Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:46
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie brzegu rzeki San
Treść ARCHIWALNA !

GK-VI/1-3410/65/06 Stalowa Wola, dnia  14-11-2006

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie brzegu rzeki San w Stalowej Woli (rozbudowa tamy poprzecznej przy zrzucie ciepłej wody z Elektrowni Stalowa Wola)

1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale  Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 23).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1220//oferty_miasta_przetargi.html

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie brzegu rzeki San w Stalowej Woli poprzez rozbudowę tamy poprzecznej z narzutu kamiennego luzem przy zrzucie ciepłej wody z Elektrowni Stalowa Wola.
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5. Termin realizacji:
Termin zakończenia ? 20.12.2006 r.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 - Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem 
 - Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia 
 - Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych  niniejszym przetargiem, czyli do prowadzenia prac z zakresu inżynierii wodnej 
 - Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
 - Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ? 90 %, Gwarancja ? 10 %


8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami są: Jan Giecko ? telefon (015) 643-34-46, Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ? Wydział  Gospodarki Komunalnej, pokój nr 23, w godz. 7 30 ? 15 30.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 ( I-piętro , pokój nr 23 tel. 015 643 34 46).

10. Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2006 r. o godzinie 1300.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2006 r. o godzinie 14 00  w siedzibie
  Zamawiającego, Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 7 , sala nr 17, I ? piętro.

12. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
  


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Czesc_1_ST_warunki_ogolne.docPlik DOC 480.50 Kb
2. Czesc_2_ST_roboty_ziemne.docPlik DOC 459.00 Kb
3. Czesc_3_ST_roboty_umocnieniowe_biologiczne.docPlik DOC 130.00 Kb
4. Czesc_4_ST_roboty_umocnieniowe_kamienne.docPlik DOC 131.50 Kb
5. formularz_ofertowy_san.docPlik DOC 20.00 Kb
6. nowy_przedmiar_robot.docPlik DOC 30.50 Kb
7. projekt_umowy_san.docPlik DOC 32.50 Kb
8. siwz_san.docPlik DOC 37.50 Kb
9. SST.docPlik DOC 66.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-11-14 12:07:40
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-11-14 12:07:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl