Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 03:39
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -sieć wodociągowa w ul. Karnaty
Treść ARCHIWALNA !

GK-IV/2/2227/ 61/06 

Stalowa Wola, dnia  27.10.2006

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Karnaty w Stalowej Woli

Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 25 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Elżbieta Kosior, tel. 643 34 49 w godz. 8.00 ? 15.00.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja techniczna istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1196//oferty_miasta_przetargi.htm

3. Opis przedmiotu zamówienia
sieć wodociągowa z rur PE100 PN 10 SDR 17 DN100 ? 594 m
hydranty nadziemne DN 80 typ H4 ? 5 kpl
zasuwy DN 100, DN 50 typ 4000
obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych

1. Termin realizacji

Termin zakończenia opracowania  ? 20.12.2006

6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
1.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem zamówienia i wykazać, ze w ciągu ostatnich trzech lat (2003-2005), a jeżeli okres jego działalności jest krótszy ? to w tym okresie, realizował usługi tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia
2.posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
3.posiadać kadrę techniczną  z uprawnieniami i kwalifikacjami do
  realizacji zadania
4.być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.

7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena ? 100 %

- Miejsce i termin składania ofert
oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 7,  
w pok. Nr 25 ( I-piętro )
termin składania ofert : 07.11.2006 godz. 13.00.
otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2006 o godz. 14 w siedzibie zamawiającego,
ul. Wolności 7, sala nr 17 ( I piętro )

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. form_karnaty.docPlik DOC 18.00 Kb
2. KarnatyMapa.dwg 357.60 Kb
3. Karnatyprofil.dwg 85.47 Kb
4. Proj_Zag_Ter.dwg 370.01 Kb
5. przedmiar_robot.txt 8.73 Kb
6. SIWZ_karnaty.docPlik DOC 35.50 Kb
7. spis_tresci.docPlik DOC 38.00 Kb
8. ST00_wymagania_ogolne.docPlik DOC 243.00 Kb
9. ST1_rroboty_rozbiorkowe.docPlik DOC 59.00 Kb
10. ST2_roboty_ziemne.docPlik DOC 100.50 Kb
11. ST3_sieci_zewnetrzne.docPlik DOC 126.50 Kb
12. ST4_roboty_nawierzchniowe.docPlik DOC 103.50 Kb
13. umowa_karnaty.docPlik DOC 31.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-10-24 16:17:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-10-24 16:17:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl