Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 09:28
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do samochodów służbowych UM w 2007 r.
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola, dn. 2006-12-08

GK-VI/1-3410/70/06


  O G Ł O S Z E N I E 


 GMINA STALOWA WOLA,  37-450 STALOWA WOLA ul. WOLNOŚCI  7
 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:


Dostawę paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2007r. 

1. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty  60 000 euro.
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie  zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? Wydział Organizacji, Referat Administracyjno ? Gospodarczy (parter, pokój nr 13).

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Stefan Tur, tel.( 0-15)  643 34 37.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków  zamówienia:
   http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1262//oferty_miasta_przetargi.html

3. Opis przedmiotu zamówienia :
Bezgotówkowa dostawa paliwa do samochodów służbowych  do Urzędu Miasta w Stalowej Woli  w 2007r. - szczegółowy wykaz i zakres dostawy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera SIWZ.
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji:
   Termin rozpoczęcia - 02.01.2007r.
   Termin zakończenia - 01.01.2008r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu : W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz spełniający wymogi określone art.22 ust.1 pkt 1-3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ?    Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 - prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem,
- posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia,
- posiadać kadrę techniczną zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia,
- być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym,
 - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ? 100%
8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami:
   Stefan Tur - telefon (015) 643 34 37, Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7
   Wydział Organizacji - Referat Administracyjno-Gospodarczy, pok. Nr 13 w godz. 730 - 1530
   
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego -  Wydział Organizacji - Referat  Administracyjno-Gospodarczy, ul. Wolności 7, parter, pokój Nr 13,  tel. (015) 643 34 37.

10.Termin składania ofert upływa dnia. 15.12.2006 o godz. 1300

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2006r. o godzinie 1400  w siedzibie Zamawiającego,
    Urząd Miasta w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7, sala Nr 17, I - piętro.

12. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. formularz_paliwo.docPlik DOC 42.50 Kb
2. specyfikacja_paliwo.docPlik DOC 91.00 Kb
3. umowa_paliwo_wzor.docPlik DOC 50.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-12-08 09:20:42
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-12-08 09:20:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl