Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:32
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - GK-VI/1-3410/77/06
Treść ARCHIWALNA !
GK-VI/1-3410/77/06 Stalowa Wola, dnia  19-12-2006
 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
Gmina Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Przebudowę przęsła w napowietrznej linii energetycznej 110kV nad  ul. Grabskiego w Stalowej Woli
 
1. Określenie trybu zamówienia:
   Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza
   wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro.
 
    2. Sposób uzyskania SIWZ:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w    siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale     Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 23).
 
    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych  warunków  zamówienia:
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa przęsła w napowietrznej linii energetycznej 110kV nad ul. Grabskiego w Stalowej Woli.
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
Termin zakończenia ? 30.04.2007 r.
 
6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
  • Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
  • Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
  • Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem, czyli do prowadzenia prac z zakresu robót elektrycznych
  •  Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
  •  Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia
 
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ? 90 %, Gwarancja ? 10 %
 
 
8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami są: Eugeniusz Dziuba ? telefon (015) 643-34-46, Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ? Wydział  Gospodarki Komunalnej, pokój nr 23, w godz. 7 30 ? 15 30.
 
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 ( I-piętro , pokój nr 23 tel. 015 643 34 46).
 
10. Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2006 r. o godzinie 1300.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2006 r. o godzinie 14 00  w siedzibie
   Zamawiającego, Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola
   ul. Wolności 7 , sala nr 17, I ? piętro.
 
12. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
 
 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. formularz_ofertowy_przebudowa_przesla.docPlik DOC 20.00 Kb
2. modyfikacja1.docPlik DOC 20.50 Kb
3. projekt_umowy_przebudowa_przesla.docPlik DOC 33.00 Kb
4. Przedmiarrobt.pdfPlik PDF 256.79 Kb
5. siwz_przebudowa_przesla.docPlik DOC 37.00 Kb
6. sstPrzebudowaprzsalinii110kVRPZ2RPZ3.docPlik DOC 57.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-12-18 16:45:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-12-18 16:45:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl