Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony: Dostawa samochodu osobowego - mikrobusu.
Treść ARCHIWALNA !
GK-VI/1-3410/59/06    Stalowa Wola, dnia  16-10-2006
 

    O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa samochodu osobowego - mikrobusu
na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 24 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jacek Drożdż, tel. tel. 0 15 844 60 82 oraz 0 694 164 300 w godz. 8.00 ? 15.00.
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   
 
3. Opis przedmiotu zamówienia
Samochód osobowy typu mikrobus spełniający n/w wymagania :
a) samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2006
b) napęd : przedni
c)  silnik : wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy co najmniej 100 kM i pojemności do 2000 cm3
d) skrzynia biegów : manualna
e) układ kierowniczy ze wspomaganiem
f)    ilość miejsc : 8 + 1
g) nadwozie : typu furgon przeszklony, wyposażone w drzwi tylne ? klapa przeszklona podnoszona do góry z tylną szybą ogrzewaną wraz z wycieraczką oraz drzwi boczne umieszczone z jednej strony pojazdu otwierane przesuwnie; podłoga przedziału pasażerskiego wyłożona wykładziną przeciwpoźlizgową trwałą łatwozmywalną; lakierowanie ? lakier metalizowany
h)   wyposażenie : ABS + ESP, zamek centralny sterowany pilotem, autoalarm, immobiliser, radio z odtwarzaczem CD i instalacją, klimatyzacja manualna wraz z dodatkowym ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej, dwie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera), dźwiękowy czujnik cofania
Samochód winien posiadać świadectwo homologacji wydane dla tego typu pojazdu.
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5.  Termin realizacji:
Termin zakończenia ? 10.11.2006
6.  Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
 • Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
 • Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji w ramach zamówień publicznych dostaw samochodów do przewozu osób typu bus o  parametrach technicznych, eksploatacyjnych i wyposażeniowych tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym o wartości powyżej 300.000 zł w okresie trzech ostatnich lat (2003-2005), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu
 • Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
 • Posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym także dla prowadzenia obsługi i napraw oferowanego pojazdu i jego podzespołów w okresie gwarancyjnym
 • Posiadać świadectwo homologacji na objęty swą ofertą przedmiot zamówienia
 • Nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia napisane w języku polskim instrukcje obsługi
 • Zobowiązać się do usuwania awarii w pojeździe stanowiącym przedmiot zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od tychże zgłoszeń; jeżeli usuwanie awarii przekroczy termin 7 dni to dostawca winien jest do czasu jej usunięcia dostarczyć zamawiającemu samochód zastępczy
 • Udzielić gwarancji ( całopojazdowej ) na przedmiot niniejszej dostawy w wymiarze minimum 2 lat bez limitu przejechanych kilometrów, licząc od daty odbioru
 • Zaakceptować wszystkie warunki, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji
 • Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie    art. 24 ust.1 i 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?
 • Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
7.  Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena     ? 100 %
 
9.   Miejsce i termin składania ofert :
a) oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 7, w pok. Nr 24 ( I-piętro )
b)   termin składania ofert : 24.10.2006 godz. 13.00.
c)    otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2006 o godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, ul. Wolności 7, sala nr 17 ( I piętro )
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Załączniki:
 
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-10-16 14:46:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-10-16 14:46:30

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl