Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-06-2021, Czwartek, 20:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli - w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla HSW Stalowa Wola.

Państwowy Powiatowy                                                                  Stalowa Wola dnia 14.01.2010 r.
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

                                                               D E C Y Z J A
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:


art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
§ 14 ust. 7 pkt. 7, § 14 ust. 1 pkt. 1 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:
1.Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań Nr: OLT/HK.491-1-665/09 z dnia 08.12.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 16.11.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru –  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,
2.Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie: Sprawozdanie z badań Nr: DLR/HK.491-1-787/09 z dnia 11.12.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 16.11.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,
3.Laboratorium Analiz Instrumentalnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań Nr: OLT/AI.490-1-238/09 z dnia 27.11.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 16.11.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,
4.Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli: Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-290/09 z dnia 20.11.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 16.11.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,


                                                                 stwierdza
         przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla HSW Stalowa Wola


 
                                                            UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu przeglądowego jakości wody na rok 2009, upoważniony  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał w dniu 16.11.2009 r. próbkę wody z sieci wodociągu dla HSW Stalowa Wola, w punkcie pobierania: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,  do badań w zakreie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Badania laboratoryjne zostały wykonane przez laboratoria wymienione na wstępie niniejszej decyzji.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymogom zawartm w w/w rozporządzeniu.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
  
 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2010-02-04 10:11:31
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-02-04 10:16:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl