Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 03:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - wykonanie poziomego oznakowania dróg i parkingów.
Treść ARCHIWALNA !
  GK-VI/1-3410/ 11 /07  Stalowa Wola, dnia 05.04.2007.
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:
WYKONANIE POZIOMEGO OZNAKOWANIA DRÓG I PARKINGÓW GMINNYCH
W LATACH 2007-2008
 
1.  Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2.  Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I piętro, pokój nr 28 ).
Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Barbara Kasperek,
tel./0-15/ 643 34 51 w godz. 8.00 ? 15.00.
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja oznakowania poziomego jezdni ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Stalowa Wola, wykonanego zgodnie z warunkami ich umieszczenia na drogach, zawartymi w instrukcji o znakach drogowych poziomych /Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181-zał. Nr 2/ .
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białą farbą drogową rozpuszczalnikową na sieci ulic gminnych bitumicznych dł. 65 km oraz parkingach obejmuje:
-  znaki podłużne;
-  strzałki;
-  znaki poprzeczne;
-  znaki uzupełniające.
Ogólna powierzchnia znaków poziomych wynosi ok. 4 500 m2
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
5.  Termin realizacji:  termin zakończenia ? 31.12.2008.
6.  Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi określone art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
§ Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem.
§ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
§ Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia.
§ Posiadać kadrę techniczną zdolną, do prowadzenia usług objętych zamówieniem.
§ Posiadać niezbędne wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
(min. 1 malowarka oraz 1 samochód  ciężarowo-osobowy o masie do 3,5 T).
§ Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena     ? 100 %
 
9. Miejsce i termin składania ofert :
a) oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 7, w pok. Nr 28
( I-piętro ).
b) termin składania ofert: 13.04.2006 r. godz.13.30 .
c)  otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2006 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego, ul. Wolności 7, sala nr 17.
10. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.
 
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Załączniki
  1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-06 13:18:14
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-06 13:18:14

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl