Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
8-12-2021, Środa, 13:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  29 Lipca 2004 09:46
 NAZWA:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
 ADRES:

 ul. S. Wyszyńskiego 13, 05-870 BŁONIE

tel. (22) 721 11 31 pracownicy socjalni, pomoc społeczna
tel. (22) 721 04 88 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

 GODZINY OTWARCIA:  pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
 KIEROWNIK  • Anna Fuglewicz
 Telefon:  22 721 11 07
 OPIS:

czynny:
poniedziałki: 10.00-18.00
pozostałe dni tygodnia: 8.00-16.00Na czym polega pomoc społeczna
Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.


Kiedy można otrzymać zasiłek
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z:
- ubóstwem
- sieroctwem
- bezdomnością
- potrzebą ochrony macierzyństwa
- bezrobociem
- niepełnosprawnością
- długotrwałą chorobą
- bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- alkoholizmem i narkomanią
- trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Oba wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów netto osób w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Wartość dochodu odpowiadającego dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 210 zł.

Jak starać się o zasiłek
1. Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w miejscu zamieszkania i ustala formę i zakres pomocy.

Jakie dokumenty są wymagane

1. Osoba zatrudniona:
- zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto /po: odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc/.

2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP
- decyzja urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

3. Osoba niepełnosprawna:
- odcinek renty z poprzedniego miesiąca
oraz dodatkowo
jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Emeryt /rencista/:
- odcinek emerytury /renty/ z poprzedniego miesiąca.

Dochody muszą być potwierdzone /zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury/. Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

Uwaga
Więcej informacji dot. zasad korzystania ze świadczeń pomocy społecznej można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej: 05-870 Błonie, ul. S. Wyszyńskiego 13,

tel. (22) 721 11 31 pracownicy socjalni, pomoc społeczna
tel. (22) 721 04 88 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

IODO Ośrodka Pomocy Społecznej:
Andrzej Grzeszczuk, e-mail: a.grzeszczuk@polguard.pl,
tel. 509-720-666

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnychPlik PDF 124.24 Kb
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - korespondencja e-mail 16.91 Kb
3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - skargi i wnioski 16.74 Kb
4. Informacja Kierownika OPS w Błoniu dot. programu "Posiłek w szkole i w domu"Plik PDF 160.60 Kb
5. StatutPlik PDF 1000.73 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-01-24 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-01-24 09:35:09
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2020-01-28 15:42:31

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl