Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg Nieograniczony - pokrycie dachu Przedszkola nr 5
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola, 13-07-2007

 
P.V-202/4/07

OGŁOSZENIE

 
 
Przedszkole Nr 5 w Stalowej Woli,
37-464 Stalowa Wola, ul. Mieszka I-go 5
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
wymianę pokrycia dachu z blachy płaskiej na blachodachówkę
w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli
 
 
 1. Określenie trybu zamówienia:
 
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 278 000 euro.
 
 1. Sposób uzyskania SIWZ
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedszkolu Nr 5 , ul. Mieszka I ?go 5 w godz. 8.00 ?15.00, w kancelarii przedszkola.
Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Teresa Kochan , tel. 0-15 844-03-25,
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/oferty_miasta_przetargi.html
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia

a) Określenie przedmiotu zamówienia :

 •  Wymiana pokrycia dachu budynku przedszkola
b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:
 
Przedszkole Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Mieszka I ?go 5
  4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
 1. Termin realizacji:
   Termin rozpoczęcia : 09.08.2007 r.
   Termin zakończenia: 20.08.2007 r.
 
 1. Opis warunków udziału w przetargu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i2 oraz spełniający wymogi określone art.22 ust.1 pkt1-3 ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 •  Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji robót tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w ramach zamówień publicznych poprzez wykazanie wykonania zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia w okresie trzech ostatnich lat (2004-2006), co winien potwierdzić dokument o ich należytym wykonaniu;
 • Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia:
 • posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowania;
 • posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branż, które występują przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności;
 • Posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe;
 • Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.
 
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostanie odrzucone.
 
7.  Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
 
Cena -100%
 
9.  Miejsce i termin składania ofert:
a) Oferty należy składać w terminie do 06.08.2007 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Mieszka I-go 5, w kancelarii przedszkola
b) Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Mieszka I-go 5, w kancelarii przedszkola.
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Stalowej Woli
    Teresa Kochan
 
Załączniki

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-13 18:04:34
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-13 18:04:34

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl