej.

 

18. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 21.07.2009 r. specyfikację ściany przesuwnej Moveo.

 

19. Rysunki szczegółowe rolet poziomych świetlika przedstawiono w dokumentacji projektowej. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki poziomych rolet świetlika w Zał. nr 1 Uzupełnienie do dokumentacji przetargowej - materiał pomocniczy do projektowania na podstawie firmy KRAJEWSKI z Gliwic. Zasilanie, podłączenie i sterowanie roletami należy przyjąć w zakresie ich dostawy. Rolety należy zasilić z obwodu rezerwowego tablicy TO.02

 

20. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki ogrodzenia. Należy uwzględnić wykonanie cokołu ogrodzenia o wymiarach szer. 30 cm, wys. 60 cm (10 cm ponad grunt) jako oddzielna pozycja.

 

21. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja wykonanie poręczy zewnętrznej o dł. 5,50 m przy murku obok zaplecza gospodarczego wg rysunków detali Zagospodarowanie terenu -     detal 1 zawartego w dokumentacji projektowej.

 

22. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja wykonanie i montaż rynien dachowych zgodnie z odpowiedzią zamieszczoną stronie internetowej 20.07.2009 r.

 

23. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja wykonanie i montaż rur spustowych zgodnie z odpowiedzią zamieszczoną stronie internetowej 20.07.2009 r.  

 

24. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 5 mm, szer. 30 cm, długość razem 90 m.

 

25. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja parapety wewnętrzne PCV białe szer. 20 cm, długość razem 90 m.

 

26. Należy ująć jako oddzielna pozycja wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzki w ilości 1527 m2.

 

27. Spawanie wykładzin PCV jako odrębna pozycja nie zostało uwzględnione, ponieważ w pozycjach przedmiarowych na roboty budowlane od poz. 4.3 do poz. 4.21 spawanie ujęto w montażu wykładzin PCV - zarówno na posadzkach jaki i na ścianach.

 

28. Przy schodach do piwnicy należy zamontować z jednej strony biegu schodowego pochwyt wykonany z rury stalowej-chromoniklowej ø 50 mm, dł. 5 m, montowanej z dystansem 5 cm od ściany.

 

29. Ze względu na przeznaczenie obiektu, jego eksploatację do wyceny należy przyjąć drzwi o podwyższonym standardzie.

 

30. Zaznaczone na rzucie okna z pomieszczeń WC są oknami stałymi jedno szybowymi ze szkłem bezpiecznym. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja 6 szt. okien PCV o wym. 60x60 cm.

 

31. Do obsadzenia kwietników przyjąć do wyceny żeniszek meksykański, lewkonię i pelargonię w ilości zgodnie z przedmiarem robót budowlanych poz. 5.3.

 

32. Należy ująć do wyceny wyposażenie zgodnie ze specyfikacją wyposażenia akwarium zawartą w odpowiedzi zamieszczonej stronie internetowej 20.07.2009 r.  

 

33. Strop będzie ocieplony wełną mineralną dachową "dach rock" gr. 20-40 cm w spadku zgodnie z opisem do projektu architektonicznego i rysunkami przekrojów. W przedmiarach uwzględniono jedną warstwę wełny mineralnej o gr. 20 cm oraz druga warstwę 0-20 cm w spadku.

 

34. Płyta TACKER zastosowana przy ogrzewaniu podłogowym jest ujęta w przedmiarze części instalacyjnej CO w poz. 3.10.

 

35. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 29.06.2009 r. wyposażenie w pomoce dydaktyczne sal.

 

36. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 29.06.2009 r. wyposażenie sal w meble. Należy ująć ilości wg specyfikacji wyposażenia jako oddzielna pozycja w kosztorysie ofertowym.

 

37. Wycieraczka CONIVEO zastała określona w aranżacji wnętrz - rzut posadzki. Należy ująć w wycenie jako oddzielna pozycja 6,5 m2 .

 

38. Siatka wzmacniająca występuje tylko w podłożach w piwnicy. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja siatkę Rabitza w ilości 230 m2 .

 

39. Należy ująć do wyceny jako oddzielna pozycja warstwę z ubitego piasku gr. 20 cm w ilości 340 m3.

 

40. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej poprawiony przedmiar robót.

 

41. Wycena powinna obejmować zewnętrzne zasilanie energetyczne. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiar robót dla przyłącza kablowego. Likwidację istniejących linii kablowych należy ująć w robotach ogólnobudowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

 

42. Nie - licznik energii instaluje zakład energetyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ( pobierz plik)Plik PDF 113.12 Kb
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami (pobierz plik)Plik PDF 477.17 Kb
3. SSTWiOR (pobierz pliki)Plik ZIP 1.68 MB
4. Projekty - budowlanka cz.1 (pobierz pliki)Plik ZIP 15.12 MB
5. ogrodzenia 1-5 plk pdf.Plik ZIP 196.16 Kb
6. Projekty - budowlanka cz.2 (pobierz pliki)Plik ZIP 26.96 MB
7. Projekty - budowlanka cz.3 (pobierz pliki)Plik ZIP 29.93 MB
8. Projekty - budowlanka cz.4 (pobierz pliki)Plik ZIP 26.25 MB
9. Projekty - budowlanka cz.5 (pobierz pliki)Plik ZIP 37.44 MB
10. Projekty - budowlanka cz.6 (pobierz pliki)Plik ZIP 22.50 MB
11. Projekty - budowlanka cz.7 (pobierz pliki)Plik ZIP 21.71 MB
12. Projekty - elektryka (pobierz pliki)Plik ZIP 28.06 MB
13. Projekty - pozostałe (pobierz liki)Plik ZIP 16.93 MB
14. Przedmiary plikPlik ZIP 772.73 Kb
15. Uzupełnienie dokumentacji - pobierz plikPlik ZIP 2.83 MB
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-06-15 14:50:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-06-15 14:51:48
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2009-07-22 13:58:37

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl