Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 01:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych
Treść ARCHIWALNA !

GK-VI/1-3410/66/06

Stalowa Wola, dnia  15-11-2006


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW  W STALOWEJ WOLI

1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale  Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 28 ).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1225//oferty_miasta_przetargi.html 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z montażem następujących urządzeń zabawowych:
a)Dwa zestawy zabawowe, każdy składający się z następujących elementów:
- wieża z dachem
- dwa ślizgi: długi i krótki
- pomost ruchomy
- pomost ?ruchoma bela?
- ścianka wspinaczkowa
- pomosty stałe

b)  Jeden zestaw zabawowy składający się z następujących elementów:
- wieża z dachem
- ślizg krótki
- pionowa płaszczyzna z siatki łańcuchowej
- małpi słupek
- przejście typu ?ruchoma bela?
- drabinka pozioma
- drążek do przewrotów
- pomosty stałe

c)  Elementy pojedyncze:
dwie karuzele tarczowe o średnicy 120 cm

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5. Termin realizacji:
Termin zakończenia ? 20.12.2006 r.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia
posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia :
posiadać kadrę techniczną (min. jedna osoba) z uprawnieniami i kwalifikacjami do prowadzenia robót budowlano-montażowych
posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?
treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ? 90 %, Gwarancja ? 10 %

8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami są: Katarzyna Starzomczyk  ? telefon (015) 643-34-51, Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ? Wydział  Gospodarki Komunalnej, pokój nr 28, w godz. 7 30 ? 15 30.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 ( I-piętro , pokój nr 28 tel. 015 643 34 51).

10. Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2006 r. o godzinie 1300.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2006 r. o godzinie 14 00  w siedzibie
Zamawiającego, Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola
ul. Wolności 7 , sala nr 17, I ? piętro.

12. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. formularz_zabawki.docPlik DOC 17.50 Kb
2. projekt_umowy_zabawki.docPlik DOC 25.50 Kb
3. specyfikacja_dostawa_zabawek.docPlik DOC 45.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-11-15 10:08:54
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-11-15 10:08:54

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl