Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:36
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - wyk. robót remontowo-budowlanych w MDK.
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola, 2007-03-28
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH W BUDYNKU MDK
 
 
 1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
 1. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9. lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.bip-stalowawola.e-zet.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Marian Wasiuta, tel. (15) 842 09 50 w. 19, w godz. 8.00-14.00
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty remontowo-budowlane wg Przedmiaru robót nr 346

 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert cząstkowych.
 2. Termin realizacji: 10.05 ? 15.06.2007 r.
 3. Opis warunków udziału w przetargu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dn. 07.04.2006 ? ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent składający ofertę musi:
- posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem.
- posiadać wyposażenie sprzętowe, zapewniające wykonanie zamówienia.
- być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.
- posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia
- posiadać sytuację finansową, zapewniającą realizację zamówienia.
 
Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
 1. Zamawiający nie wprowadza obowiązku uiszczenia przez wykonawcę wadium
 2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena 90%
Gwarancja 10%
 1. Miejsce i termin składania ofert:
a)   oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola w sekretariacie
b)   termin składania ofert: do dnia 24.04.2007 do godz. 12.00
c)   otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2007 o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, w pokoju 111.
 1. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
 
Załączniki
 
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy
 4. Przedmiar robótAutor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-02 16:16:04
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-02 16:16:04

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl