Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
16-06-2021, Środa, 16:23
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia
Treść ARCHIWALNA !

Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul.Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

a) wykształcenie wyższe
b) nieposzlakowana opinia
c) nie karana za przestępstwa umyślne
d) staż pracy 5 lat w tym 2 lata na:
stanowiskach urzędniczych:
- w urzędzie marszałkowskim,
- starostwie powiatowym,
- urzędzie gminy,
- biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów
budżetowych utworzonych przez te związki
- biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego zwanych dalej ?pracownikami samorządowymi?

w służbie cywilnej

w służbie zagranicznej z wyjątkiem pracowników obsługi

w innych urzędach państwowych z wyjątkiem pracowników pomocniczych lub obsługi

na kierowniczych stanowiskach państwowych

2.Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy
b) list motywacyjny
c) kserokopia dyplomu
d) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
f) kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego
dowodu osobistego
g) świadectwa pracy
h) zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych w instytucjach wymienionych w pkt. 1, ppkt.d)
i) referencje

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta, pokój nr 8 do dnia 31 lipca 2007r.?
Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, z dopiskiem ?Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia?.

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia należy:


1.Znajomość aktów prawnych określających kompetencje organów gminy oraz status prawny pracowników samorządowych.

2.Kierowanie pracą Wydziału a w szczególności: 
a) przygotowywanie projektu budżetu Wydziału,
b) ustalenie szczegółowych zakresów czynności podległych pracowników oraz koordynowanie i nadzorowanie ich pracy,
c) ustalanie miesięcznych harmonogramów pracy Wydziału (na poniedziałki) i zapewnienie jego realizacji,
d) nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw przez podległych pracowników,
e) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
f) podejmowanie inicjatyw zmierzających do usprawnienia organizacji pracy i funkcjonowania Wydziału,
g) wdrażanie polityki i procedur obowiązujących w Wydziale,
h) szkolenie i rozwój pracowników,
i) uczestniczenie w zebraniach naczelników wydziałów,
j) przygotowywanie, aktualizowanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji propozycji zakresów czynności podległych pracowników.

3.Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia.

4.Opracowywanie materiałów dla potrzeb Komisji mających być przedmiotem obrad Rady Miejskiej.

5.Uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji stosownie do omawianej problematyki. 

 

Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej
www.bip-stalowawola.e-zet.pl/ lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-19 11:32:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-19 11:32:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl