Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:41
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na remont chodników przy ul. Energetyków 15 i 15 A
Treść ARCHIWALNA !

GK-VI/1-3410/63/06                Stalowa Wola, dnia  31-10-2006
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 
Gmina Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Remont chodników przy ul. Energetyków 15 i 15 A w Stalowej Woli
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro.
 
2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 25 ).
 
 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków  zamówienia: 
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1206//oferty_miasta_przetargi.html
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont chodników przy ul. Energetyków 15 i 15 A w Stalowej Woli
 
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
Termin zakończenia ? 30.12.2006 r.
 
6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
  - Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
  - Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
  - Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem, czyli do prowadzenia prac drogowych
  - Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
  - Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia
 
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ? 100 %
 
8. Uprawnionym do kontaktów z oferentami są: Stanisław Kowalski ? telefon (015) 643-34-48, Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ? Wydział  Gospodarki Komunalnej, pokój nr 25, w godz. 7 30 ? 15 30.
 
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 ( I-piętro , pokój nr 25 tel. 015 643 34 48).
 
10. Termin składania ofert upływa dnia 9.11.2006 r. o godzinie 13 00.
 
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.11.2006 r. o godzinie 14 00  w siedzibie
   Zamawiającego, Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola
   ul. Wolności 7 , sala nr 17, I ? piętro.
 
12. Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
14. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. form_ofert_63_06.docPlik DOC 29.00 Kb
2. koryto_63_06.docPlik DOC 40.00 Kb
3. kraw_beton_63_06.docPlik DOC 77.50 Kb
4. naw_asfalt.docPlik DOC 803.00 Kb
5. odtworzenie_trasy_63_06.docPlik DOC 40.50 Kb
6. ogolna_spec_63_06.docPlik DOC 148.50 Kb
7. podbudowa_63_06.docPlik DOC 69.00 Kb
8. przedmiar_63_06.WRI 2.74 Kb
9. SIWZ_energetykow.pdfPlik PDF 124.78 Kb
10. umowa_63_06.docPlik DOC 37.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-10-31 13:43:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-10-31 13:43:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl